Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

iunie 17, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 18:15
  • 98. Cel ce-l are deci pe aproapele ca pe sine însuşi nu rabdă să aibă nimic mai mult ca aproapele. Iar dacă are şi nu dă cu inimă largă până ce se face şi el sărac şi asemenea cu aproapele, nu e împlinitor al poruncii Stăpânului ; la fel nu e nici cel ce, vrând să dea tuturor celor ce cer, va respinge pe cineva din cei ce cer, până mai are un obol, sau o bucată de pâine 224 ; nici cel ce nu face aproapelui câte vrea ca altul să i le facă lui (Matei VII, 12). De asemenea, cel ce a hrănit, a adăpat, a îmbrăcat şi a făcut toate celelalte fiecărui sărac şi fiecărui frate preamic, dar a nesocotit pe unul singur şi l-a trecut cu vederea, se va socoti şi el ca cel ce l-a trecut cu vederea pe Hristos-Dumnezeu când flămânzea şi înseta 225.
  • 99. Poate acestea vor părea tuturor greu de purtat. De aceea vor socoti întemeiat să zică întru ei : dar cine le poate face acestea toate, ca să ajute şi să hrănească pe toţi şi să nu treacă cu vederea nicidecum pe vreunul dintre ei ? Dar să asculte pe Pavel, care strigă lămurit : «Dragostea lui Dumnezeu ne strânge pe noi, care judecăm aceasta ; că dacă unul a murit pentru toţi, aşadar toţi au murit (2 Cor. V, 14) 226.
  • 100. Precum poruncile cuprinzătoare au în ele pe toate celelalte mai restrânse, aşa şi virtuţile cuprinzătoare îmbrăţişează în ele pe cele restrânse. Căci cel ce a vândut averile sale şi le-a împărţit săracilor şi s-a făcut dintr-odată sărac a împlinit deodată printr-una toate poruncile restrânse. Fiindcă nu mai are trebuinţă să dea celui ce cere, sau să întoarcă faţa de la cel ce vrea să se împrumute de la el (Matei V, 42) 227. La fel şi cel ce se roagă neîncetat ; a cuprins toate în aceasta, şi nu mai trebuie să laude de şapte ori în zi pe Domnul (Ps. CXVIII, 64), sau seara, dimineaţa şi la amiază, ca unul ce împlineşte toate rugăciunile şi cântările, câte trebuie să le facem după rânduială la vremea şi ceasurile hotărâte. Asemenea şi cel ce a dobândit în sine, în chip conştient, pe Dumnezeu cel ce dă cunoştinţă oamenilor (Ps. XCIII, 10), a străbătut toată Sfânta Scriptură şi a cules tot folosul din citire şi nu va mai avea trebuinţă de citirea cărţilor ei. Căci cum ar mai avea o astfel de trebuinţă, cel ce L-a dobândit ca împreună-grăitor 228 pe Cel care a insuflat dumnezeieştile Scripturi celor ce le-au scris şi a fost învăţat de Acela tainele de negrăit ale celor ascunse ? Acesta va fi el însuşi altora o carte insuflată de Dumnezeu, purtând scrise în el, de degetul lui Dumnezeu, taine noi şi vechi (Matei XIII, 52), ca unul ce a împlinit toate şi s-a odihnit în Dumnezeu de toate lucrurile sale, ajuns la desăvârşirea originară 229.
–––––––––––––––––– Notă
224. Jertfa adevărată e cea în care cineva se dăruieşte total. Trebuie trăită aceeaşi predare totală în dăruirea tuturor bunurilor proprii,pe care a trăit-o Hristos în vărsarea sîngelui Său, în dăruirea totală a vieţii Sale.
225. Cap. 116, Filocalia greacă.
226. Cap. 117, Filocalia greacă. In Hristos toţi putem muri duhovniceşte nouă înşine, jertfindu-ne total altora.
227. Cel ce dă tot ce are dintr-odată a împlinit printr-o singură faptă cerinţa iubirii şi a jertfei totale şi a înfăptuit în sine starea ei, pe care alţii nu o înfăptuiesc niciodată prin faptele lor de milostenie măruntă.
228. Cel ce-L are pe Hristos împreună-grăitor se află cu El însuşi într-un dialog direct. Ca atare, a depăşit cuvintele Scripturii, aflându-se în relaţie nemijlocită cu Subiectul şi cu Izvorul lor infinit mai bogat decât toate cuvintele pe care le rosteşte, sau care au fost scrise prin inspiraţia de la El.
229. Cap. 118, Filocalia greacă. E nu atât desăvârşirea de la început,ci cea pe care o are în gândirea lui Dumnezeu, care stă la originea lui.
49
http://bibliotecaortodoxa.blogspot.com/
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: