Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

iunie 18, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 18:48
  • 40. Mulţi aducând cele ale lor nu au primit cele ce vin de obicei de la Dumnezeu. Aceasta se vede din cele ce au făcut şi au păţit Cain şi Esau. Căci dacă cineva nu aduce ale sale într-o stare de suflet evlavioasă, cu credinţă fierbinte şi cu multă smerită cugetare, Dumnezeu nu va căuta la el şi nu va primi cele aduse. Iar dacă nu sunt împlinite acestea, nici El nu va da în schimb ale Sale celui ce a adus ale lui astfel.
  • 41. Lumea e moartă pentru sfinţi şi cei din ea la fel pentru ei. De aceea văzând, nu văd faptele lor cele bune şi auzind, nu pot înţelege (Matei XIII, 13) cuvintele lor dumnezeieşti grăite în Duhul Sfânt. Dar nici cei duhovniceşti nu pot primi în ei faptele cele rele sau cuvintele pătimaşe ale oamenilor lumeşti sau răi, ci văzând şi ei cele din lume, nu le văd şi auzind cele ale oamenilor lumeşti, rămân cu simţirea ca şi când nu le-ar auzi. Şi astfel nu se înfăptuieşte nici o părtăşie a acestora cu aceia, sau a acelora cu aceştia 161.
  • 42. Despărţirea între lumină şi întuneric e clară şi un amestec între ele este cu neputinţă. -«Căci ce părtăşie are lumina cu întunericul, zice, sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul ?» (2 Cor. VI, 15). Tot aşa e de mare depărtarea şi despărţirea între cei ce se află în Duhul Sfânt şi cei ce nu se află în El. Cei dintâi au petrecerea în cer (Filip. III, 20), căci au ajuns, încă de aici,din oameni, îngeri. Iar cei din urmă şed încă în întunericul moştenit şi în umbra morţii (Ps. CVI, 10 ş.a.), pironiţi de pământ şi de lucrurile de pe pământ. Cei dintâi sunt în lumina înţelegătoare şi neînserată ; ceilalţi sunt luminaţi numai de lumina supusă simţurilor; cei dintâi se văd pe ei înşişi şi văd şi pe cei apropiaţi; ceilalţi, văzându-se pe ei înşişi şi văzând şi pe cei apropiaţi murind în fiecare zi, nu ştiu că sunt oameni şi că mor ca oamenii (Ps. LXXXI, 7) ; iar neştiind, nu cred că va fi o judecată şi o înviere şi o răsplătire pentru cele săvârşite de fiecare în viaţa de aici.
  • 43. Dacă Duhul Sfânt este în tine, fără îndoială vei cunoaşte, din lucrările Lui ce se săvârşesc în tine, cele ce spune despre El apostolul. Căci zice : «Unde e Duhul Domnului, acolo este libertatea»- (2 Cor. III, 17) ; şi : -«Trupul e mort pentru păcat, iar Duhul viază pentru dreptate»- (Rom. VIII, 10) ; şi : «Cei ce sunt ai lui Hristos viaţa şi-au răstignit împreună cu patimile şi cu poftele ei» (Gal. V, 24). Căci câţi în Hristos s-au botezat,sunt în Duhul Sfânt (Ioan VII, 33), ca unii ce au îmbrăcat pe Hristos întreg (Gal. III, 27) şi s-au făcut fii ai luminii (Luca XVI, 8 ) şi umblă în lumina neînserată (1 Ioan I, 7). Şi văzând lumea, nu o văd şi auzind ale lumii, nu aud (Matei XIII, 13). Căci precum s-a scris despre oamenii trupeşti că văzând, nu văd şi auzind despre lucrurile dumnezeieşti, nu înţeleg, nici nu pot primi cele ale Duhului, căci nebunie sunt pentru ei acestea (1 Cor. II, 14), aşa să înţelegi şi despre cei ce au în ei pe Duhul Sfânt : trup au, dar nu sunt în trup. «Căci voi, zice, nu sunteţi în trup, ci în duh, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi» (Rom. VIII, 9). Ei sunt morţi lumii, şi lumea, lor. «Căci mie, zice, lumea s-a răstignit şi eu lumii»- (Gal. VI, 14).
–––––––––––––––––– Notă
161. Aceasta nu înseamnă că nu pot conlucra unii cu alţii în lucrurile necesare vieţii pământeşti. Mai mult chiar, de aci se vede că pentru sfântul Simeon nepărtăşîa celor curaţi cu lumea înseamnă numai neprimirea cuvintelor, gândurilor şi faptelor rele din ea. Dar ei tocmai prin aceasta pot lucra la curăţirea şi la ridicarea celor din lume. Deci poate exista, în vederea acestui scop, o legătură a lor cu ceilalţi oameni. Ba sfântul Simeon o cere aceasta în alte locuri cu toată puterea.
36
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: