Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

aprilie 17, 2010

Filed under: Sfântul Simeon Noul Teolog - Imnele Iubirii Dumnezeieşti — Micael Nicolas @ 02:32

Sfântul Simeon Noul Teolog – Imnele Iubirii Dumnezeieşti

Cuprins

Pagina

8 – Ce e monahul şi care este lucrarea lui şi la ce înălţime a vederii

15 Părintele descrie aci uimit, cum i s-a arătat lui Dumnezeu, ca lui Pavel şi Ştefan

22 – Mulţumire către Dumnezeu pentru darurile de care s-a învrednicit; şi că treapta preoţiei şi a egumeniei sale este înfricoşătoare şi pentru îngeri

31 – Frica naşte iubirea, iar iubirea dezrădăcinează frica din suflet şi rămâne singură în el; căci ea este duhul dumnezeiesc şi sfânt

44 – Învăţătura unită cu Teologia, despre lucrările iubirii sau despre lumina Sfântului Duh

51 – Mulţumire şi mărturisire însoţită de teologie (de reflexii lui Dumnezeu); şi despre darul şi împărtăşirea Duhului Sfânt

64 – Mulţumire unită cu reflexiunea teologică ; şi despre numirile date harului dumnezeiesc, deduse din lucrări

77 – Prin cele ce le mărturiseşte prin scris în acest cuvânt, arată adâncimea smereniei sale ; şi înaintând, o prezenţă spre învăţătura celui ce a atins un anumit grad de desăvârşire şi s-a învrednicit de astfel de revelaţii, imitând şi în aceasta pe dumnezeiescul Pavel,care s-a declarat pe sine păcătos şi nevrednic să se numească Apostol

84 – Despre vederea luminii dumnezeieşti de care s-a împărtăşit autorul ;şi cum lumina dumnezeiască e necuprinsă de întuneric ; şi cum înspăimântat de mărimea covârşitoare a descoperirilor, şi-a adus aminte de slăbiciunea omenească şi se osândeşte pe sine

92 – Despre descoperirea spirituală a lucrărilor sfintei lumini şi despre lucrarea spirituală şi dumnezeiască a vieţii virtuoase

103 – Către un ucenic: când focul dumnezeiesc al duhului mişcă sufletele prin lacrimi şi pocăinţă, le lucrează şi le curăţă şi mai mult,luminând părţile lor întunecate de păcat şi vindecându-le rănile, le cicatrizează desăvârşit, încât ele strălucesc de frumuseţea dumnezeiască

113 – Despre Teologie (învăţătura despre Dumnezeu); firea dumnezeiască este de nepătruns şi cu totul neînţeleasă de oameni

121 – Prea Sfântul Duh se uneşte cu sufletele curăţite într-o simţire clară sau conştientă şi face sufletele cu care se uneşte, luminoase,asemenea lui şi pe ele înseşi lumină

126 – Mulţumirile pentru exil şi pentru necazurile îndurate în prigonirea ce-a suportat-o

134 – Mulţumire către Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El şi cerere de-a află pentru ce cei ce-au ajuns desăvârşiţi sunt lăsaţi să fie ispitiţi de demoni; şi învăţătura şi rânduiala dată prin gura lui Dumnezeu despre cei ce s-au lepădat de lume

144 – E mai bine a fi păstorit decât a păstori pe cei ce nu voiesc aceasta.Căci nu câştigă nimic cel ce se străduieşte să mântuiască pe alţii,iar pe sine se va pierde prin povăţuirea lor

147 – Ce este “după chipul” şi cum se înţelege în mod cuvenit om drept chip al modelului (al prototipului); şi că cel ce iubeşte pe vrăjmaşi ca pe binefăcătorii săi, imită pe Dumnezeu şi făcându-se prin aceasta părtaş al Duhului Sfânt, se face Dumnezeu prin adopţiune şi prin har,dar nu e cunoscut ca atare decât de cei ce stau sub lucrarea Sfântului Duh

154 – Învăţătura cea mai exactă despre Dumnezeu ; şi că cel ce nu vede lumina slavei lui Dumnezeu e mai rău ca orbii

162 – Se întâmplă uneori, ca din grija de-a îndrepta pe aproapele, învăţătorul este atras în slăbiciunea patimii ce-l stăpâneşte pe acela

170 – Când Duhul străluceşte în noi, toate patimile sunt puse pe fugă, ca întunericul de lumină. Dar când el îşi retrage razele, cădem în patimi şi în gânduri rele

176 – Cuvânt în formă de dialog între Dumnezeu şi părintele autor al imnelor; şi cum acest dumnezeiesc părinte luminat de Sfântul Duh grăia cu Dumnezeu şi era iniţiat de Acela în tainele dumnezeieşti şi omeneşti

182 – Fiecăruia dintre oameni i-a dat Dumnezeu în mod potrivit şi spre folos prin Duhul sfânt un dar ca să lucreze nu ceea ce voieşte el, ci precum s-a rânduit mai înainte de el, ca să nu rămână nefolositor în biserica lui

189 – Rugăciune către Dumnezeu pentru toate cele ce s-au întâmplat autorului, unită cu o cerere şi cu o mulţumire

197 – Cuprins detaliat

Descarcă cartea în format PDF

Imnele iubirii dumneieşti-Sfântul Simeon Noul Teolog în format audio

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: