Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

februarie 12, 2010

Filed under: Sf. Paisie Velicikovski despre Ruga lui lisus — Micael Nicolas @ 20:03
Cuvântul ll
  • De unde îşi are începutul această dumnezeiască rugăciune a minţii şi ce mărturii din Sfânta Scriptură aduc despre ea purtătorii de Dumnezeu Părinţi.
Mai înainte de a arăta de unde îşi are cel dintâi început această dumnezeiască rugăciune, trebuie să ştim următoarele: să se ştie că după scrierile Sfinţilor şi purtătorilor de Dumnezeu Părinţilor noştri sunt două rugăciuni ale minţii: una a începătorilor,care face parte din lucrare, iar alta a celor desăvârşiţi,care face parte din vedere; aceea este începutul,iar cealaltă, sfârşitul, pentru că lucrarea este suirea spre vedere, însă trebuie ştiut că, după Sfântul Grigorie Sinaitul, primele vederi sunt opt, pe care enumerându-le, el zice aşa:„Opt sunt primele vederi.

Cea dintâi e vederea lui Dumnezeu, cea fără de chip, fără de început şi nezidit, cauza tuturor,a uneia Treimi şi dumnezeirii mai presus de fire.

A doua, a cinului şi a întocmirii puterilor celor înţelegătoare.
A treia, a întocmirii făpturilor sfinţite.
A patra, a coborârii celei cu purtarea de grijă a Cuvântului.
A cincea, a învierii celei de obşte.
A şasea,a venirii a doua şi înfricoşată a lui Hristos.
A şaptea, a chinurilor celor veşnice.

A opta, a împărăţiei cerurilor care nu va avea sfârşit”, înfăţişându-vă acestea eu vă fac cunoscut, pe măsura slăbiciunii minţii mele celei neputincioase, cum trebuie înţeleasă lucrarea şi vederea.

Să fie ştiut (vorbire către cei prea proşti, asemenea mie) că întreaga nevoinţă monahală, prin care, cu ajutorul lui Dumnezeu,s-ar îndemna cineva spre dragoste faţă de aproapele şi Dumnezeu, spre blândeţe, smerenie şi răbdare şi spre toate celelalte porunci ale lui Dumnezeu şi ale Sfinţilor Părinţi, spre o supunere desăvârşită lui Dumnezeu cu sufletul şi cu trupul,spre post, priveghere, lacrimi, mătănii şi alte oboseli ale trupului, spre săvârşirea cea atotstăruitoare a pravilei din biserică şi chilie, spre îndeletnicirea tainică cu rugăciunea minţii, spre plâns şi cugetare despre moarte: toată această nevoinţă, până când mintea mai e cârmuită de stăpânirea de sine şi voinţa omenească, cu certitudine se numeşte lucrare ,însă nicidecum vedere.

Iar dacă o astfel de nevoinţă a rugăciunii minţii s-ar numi undeva în scrierile Sfinţilor Părinţi vedere, apoi acest lucru e după vorbirea obişnuită, pentru că mintea, ca un ochi al sufletului, se numeşte vedere.Iar când cineva, cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu nevoinţă spusă mai sus, iar mai mult decât cu orice,cu cea mai adâncă smerenie, îşi va curaţi sufletul său şi inima de orice întinăciune a patimilor sufleteşti şi trupeşti, atunci harul lui Dumnezeu, izvorul obştesc al tuturor, luând mintea curăţită de el ca pe un copil mic de mână, o ridică ca pe nişte trepte,spre vederile duhovniceşti arătate mai sus, descoperindu-i pe măsura curăţirii ei tainele dumnezeieşti negrăite şi nepătrunse de minte.

Şi aceasta,înti-adevăr, se numeşte vedere duhovnicească, care este şi rugăciunea cea văzătoare sau, după Sfântul Isaac, curată, de la care sunt îngrozirea şi vederea,însă să intre în aceste vederi nimeni nu poate cu de la sine putere,cu nevoinţă sa voită, dacă nu-l va cerceta pe acela Dumnezeu şi cu harul Său îl va introduce în ele. Iar cineva dacă ar îndrăzni să se suie spre aceste vederi fără lumina harului, acela,după Sfântul Grigorie Sinaitul, să ştie că are năluciri,iar nu vedenii, nălucind şi nălucindu-se de duhul acestora (Grigorie Sinaitul, cap. 130).
93/94
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: