Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Iunie 18, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 04:08
  • 72. E cu dreptate, ca întâi să ne punem grumajii noştri sub jugul poruncilor lui Hristos şi să nu ne înfuriem, nici să ne tragem îndărăt. Ci să păşim drept şi cu râvnă până la moarte sub ele, şi să ne înnoim pe noi în şine, raiul cel cu adevărat nou al lui Dumnezeu, până ce Fiul va veni împreună cu Tatăl, prin Duhul Sfânt, şi se va sălăşlui în noi. Iar atunci,când îl vom dobândi întreg, sălăşluit în noi ca învăţător, oricăruia dintre noi i-ar porunci şi orice slujbă i-ar încredinţa, să o ia asupra sa şi să o împlinească cu bucurie, după voia Lui.Dar nu se cade să o cerem înainte de vreme, nici să primim a o lua când e dată de oameni, ci să stăruim în poruncile Stăpânului şi Dumnezeului nostru şi să aşteptăm hotărârea lui Dumnezeu 194.
  • 73. După ce am primit o slujbă în lucrurile dumnezeieşti şi ne-am câştigat cinste în ea, de vom fi îndemnaţi de Duhul să trecem la altă slujbă sau lucrare sau făptuire, să nu ne împotrivim. Căci Dumnezeu nu vrea să fim leneşi, nici să rămânem în una şi aceeaşi lu crare în care am început, până la sfârşit, ci să înaintăm şi să ne mişcăm continuu spre izbândirea în cele mai mari, potrivindu-ne voii lui Dumnezeu şi nu voii noastre. 195
  • 74. Cel ce şi-a făcut moartă voia sa e cu totul fără voie. Dar nici una dintre cele ce sunt şi vieţuiesc şi se mişcă nu e fără voie, afară de cele nesimţitoare şi nemişcate. Plantele, măcar că se mişcă şi cresc, nu spunem că-şi fac mişcarea şi creşterea printr-o voie naturală, căci sunt neînsufleţite. Dar tot ce e însufleţit are şi o voie naturală. Deci cel ce şi-a omorât prin nevoinţă şi sârguinţă voia sa şi s-a făcut cu totul fără voie a ieşit din firea sa şi, prin faptul că nu mai voieşte nimic, nu mai poate lucra nimic, nici bine nici rău.
  • 75. Cel ce se sârguieşte să-şi omoare voia sa e dator să facă voia lui Dumnezeu ; şi în loc de voia sa, să aşeze în sine pe cea a lui Dumnezeu ; pe aceasta să o sădească şi să o altoiască în inima sa 196. Pe urmă să ia seama cu grijă dacă cele sădite şi altoite încolţesc din rădăcinile lor din adânc şi dacă cele lipite şi unite s-au făcut un singur pom ; apoi dacă au crescut, au înflorit şi au făcut rod frumos şi dulce. întâmplându-se aceasta,nici el însuşi nu mai deosebeşte pământul care a primit sămânţa şi rădăcina, de mlădiţa aceea neînţeleasă, negrăită şi de viaţă purtătoare care a fost altoită în ea 197.
  • 76. Celui ce-şi taie voia sa pentru frica lui Dumnezeu îi dăruieşte Dumnezeu voia Lui, într-un chip aşa de tainic, încât nici el nu ştie. Şi o păstrează neştearsă în inima sa şi-şi deschide ochii înţelegerii ca să o cunoască pe ea şi primeşte putere ca să o împlinească.Iar acestea le lucrează harul Sfântului Duh. Căci fără El nu se face nimic 198.
–––––––––––––––––– Notă

194. Cap. 95, Filocalia greacă.
195. Cap. 96, Filocalia greacă.

196. Deci el nu trebuie să rămână nelucrător ca lucrurile nesimţitoare, ci să-şi unească voia sa cu voia lui Dumnezeu, care aduce un adaos de mare putere voii sale. Aceasta se vede din cele spuse în continuare de
sfântul Simeon.
197. Cap. 97, Filocalia greacă. Aşa cum altoiul face un singur pom cu tulpina în care s-a altoit, aşa şi harul cu firea în care s-a sădit, sau voia lui Dumnezeu cu voia omului în care s-a imprimat, fac un singur întreg. Căci omul îşi omoară voia sa prin voia proprie şi prin aceasta şi-o împlineşte şi întăreşte în acelaşi timp.
198. Cap. 98, Filocalia greacă.
43
Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: