Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Aprilie 17, 2010

Sfântul Simeon Noul Teolog – Imnele Iubirii Dumnezeieşti

Filed under: Sfântul Simeon Noul Teolog - Imnele Iubirii Dumnezeieşti — Micael Nicolas @ 03:54
care locuieşte pururea în lumina neapropiată,
avându-L locuind în ei înşişi
şi locuiesc ei înşişi în El, în Cel cu totul neapropiat.
Aceasta e credinţa adevărată, aceasta e fapta lui Dumnezeu
aceasta e pecetea creştinilor, aceasta e comuniunea cu Dumnezeu,
aceasta e împărtăşirea şi arvuna dumnezeiască;
aceasta e viaţa, aceasta e împărăţia,
aceasta e veşmântul, cămaşa Domnului,
pe care cei ce se botează o îmbracă prin credinţă,
nu în neştiinţă, îţi spun, nici cu nesimţire,
ci prin credinţa însoţită de simţire şi cunoştinţă.
Şi ca să nu zici : „Cred că L-am îmbrăcat pe Hristos”,
Nu-ţi cer simplu : „Crede aceasta !”,
ci să ai fapta credinţei, asigurarea credinţei,
pecetea credinţei, desăvârşirea credinţei în mod neîndoielnic
din îmbrăcarea lui Hristos întru simţire şi cunoaştere,
a lui Hristos din care străluceşte, fulgeră slava dumnezeirii
şi care te schimbă pe tine întreg în lumina cea mai limpede,
dar te lasă neschimbat sau îndoit,
fiindcă eşti amândouă :
dumnezeu prin înfiere, iar prin fire întreg om.
Devenit întreg astfel, precum ţi-am spus,
vino şi stai cu noi, o, fratele meu,
pe muntele cunoştinţei şi vederii dumnezeieşti.
Şi acolo vom auzi împreună glasul părintesc.
Dar vai, cât de jos suntem faţă de înălţimea dumnezeiască,
cât de depărtaţi de viaţa veşnică !
Pe cât e de departe cerul de subteranele pământului
şi de cei ţinuţi de demult în chip nefericit în ele,
pe atât, sau şi mai mult, suntem toţi departe
de înălţimea lui Dumnezeu şi de vederea dumnezeiască,
chiar dacă spunem în chip contrar că locuim în El
şi că avem în noi pe Cel ce locuieşte în lumina neapropiată
şi că rămâne şi locuieşte întreg în noi.
Căci, şezând în cele subterane ale pământului,
voim să filosofăm despre cele mai presus de pământ
şi despre cele din cer şi mai presus de ceruri,
ca şi când le-am cunoaşte întocmai,
şi să le povestim tuturor
şi să ne numim cunoscători
şi teologi exacţi şi iniţiaţi în tainele negrăite.
Dar şi aceasta este o dovadă sigură a nesimţirii.
Căci cel născut din nefericire în cele subterane
şi care locuieşte cu totul în întunericul lumii prezente
şi nu vede lumina veacului viitor
– lumina care în mod sigur a strălucit pe pământ
şi străluceşte necontenit
dar spune că el cugetă şi cunoaşte cele din cer
şi că vede toate cele de acolo şi-i învaţă pe alţii,
oare nu e nesimţitor şi mai mult decât atât ?
Acesta e ca un orb care contrazice pe cei ce văd şi zice :
,,Acest ban e de aramă, iar semnul de pe el e al altuia
şi literele scrise pe el spun aceasta şi aceea”.
Dar cei ce-l aud socotesc acestea ca o născocire îndrăzneaţă,
căci ei văd banul făcut din aur
şi semnul ca fiind cu adevărat al împăratului,
175
Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: