Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Iunie 18, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 18:19
  • 44. Cel ce cunoaşte aceste semne şi stări minunate lucrându-se în sine este cu adevărat purtător de Dumnezeu şi de semne, având pe Dumnezeu, sau pe însuşi Duhul cel Preasfânt locuind în el, vorbind şi lucrând în el cele spuse de Pavel. Iar cel ce nu a cunoscut încă acestea în sine, să nu se amăgească, căci este încă trup şi sînge, adică acoperit de întunericul poftelor trupului 162. Iar trupul şi sângele nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt (1 Cor. XV, 20).
  • 45. De la dumnezeiescul Botez primim iertarea păcatelor săvârşite şi ne eliberăm de vechiul blestem şi ne sfinţim prin venirea Sfântului Duh. Dar harul desăvârşit, după cuvântul : «Voi locui şi voi umbla întru ei»(2 Cor. VI, 16), nu-l primim atunci. Aceasta e a celor ce s-au întărit în credinţă şi arată acest har prin fapte. Căci după ce ne-am botezat, abătându-ne spre fapte rele şi de ruşine, lepădăm cu totul şi sfinţirea însăşi. Dar prin pocăinţă şi mărturisire şi lacrimi primim pe măsura lor, mai întâi iertarea păcatelor săvârşite şi, prin aceasta, sfinţirea şi harul de sus 163.
  • 46. De la pocăinţă ne vine spălarea întinăciunii faptelor ruşinoase. După ea primim împărtăşirea de Duhul Sfânt. Dar nu în chip simplu, ci după credinţa, simţirea şi smerenia celor ce s-au pocăit din tot sufletul. Insă numai după iertarea deplină a păcatelor de mai înainte,primită de la părintele care ne-a luat asupra sa. De aceea bine este să ne pocăim în fiecare zi, pentru porunca ce s-a dat. Căci îndemnul : -«Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor» (Matei III, 2), ne arată lucrarea aceasta ca fiind fără hotar 164.
  • 47. Harul Preasfântului Duh s-a dat sufletelor logodite cu Hristos, ca o arvună. Şi precum fără arvună,femeia nu are asigurare că se va înfăptui vreodată unirea ei cu bărbatul, aşa nici sufletul nu primeşte încredinţare sigură că va fi împreună cu Stăpînul şi cu Dumnezeul său în veci, sau se va uni cu El tainic şi de negrăit şi se va bucura de frumuseţea neapropiată a Lui,dacă nu primeşte arvuna harului Lui şi nu-l dobândeşte în sine întru cunoştinţă 165.
  • 48. Precum scrisorile de învoială, dacă nu primesc iscăliturile unor martori vrednici de crezare nu fac sigură arvuna, tot aşa, înainte de împlinirea poruncilor şi de dobândirea virtuţilor, nu e sigură iluminarea harului. Căci ceea ce sunt martorii pentru învoieli, aceea este lucrarea poruncilor şi virtuţile pentru arvuna Duhului.Datorită acestora primeşte fiecare prin arvună încredinţarea mântuirii viitoare 166.
  • 49. Întâi învoielile se scriu, aşa zicând, prin lucrarea poruncilor, apoi se pecetluiesc şi se iscălesc de către virtuţi. Abia atunci îşi dă mirele Hristos, sufletului mireasă, inelul, adică arvuna Duhului 167.
–––––––––––––––––– Notă

162. Aşa cum sfântul Simeon identifică curăţia cu lumina, tot aşa identifică necurăţia poftelor şi a patimilor, cu întunericul. Cea dinţâi dă putinţa vederii lui Dumnezeu, cea din urmă nu.
163. Cap. 74, Filocalia greacă.

164. Cap. 75. Filocalia greacă. Pocăinţa nu are hotar. Căci mereu putem înainta în cele bune, părându-ne rău de nedesăvârşirea dinainte.
165. Cap. 76, Filocalia greacă. «Intru cunoştinţă», înseamnă în chip conştient, simţit. Frumuseţea lui Hristos
este pe de o parte neapropiată,căci nu poate fi cuprinsă, pe de alta e simţită. E cunoştinţă şi neştiinţă.Chiar subiectul semenului, pe de o parte îl sesizăm, pe de alta ne rămâne transcendent şi de nedefinit.
166. Cap. 77, Filocalia greacă.
167. Cap. 78, Filocalia greacă. Poruncile împlinite se înscriu în fiinţa noastră, virtuţile îşi pun pecetea pe ea. Arvuna Duhului vine ca o primă lumină de sus în fiinţa noastră, producând o primă transparenţă a ei pentru Dumnezeu şi o primă unire a ei cu El. Duhul este inelul lui Hristos, legătura începătoare cu Hristos.
37
Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: