Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

iunie 17, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 19:36
  • 87. Sunt şi acum oameni nepătimitori, sfinţi şi plini de lumina dumnezeiască, ce petrec în mijlocul nostru şi şi-au omorât aşa de mult mădularele lor de pe pământ (Colos. III, 5), dinspre toată necurăţia şi pofta pătimaşă, încât nu numai că nu cugetă sau nu pornesc să facă de la ei vreun rău, dar nici îndemnaţi de alţii nu rabdă vreo schimbare a stării de nepătimire pe care au dobândit-o 212. I-ar şti pe aceştia, dacă ar cunoaşte cuvintele dumnezeieşti citite şi cântate de ei, cei ce se fălesc cu nepăsarea faţă de acestea şi nu cred celor ce învaţă întru înţelepciunea Duhului, despre lucrurile dumnezeieşti. Căci, dacă s-ar afla în cunoştinţa desăvârşită a Sfintei Scripturi, ar crede în bunătăţile grăite şi dăruite nouă de Dumnezeu. Dar nefiind părtaşi ai acestor bunătăţi, din închipuirea de sine şi din nepăsare, îi clevetesc, fără să creadă, pe cei ce s-au împărtăşit şi învaţă despre ele 213.
  • 88. Care este scopul iconomiei întrupării lui Dumnezeu-Cuvântul, vestit în toată dumnezeiasca Scriptură şi citit de noi, dar nepătruns ? Nu e decât acela ca, împărtăşindu-se de ale noastre, să ne facă pe noi părtaşi de ale Sale. Căci Fiul lui Dumnezeu de aceea s-a făcut Fiu al omului, ca să ne facă pe noi oamenii fii ai lui Dumnezeu, ridicând după har neamul nostru la ceea ce este El după fire, născându-ne de sus în Duhul Sfânt şi introducându-ne îndată în împărăţia cerurilor ; mai bine zis, dăruindu-se să o avem pe aceasta înlăuntrul nostru (Luca XVII, 21) 214, ca să nu avem numai nădejdea de a intra în ea, ci având-o încă de acum, să strigăm : «Viaţa noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu» (Colos. III, 3) 215
–––––––––––––––––– Notă
212. Aceştia sunt oameni cu neputinţă de influenţat în rău.
213. Cap. 106, Filocalia greacă.
214. Fiul lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp Fiul Omului, unindu-se cu noi, ne face şi pe noi fii ai lui Dumnezeu după har. Sălăşluindu-se prin aceasta în lăuntrul nostru cu Duhul Său Preasfânt, pe Care L-a primit şi ca om, aduce în noi împărăţia cerurilor, care e acolo unde e Duhul Sfânt.
215. Cap. 108, Filocalia greacă. Mântuirea constă în unirea cu Dumnezeu în Hristos, nu în vreo justificare juridică.
46/47
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: