Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Iunie 18, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 17:52
  • 54. Se întâmplă ca cineva stând noaptea în casă cu toate uşile închise, dacă va deschide o mică fereastră şi va fi luminat deodată de un fulger strălucitor, nesuportând ochii această strălucire, se apără, închizând îndată ochii şi se retrage în sine. Tot aşa când sufletul e închis în cele supuse simţurilor, de se va apleca (Cânt.Cânt. II,9) vreodată cu mintea spre cele din afară de acestea ca printr-o fereastră, luminându-se de fulgerul arvunii din ele, adică al Duhului Sfânt, şi nesuportând raza luminii neacoperite, simte o spaimă în minte şi se adună întreg în sine, refugiindu-se ca într-o casă în cele cunoscute cu simţurile şi omeneşti.
  • 55. Din aceste semne trebuie să cunoască fiecare dacă a primit arvuna Duhului de la mirele şi stăpânul Hristos. Şi dacă a primit-o, să se sârguiască să o ţină 175. Iar dacă nu s-a învrednicit încă să o primească, să se sârguiască să o primească prin fapte bune şi prin pocăinţa cea mai fierbinte şi să o păzească prin lucrarea poruncilor şi prin dobândirea virtuţilor 176.
  • 56. Acoperişul fiecărei case se ţine prin temelii şi prin cealaltă parte a clădirii ; iar temeliile se aşază, ca trebuincioase şi folositoare, pentru a purta acoperişul. Astfel nici acoperişul nu poate sta fără temelii şi nici temeliile nu-s de vreo treabă sau de vreun folos, fără acoperiş. Aşa şi harul lui Dumnezeu se păstrează prin lucrarea poruncilor, iar faptele poruncilor se pun ca temelii pentru harul lui Dumnezeu ; şi nici harul Duhului nu poate rămânea în noi fără lucrarea poruncilor,nici lucrarea poruncilor fără harul lui Dumnezeu nu e de vreo trebuinţă sau de vreun folos 177.
  • 57. Precum casa fără acoperiş, lăsată aşa din negrija zidarului, nu numai că nu e de nici o treabă, ci face şi zidarul de râs, aşa şi cel ce pune temeliile lucrării poruncilor şi ridică zidurile virtuţilor înalte, de nu va primi şi harul Duhului Sfânt întru vederea şi cunoştinţa sufletului, este nedesăvârşit şi compătimit de cei desăvârşiţi. El s-a lipsit de har pentru una din aceste două pricini : sau pentru că n-a avut grijă de pocăinţă,sau pentru că nefiind iscusit la adunarea poruncilor,care e un material nesfârşit, a lăsat ceva afară din cele ce ne par nouă neînsemnate, dar sunt de trebuinţă la clădirea casei virtuţilor. Astfel fără ele, n-a putut să-şi acopere casa prin harul Duhului 178.
–––––––––––––––––– Notă
175. Să o ţină ca iubire activă, nu statică.
176. Cap. 82, Filocalia greacă. Să o păzească deci printr-o înaintare cu fapta şi prin întărirea ei în virtuţi.
177. Cap. 83, Filocalia greacă. Harul nu se menţine unde nu se lucrează poruncile lui Hristos. Harul e putere activă, e iradiere, nu e ceva static.
178. Cap. 84, Filocalia greacă. Materialul e nesfârşit, în sensul, că sufletul niciodată nu sfârşeşte a se desăvârşi, dar şi în sensul că el mereu trebuie să fie în lucrare. Altfel se prăbuşeşte în moarte, în inerţie, la orice nivel ar fi ajuns. Şi atunci nu mai are acoperiş potrivit cu el, care constă propriu-zis din infinitatea deschisă a lui Dumnezeu.
39

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: