Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

februarie 15, 2010

Filed under: Sf. Paisie Velicikovski despre Ruga lui lisus — Micael Nicolas @ 03:03

Iar marele Macarie, omonimul fericirii, soarele Egiptului sau mai bine a toată lumea, care mai strălucitor ca soarele a luminat cu darurile Sfântului Duh în cuvântările sale despre această rugăciune vorbeşte aşa: „Creştinul trebuie să aibă totdeauna pe Dumnezeu în minte, căci scris este: «să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima»; ca el nu numai când intră în casa de rugăciune să iubească pe Domnul, dar când umblă, stă de vorbă,mănâncă şi bea, să aibă în minte pe Dumnezeu şi dragoste şi dor de El; căci s-a zis: «unde este comoara voastră, acolo e şi inima voastră»” (Mt. 6, 2).

Iar Sfântul Isaia Pustnicul, unul dintre vechii cuvioşi şi de Dumnezeu purtători Părinţi, despre învăţătura ascunsă, adică despre Rugăciunea lui lisus,care se săvârşeşte de minte în inimă, aduce ca mărturie următoarele cuvinte ale Scripturii: „Inima mea s-a înflăcărat înlăuntrul meu şi foc s-a aprins în cugetul meu” (Ps. 38, 4).

Preacuviosul Simeon,care a strălucit în Ţarigrad ca soarele prin rugăciunea minţii şi prin negrăitele daruri ale Preasfântului Duh şi care pentru aceasta a primit de la toată Biserica numele de Noul Teolog, în cuvântarea sa despre cele trei feluri de rugăciune,scrie umiătoarele: „Sfinţii noştri Părinţi, auzind cuvântul Domnului, că din inimă ies cugetele cele rele, uciderile, preacurviile, curviile, furturile,mărturiile mincinoase, hulele şi acestea sunt cel ce supără pe om (Mt. 5, 19), învăţând să curăţim partea cea dinlăuntru a paharului, ca să fie curată şi cea din afară (Mt. 23, 26), zic: părăsind cu cugetul orice alt lucru, să ne nevoim la această păzire a inimii, ştiind fără îndoială că păzind inima, noi şi toate celelalte fapte le vom păzi fără greutate; fără de ea nici o virtute nu se poate susţine”.

Aceste cuvinte ale preacuviosului ne arată limpede că sus-amintitele cuvinte ale Domnului,dumnezeieştii Părinţi le-au luat drept o dovadă şi temelie a păzirii inimii, adică a chemării cu mintea noastră a Domnului lisus. Acelaşi prea cuvios, ca dovadă a rugăciunii minţii, aduce încă şi alte cuvinte din Sfânta Scriptură: „Veseleşte-te, tinere, în tinereţea ta şi umblă în căile inimii tale neprihănit şi părăseşte iuţimea din inima ta” (.Eccl. 11, 9-10);şi „De se aprinde asupra ta mânia stăpânitorului,nu-ţi părăsi locul” (Eccl. 10, 4).

Şi Apostolul Petru zice: „Treziţi-vă, privegheaţi, ştiind că vrăjmaşul umblă mugind ca un leu, căutând pe cine să înghită” (Ptr. 5, 8).

Apostolul Pavel scrie limpede despre paza inimii către efeseni: „Nu ne este lupta împotriva sângelui şi a trupului, ci împotriva veacului acestuia” (Efes. 6, 12).

Preacuviosul Isihie prezbiteml,teolog şi dascăl al bisericii din Ierusalim,care a scris o carte în 200 de capete despre chemarea cu mintea în inimă a Domnului lisus, adică despre rugăciunea minţii, aduce în favoarea ei următoarele dovezi din dumnezeiasca Scriptură: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu”(Mt. 6, 8 ). Şi iarăşi: „Păzeşte-te să nu intre în inima ta gând nelegiuit” (Deut. 15, 9). Iar Apostolul zice: „Necontenit vă rugaţi” (1 Tes. 5, 17).

56/57

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: