Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Februarie 15, 2010

Filed under: Sf. Paisie Velicikovski despre Ruga lui lisus — Micael Nicolas @ 01:38

Sfântul Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului, tot despre această sfântă rugăciune zice: „Această dumnezeiască rugăciune, chemarea Mântuitorului nostru: Doamne lisuse Hristose, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă, este şi rugăciune, şi cerere, şi mărturisirea credinţei, şi dăruitoarea Sfântului Duh, şi dătătoarea darurilor dumnezeieşti, şi curăţirea inimii, şi izgonirea dracilor, şi sălăşluirea lui lisus Hristos, şi izvorul cugetelor duhovniceşti şi al gândurilor dumnezeieşti, şi tămăduire a sufletelor şi a trupurilor, şi dăruitoarea luminării dumnezeieşti, şi izvor al milei lui Dumnezeu, şi dătătoarea descoperirilor şi tainelor dumnezeieşti celor smeriţi, şi chiar mântuirea, deoarece poartă cu sine numele cel mântuitor al Dumnezeului nostru, care nume şi este chemat asupra noastră, numele lui lisus Hristos,Fiul lui Dumnezeu” (cap. 296).

De asemenea,şi ceilalţi Părinţi purtători de Dumnezeu, scriind despre această sfântă rugăciune, mărturisesc de lucrarea ei, de folosul negrăit izvorât dintr-însa şi despre propăşirea prin ea în darurile dumnezeieşti ale Sfântului Duh.

Cine dar, văzând că această rugăciune duce pe nevoitor către o astfel de comoară cerească de felurite virtuţi, nu se va înflăcăra de râvnă dumnezeiască pentru necontenita săvârşire a acestei rugăciuni,pentru a păstra pururea prin ea în suflet şi în inimă preadulcele nume al lui lisus şi a pomeni necontenit în sine preascumpul Lui nume, înflăcărându-se prin ea a-l iubi.

Numai acela nu va simţi iubirea fierbinte de a încerca să facă cu mintea această rugăciune a minţii, cine este cuprins de cugete pătimaşe pentru viaţa aceasta şi legat cu legăturile grijii de trup, care abat şi depărtează pe mulţi de împărăţia lui Dumnezeu, care e înlăuntrul nostru; cine prin faptă şi experienţă nu a gustat cu gâtlejul sufletului negrăita dulceaţă dumnezeiască a acestei lucrări prea folositoare, cine n-a înţeles ce folos duhovnicesc cuprinde în sine acest lucru.

67

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: