Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Martie 14, 2010

Filed under: Rugul Aprins — Micael Nicolas @ 02:54

UN TEXT GĂSIT ÎN HÂRTIILE RĂMASE DE LA PĂRINTELE DANIIL

RUGĂCIUNEA

Iată o rugăciune către nu se ştie dacă este cunoscută în tipicul ortodox, dar, este foarte cunoscută în tipicul rugătorilor cu mintea.Este probabil ceea ce gândea părintele Daniil să înscăuneze ca un nou temei de viaţă duhovnicească în rugăciunea zilnică a credincioşilor.Redăm acest text în întregimea lui pentru a se vedea cum era concepută rugăciunea cea mai adâncă şi cum trebuie ea spusă.

Cred că această rugăciune ne-a fost citită şi nouă,fiecăruia în parte, celor 12 studenţi care ne pregăteam spre isihasm în mişcarea părintelui Daniil.

Iat-o:„Rugăciunea de mărturisire zilnică către Dumnezeu a omului care îşi pune începutul mântuirii:Aflându-ţi un loc însingurat şi rămânând singur, aşază-te cugetând la viaţa ta şi adu-ţi aminte toate păcatele făcute din tinereţe, cele mărturisite şi cele nemărturisite. Deci aducându-ţi aminte de toate, suspină din adâncul inimii, loveşte-te în piept, şi de va fi cu putinţă, chiar plângi; ridicându-te, cazi în genunchi şi ridică mintea ta de la pământ spre scaunul lui Dumnezeu, cel înconjurat de Heruvimi şi Serafimi, şi acolo privind cu ochii minţii pre Dumnezeu, cel ce şade pe scaun înalt şi prea înălţat şi cel ce vede venirea ta şi prevede toate căile tale şi ia aminte la cele ce vrei să vorbeşti, cazi la picioarele lui cele preamilostive,şi cu frică începe a vorbi către El astfel:

ÎNCEPUTUL MĂRTURISIRII

Dumnezeule cel prea bun, izvorul bunătăţii, adâncul milostivirii: Ziditorul,Răscumpărătorul şi Mântuitorul meu; Ţie, celui ce ştii tainele cele ascunse şi carele cercetezi inimile şi rărunchii, îţi mărturisesc păcatele mele şi aduc înaintea ochiului tău celui a toate văzător, în auzul tuturor îngerilor şi arhanghelilor fărădelegile mele. Greşit-am, Domnul meu şi Ziditorule cu:Aici spune cu buzele toate păcatele tale cu de-amănuntul, ca şi cum le-ai şopti la ureche Domnului cu sfială şi cu ruşinarea feţii tale, tremurând cu inima, şi zicând cu lacrimi:cu acestea şi cu acestea te-am întristat pe Tine Domnul meu; iar sfârşind a-ţi mărturisi păcatele zi:

Iată ranele şi bubele şi stâlciturile mele, o Doftorule cel îndurat! Iată poverile mele cele grele, o prea bunule Doamne! Iată ruşinea şi goliciunea mea, o Judecătorule cel îndelung răbdător! Cu aceste fapte ale mele am întristat, am mâniat şi am întărâtat bunătatea Ta; cu acestea am spurcat chipul Tău, am batjocorit pe Duhul Sfânt şi am îndepărtat de la mine pe îngerul meu Păzitor; cu acestea sângele tău cel prea scump, vărsat pentru mine, l-am călcat şi întru nimic l-am socotit; cu acestea am pierdut frumuseţea sufletului, m-am desgolit de harul Tău, şi m-am făcut peştera tâlharilor, locaş dracilor şi patimilor; cu acestea am pângărit Biserica cea răscumpărată cu sângele Tău, spurcându-mi tot trupul meu, mădularele mele făcându-le mădulare ale curviei, întinându-mi sufletul cu gânduri spurcate, hulitoare, trufaşe,urâte, desfrânate; unindu-mă cu acestea, îndulcindu-mă cu ele, cu acestea m-am făcut bucurie dracilor, plâns îngerilor şi mi-a murit sufletul şi zace ca şi într-un mormânt în obişnuinţele sale cele rele, acoperit cu ţărâna nesimţirii şi având prăvălită deasupra, lespedea de piatră a învârtoşirii.

Iată, Doamne, fărădelegile mele, care s-au înălţat mai presus de capul meu, şi s-au înmulţit mai mult decât perii capului meu şi sunt mai multe la număr decât nisipul mării.Mărturisindu-le pe acestea, singur mă mustru pe mine, mă osândesc şi vinovat mă fac, nu numai de acestea pe care le-am pomenit, ci şi de acelea pe care nu le ţin minte şi de acelea pe care nu le pricep că sunt păcate şi pe care nu le pot mărturisi, toate acestea le arunc în milostivirea Ta cea prea mare, Dumnezeule cel întru tot milostiv şi fără de răutate.

60

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: