Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

februarie 16, 2010

Filed under: Sf. Paisie Velicikovski despre Ruga lui lisus — Micael Nicolas @ 03:48
  • Învăţătura stareţului Paisie despre Rugăciunea lui lisus,care se săvârşeşte de minte în inimă
  • Dulce este în inimă amintirea curată şi necontenită a lui lisus şi luminarea negrăită ce o produce ea.Sfântul Marcu, Mitropolitul Efesului

Învăţătura stareţului Paisie despre Rugăciunea lui lisus, ca şi învăţătura lui despre monahism sunt strâns legate de învăţătura despre acest lucru a dascălului şi părintelui său, schimonahul Vasilie. De aceea, noi vom expune pe scurt mai întâi învăţătura despre Rugăciunea lui lisus a stareţului Vasilie,înfăţişată de acesta în prefaţa cărţilor lui Grigorie Sinaitul, a fericitului Filoftei Sinaitul şi a fericitului Isihie al Ierusalimului.

Stareţul Vasilie îşi începe prefaţa la cartea Sfântului Grigorie arătând că părerea acelora care socotesc că lucrarea minţii e potrivită numai celor desăvârşiţi care au ajuns la scutirea de patimi şi la sfinţenie este nedreaptă. Cei care cred acest lucru îşi mărginesc rugăciunea numai la rostirea exterioară a psalmilor, troparelor şi canoanelor, neînţelegând că această rugăciune exterioară s-a rânduit de Sfinţii Părinţi numai ca vremelnicească, în vederea neputinţei şi prunciei minţii noastre, cu scopul ca noi,desăvârşindu-ne treptat, să ne ridicăm pe treapta minţii active şi nici într-un caz să nu ne oprim numai la rugăciunea exterioară.

După cuvintele Sfântului Grigorie, numai copiilor le este îngăduit să socoată că,săvârşind cu buzele rugăciunea externă, săvârşesc ceva măreţ şi să se mulţumească cu cantitatea de citire,înfăţişându-ne un fariseu ascuns.

După cuvintele Sfântului Simeon Noul Teolog, cel ce se mărgineşte numai la rostirea rugăciunii exterioare nu poate dobândi pacea lăuntrică şi propăşirea în virtuţi, căci acela e asemenea celui care duce luptă cu vrăjmaşii săi în întunericul nopţii; el aude glasul vrăjmaşilor, este rănit de ei, dar nu vede lămurit cine şi de unde a venit,nici pentru ce se luptă cu dânşii.

După cuvintele lui Isaac Sirul şi ale Sfântului Nil Sorschi,dacă cineva ar voi, afară de rugăciunea minţii, numai cu rugăciunea exterioară şi cu simţurile, să respingă ispitele vrăjmaşului şi să se împotrivească vreunei patimi sau cuget viclean, acela curând s-ar pomeni de multe ori biruit, căci dracii, biruindu-l în luptă, prefăcându-se că i se supun, îşi bat joc de dânsul şi-l predispun la mândrie şi încrederea în sine, proclamându-l învăţător şi păstor al oilor.

Din cele spuse, se poate vedea măsura şi puterea atât a rugăciunii minţii,cât şi a celei exterioare. Nu se cade a crede că Sfinţii Părinţi, înfrânându-ne de la nemăsurata rugăciune externă şi îndreptându-ne spre rugăciunea lăuntrică, înjosesc prin aceasta rugăciunea externă.Să nu fie. Căci toate sfintele slujbe bisericeşti sunt statornicite de Duhul Sfânt şi toate reflectează în sine taina întrupării lui Dumnezeu-Cuvântul, nefiind nimic omenesc în ceremoniile bisericeşti, ci toate sunt lucrul harului dumnezeiesc, care nu sporesc prin vredniciile noastre şi nici nu scad prin păcatele noastre.

10/11/12

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: