Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Februarie 16, 2010

Filed under: Sf. Paisie Velicikovski despre Ruga lui lisus — Micael Nicolas @ 03:37

Dar noi vorbim acum nu de rânduielile Sfintei Bisericii, ci de pravila osebită şi de viaţa fiecăruia dintre monahi, adică de rugăciunea minţii ca de un act care prin râvnă şi dreptatea inimii, iar nu numai prin cuvintele rostite cu buzele şi cu limba,fără luare-aminte, atrag de obicei harul Sfântului Duh. Şi prin acest act al minţii se poate îndeletnici chibzuit nu numai cel desăvârşit, ci şi oricare nou începător şi supus patimilor, păzindu-şi inima.

De aceea, Sfântul Grigorie Sinaitul, care a examinat şi a cercetat mai mult decât toţi şi până în cele mai mici amănunte prin harul Sfântului Duh, care locuia într-însul, vieţile şi scrierile şi nevoinţele duhovniceşti ale tuturor sfinţilor, porunceşte să avem toată stăruinţa în rugăciunea minţii.

De asemenea,şi Sfântul Simeon al Tesalonicului porunceşte şi sfătuieşte pe arhierei, pe preoţi, pe monahi şi pe mireni ca în toată vremea şi în tot ceasul să rostească această sfântă rugăciune, ca şi cum ar respira,prin ea, căci nu este armă mai tare nici pe pământ,nici în cer, ca numele lui lisus Hristos, zice el, împreună cu Sfântul Apostol.

Să ştii şi aceea,cucernice ostenitor, care te îndeletniceşti cu acest lucru sfânt, că nu numai în pustie sau în singurătatea pustnicească au fost propovăduitori şi mulţi îndeplinitori ai acestui lucru sfânt, ci chiar şi în lavrele cele mari şi prin oraşe. De pildă, Sfântul patriarh Fotie, care a fost ridicat pe scaunul patriarhal dintre senatori, nefiind monah, chiar în înaltul său post a învăţat rugăciunea minţii şi a sporit într-însa în aşa măsură, încât, după spusele Sfântului Simeon al Tesalonicului, faţa lui strălucea prin harul Sfântului Duh ca a unui alt Moise.

După cuvintele aceluiaşi Sfânt Simeon, patriarhul Fotie a scris şi o remarcabilă carte despre lucrarea minţii. Tot el zice că şi Sfântul loan Gură de Aur şi Sfinţii Ignatie şi Calist, fiind tot patriarhi ai Ţaringradului, şi-au scris cărţile despre această lucrare lăuntrică.

Aşadar, dacă tu, obiectând contra rugăciunii minţii, vei zice că tu nu eşti locuitor al pustiului, ca să te îndeletniceşti cu asemenea lucrare,atunci te vor da de gol patriarhul Calist, care a învăţat rugăciunea minţii îndeplinind slujba de bucătar în lavra cea mare a Athosului, şi patriarhul Fotie, care fiind deja patriarh, a învăţat iscusinţa luării-aminte a inimii.

13

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: