Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Aprilie 17, 2010

Sfântul Simeon Noul Teolog – Imnele Iubirii Dumnezeieşti

Filed under: Sfântul Simeon Noul Teolog - Imnele Iubirii Dumnezeieşti — Micael Nicolas @ 02:36

dar mare înaintea lui Dumnezeu, ca şi cunoscut de El,
care nu se coboară cu noi în patimile noastre,
îndată îl depărtăm ca pe un răufăcător
şi îl alungăm din mijlocul nostru
şi-l scoatem din obşte, cum L-au scos odinioară
pe Hristos al nostru, arhiereii de atunci şi cruzii iudei,
cum a spus El însuşi şi o spune pururea,
prin glasul strălucitor al minunilor Lui.
Dar este un Dumnezeu, care-l va înălţa pe acela
şi-l primeşte precum în aceasta viaţă,
aşa şi-n cea viitoare.
Şi-l va slăvi împreună cu toţi sfinţii,
pe care acest om i-a iubit.
Dar ce spune şi către noi Cuvântul
,,Voi, ce păreţi serioşi între monahi.
întipăriţi lăuntrul vostru prin binecredincioşie
şi Îmi va fi fără îndoială şi exteriorul vostru curat.
Căci exteriorul vă va fi spre folosul vostru
şi al celor ce văd faptele voastre cele bune,
dar Eu, Creatorul tuturor, şi cetele Mele îngereşti şi dumnezeieşti,
dorim interiorul vostru.
Iar dacă împodobiţi chipul din afară
cu frumuseţea purtărilor
şi socotiţi că vă faceţi iubiţi celor ce văd numai prin aceasta,
prin deprinderea ostenelilor din afară,
dar nu puneţi nici un preţ
pe chipul Meu, care îmi este scump,
ca să-l curăţiţi şi împodobiţi
cu sârguinţă şi lacrimi şi osteneli,
prin care vă arătaţi Mie şi tuturor
în mod clar oameni raţionali şi dumnezeieşti,
vă asemănaţi cu adevărat cu nişte morminte putrezite,
ca fariseii de odinioară, cum am spus atunci, mustrând nebunia lor.
Pe dinafară sunteţi strălucitori,
iar înăuntru plini de o putreziciune
ca cea a osemintelor moarte, de gândurile,
de cuvintele, de patimile, de înţelesurile urâte
şi de intenţiile viclene ale unei inimi perverse.
Căci cine dintre voi a căutat
postul, vieţuirea aspră, ostenelile,
părul nepieptănat, brâuri de fier,
îmbrăcăminte de păr, pietre pentru genunchi,
pat aspru şi orice alt fel de dureroasă pătimire ?
Acestea sunt, desigur, bune, însă dacă împliniţi bine
şi lucrarea ascunsă cu conştiinţă, înţelepciune şi raţiune.
Dar, dacă, neavând-o aceasta, vă mândriţi cu acelea,
care nu sunt nimic fără aceea,
vă asemănaţi cu leproşii, împodobiţi cu veşminte strălucitoare,
spre amăgirea celor ce-i privesc.
Deci, părăsind toate cele din afară,
grăbiţi-vă să vă predaţi cu căldură, numai lucrării dinăuntru,
prin lacrimi şi osteneli, prin virtuţi dumnezeieşti,
ca să Mi vă arătaţi ca fecioare în gândurile voastre,
luminaţi în toată înţelegerea
şi să vă uniţi cu Cuvântul Meu
prin cuvântul înţelepciunii Mele
şi al conştiinţei mai înalte
Iar ţie, mulţimea întreagă a poporului Meu,
vino cu râvnă spre Mine, Stăpânul tău.
Vino, dezleagă-te de lanţurile lumii,
urăşte toată înşelăciunea simţurilor.
fugi repede de pricinile relelor
şi de pofta vederii trupului,
de îngâmfarea cugetării şi a vieţii,
şi de orice altă închipuire deşartă !
Cunoaşte-le pe acelea ca aparţinând lumii, nedreptăţii,
ducând spre pieire pe cel ce se foloseşte
de ele în viaţă în chip pătimaş şi cu împătimire
şi făcându-l, din nenorocire pentru el, vrăjmaşul Meu.
Ia în inima ta dorul de comorile Mele, de bunătăţile veşnice,
pe care Ţi le-am pregătit ca unui prieten iubit, întrupându-Mă,
ca să şezi în chip negrăit împreună cu Mine
la masa împărăţiei Mele celei din ceruri,
împreună cu toţi sfinţii !
Căci dacă te cunoşti pe tine însuţi, ca muritor şi stricăcios
şi ca neavând decât un mic rest de viaţă,
ştii că nu vei fi urmat de nimic din cele strălucitoare,
plăcute şi dulci ale lumii,
când vei pleca de aici şi te vei sălăşlui acolo,
decât numai de rodul faptelor rele sau bune
săvârşite de tine în viaţă.
Şi cunoscând stricăciunea şi vremelnicia tuturor,
lăsând cele de jos, vino sus, precum te chem,
la Mine, Dumnezeul tuturor şi Mântuitorul,
ca să trăieşti cu adevărat în vecii vecilor
şi să te bucuri de bunătăţile Mele,
pe care le-am gătit celor ce Mă iubesc pe Mine
acum şi pururea şi în toţi vecii. Amin
196
Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: