Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

iunie 18, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 20:55
  • 5. Dacă cineva e fals prin făţărnicie, sau pătat prin fapte, sau rănit uşor prin vreo patimă, sau are vreo mică lipsă din negrijă, nu se numără cu cei întregi, ci se leapădă ca nefolositor şi lipsit de tărie. Aceasta, pentru ca nu cumva în vremea întinderii să facă legătura lanţului să se rupă şi să introducă o distanţă între cei nedistanţaţi şi o întristare în amândouă părţile, cei dinainte suferind pentru cei de după ei, iar aceştia, pentru despărţirea de cei dinainte 131.
  • 6. Cel ce nu năzuieşte cu iubire şi cu dorinţă puternică să se unească prin smerita cugetare cu cel din urmă dintre sfinţi, ci păstrează o mică neîncredere în el,nu se va uni niciodată deloc nici cu el, nici cu sfinţii dintâi care au precedat, chiar dacă ar socoti că are toată credinţa şi toată iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de toţi sfinţii 132.
  • 7. Plânsului după Dumnezeu îi premerge smerenia şi îi urmează o bucurie şi o veselie negrăită. Iar din smerenie după Dumnezeu răsare nădejdea mântuirii. Căci cu cât se socoteşte cineva pe sine din suflet mai păcătos decât toţi oamenii, cu atât creşte, împreună cu smerenia şi nădejdea care înfloreşte în inima lui, încredinţându-l că prin ea se va mântui.
  • 8. Cu cât coboară cineva mai mult în adâncul smereniei şi se recunoaşte ca nevrednic de mântuire, cu atâta se întristează mai mult şi varsă şiroaie de lacrimi.Iar pe măsura acestora, ţâşneşte în inima lui bucuria, iar împreună cu ea izvorăşte şi creşte nădejdea, care face încredinţarea despre mântuire mai puternică 133.
  • 9. Fiecare trebuie să se cerceteze pe sine şi să se cunoască, pentru a nu se încrede nici numai în nădejdea singură fără plânsul şi smerenia duhovnicească, nici în smerita cugetare şi în lacrimi, fără nădejdea şi bucuria ce urmează acelora 134
  • 10. Există o părută smerenie din lene, din neglijenţă şi dintr-o lipsă de nădejde a conştiinţei, pe care cei ce o au o socotesc pricinuitoare de mântuire. Dar nu este, căci nu are plânsul pricinuitor de bucurie, însoţit cu ea.
  • 11. Există un plâns fără smerenie duhovnicească şi acesta e socotit de cei ce plâng astfel ca un plâns curăţitor de păcate. Dar închipuindu-şi aceasta, se amăgesc în zadar. Căci sunt lipsiţi de dulceaţa Duhului, ivită în chip tainic în cămara înţelegătoare a sufletului (Ps.XXXIII, 9). De aceea unii ca aceştia se şi aprind repede de pofta faţă de lume şi nu pot să dispreţuiască în chip desăvârşit lumea şi cele din lume. Iar cel ce nu poate dispreţui acestea în chip desăvârşit şi n-a dobândit o deslipire din suflet faţă de ele nu poate dobândi nici nădejdea sigură şi neîndoielnică a mântuirii sale. E purtat de îndoială, neîncetat, ici şi colo,nepunând temelia de piatră (Luca VI,48).
–––––––––––––––––– Notă

131. Corespunde cu cap. 62 din Filocalia greacă. Patimile rup lanţul tradiţiei vii a sfinţilor, care constituie un fel de coloană vertebrală a Tradiţiei vii a Bisericii.
132. Cine rupe legătura cu sfântui cu care e în legătură nemijlocită rupe prin aceasta legătura cu toţi sfinţii de mai înainte. Prin el se va introduce o întrerupere în lanţul tradiţiei, cu grele urmări pentru Hristos.Pentru menţinerea tradiţiei se cere smerenie şi iubire faţă de înaintaşi,precum ruperea tradiţiei e pricinuită de mândrie şi de lipsa de iubire.

133. Viaţa duhovnicească e împletită din contraste, ca şi viaţa în păcat. Plăcerea păcatului e însoţită de chinul părerii de rău. întristarea pentru păcat care merge până la plâns, naşte bucuria, căci ea pune începutul vieţii celei noi.
134. Cu acest capitol începe un şir de capete de aplicare pilduitoare a unui discernământ subtil al unor stări sufleteşti, care pot avea diferite conţinuturi, cu toată aparenţa de identitate.

29
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: