Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

iunie 17, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 18:47
  • 94. Cel ce dă astăzi tuturor toate cele spre trebuinţa trupului, dar mâine, putând face aceasta, va nesocoti pe niscai fraţi, şi-i va lăsa să piară de foame, de sete şi de frig, L-a lăsat să moară şi L-a dispreţuit pe Acela care a zis : «Întrucât aţi făcut unuia din aceşti preamici, Mie aţi făcut» 221.
  • 95. Din acestea se poate cunoaşte un lucru : cum îşi însuşeşte Domnul toate ale săracilor şi fraţilor noştri,zicând celor drepţi : «Mie Mi-aţi făcut», iar celor de-a stânga : -«Mie nu Mi-aţi făcut». El nu vede numai pe cei miluiţi de noi, nici numai pe cei nedreptăţiţi sau asupriţi, sau supuşi la mii de alte rele, ci şi pe cei trecuţi cu vederea. Căci şi aceasta ajunge spre osînda noastră. Căci nu pe aceia, ci pe El îl trecem cu vederea,pe Iisus Hristos, Care şi-a făcut toate ale Sale ale acelora.
  • 96. El a primit să ia asupra Sa faţa fiecărui om lipsit şi să se unească pe Sine cu fiecare, ca nici unul dintre cei ce cred în El să nu se înalţe împotriva fratelui, ci fiecare, văzând pe fratele şi pe aproapele său, ca pe Dumnezeul său, să se socotească pe sine atotpreamic faţă de frate, ca faţă de Făcătorul său ; şi să-l primească şi să-l cinstească întocmai ca pe Acela, şi să-şi deşerte toate averile spre slujirea lui, precum şi Hristos şi-a vărsat sângele Său pentru mântuirea noastră 222.
  • 97. Cel ce a primit porunca, să-l aibe pe aproapele ca pe sine însuşi, e dator, desigur, să-l aibă aşa nu numai într-o zi, ci toată viaţa. Şi cel căruia i s-a poruncit să dea fiecăruia care cere, i se porunceşte aceasta pentru toată viaţa sa. Şi cel ce vrea ca alţii să-i facă lui lucrurile bune pe care le voieşte, acestea i se cer şi lui să le facă altora 223.
–––––––––––––––––– Notă
221. Cap. 113. Filocalia greacă.
222. Cap. 114, Filocalia greacă. Trebuie să socotim pe fiecare ca pe Hristos Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu, făcându-se ipostas al firii noastre, s-a făcut ipostasul fundamental al tuturor oamenilor. Prin faţa fiecăruia licăreşte faţa Aceluiaşi Hristos; prin apelul adresat nouă de fiecare ne adresează apelul său Acelaşi Hristos.
223. Cap. 115, Filocalia greacă.
48
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: