Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

iunie 18, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 04:35
  • 68. Cel ce a părăsit toată lumea şi s-a retras în munte,pentru liniştire,dar de acolo scrie celor din lume, pentru a atrage atenţia, pe unii fericindu-i,iar pe alţii linguşindu-i şi lăudându-i, este asemenea celui ce s-a despărţit de femeia desfrânată, ispititor îmbrăcată şi foarte rea, şi s-a dus în ţară depărtată, ca să scape până şi de amintirea ei, dar pe urmă uitând de ţinta pentru care a venit acolo, doreşte să scrie celor ce petrec şi se murdăresc cu desfrânată aceea, fericindu-i. Prin aceasta arată că, dacă nu cu trupul, cel puţin cu inima şi cu mintea se împărtăşeşte de bunăvoie de patima lor, încuviinţând amestecarea lor cu ea 188.
  • 69. Pe cât sunt de vrednici de laudă şi de fericiţi cei ce petrec în lume, dar îşi curăţesc simţirile şi inimile de toată pofta cea rea, pe atâta sunt de vrednici de ocară şi de osândă cei ce petrec în munţi şi în peşteri,dar îşi doresc laudele şi fericirile de la oameni 189. Aceştia vor fi ca nişte preacurvari înaintea lui Dumnezeu, Care cercetează inimile noastre. Căci cel ce pofteşte să se audă în lume despre viaţa, despre numele şi despre petrecerea lui,desfrânează faţă de Dumnezeu, ca poporul de odinioară al iudeilor, cum zice David (Ps. CV, 39) 190
  • 70. Cel ce s-a lepădat fără şovăieli de lume şi de cele din ea, din credinţa în Dumnezeu, crede că Domnul e milostiv şi îndurat şi primeşte pe cei ce vin cu pocăinţă la El. Iar ştiind că prin necinstire cinsteşte pe robii săi, prin sărăcia cea mai de pe urmă îi îmbogăţeşte şi prin ocări şi dispreţuiri îi slăveşte, iar prin moarte îi face părtaşi şi moştenitori ai vieţii veşnice, se grăbeşte prin acestea ca un cerb însetat (Ps. XLI, 2) spre izvorul cel nemuritor. El urcă prin acestea în sus ca pe o scară, pe care urcă şi coboară îngerii (Fac. XXVIII,12), care vin în ajutorul celor ce urcă. Iar la capătul de sus al scării stă Dumnezeu, aşteptând hotărârea şi sârguinţa noastră după putere 191, nu pentru că se desfată să ne vadă ostenind, ci fiindcă Iubitorul de oameni voieşte să ne dea plata Sa ca pe o datorie 192.
  • 71. Pe cei ce vin fără şovăire la El, Domnul nu-i lasă nicidecum să cadă, ci, văzându-i slăbiţi în putere, conlucrează cu ei, îi ajută, întinzându-le mâna puterii Sale de sus şi-i aduce iarăşi la Sine. îi sprijineşte pe faţă şi în ascuns, în chip ştiut şi neştiut. Aceasta, până ce urcă toată scara şi se apropie de El şi se unesc întregi cu El întreg şi uită de toate cele pământeşti, fiind cu El acolo sus, dacă în trup sau afară de trup (2 Cor. XII, 2), nu ştiu, şi petrecând împreună cu El şi bucurându-se de bunătăţile tainice 193
–––––––––––––––––– Notă

188. Cap. 91, Filocalia greacă.
189. Deci sfântul Simeon admite şi putinţa unei vieţi curate în lume. Nu depărtarea externă de lume, ci detaşarea lăuntrică de ceea ce e rău In ea, este lucrul hotărâtor.
190. Cap. 92, Filocalia greacă

191. Această scenă e pictată pe zidul din afară al Mînăstirii Suceviţa din Bucovina.
192. Cap. 93, Filocalia greacă. Dumnezeu ne acordă o demnitate,cerându-ne să dăm şi noi nişte osteneli pentru bunătăţile ce ni le va dărui.Căci voieşte să ni se facă prin aceasta dator, voieşte să ne dea un oarecare drept la aceste bunătăţi. Nu voieşte să ne încarce cu ele ca pe nişte obiecte pasive, ci să creştem la capacitatea de a fi purtătorii lor în mod activ, sau de a ni le asimila ca subiecte.
193. Cap. 94, Filocalia greacă.
42
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: