Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

iunie 18, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 21:15
Ale aceluiaşi, una sută capete de Dumnezeu cuvântătoare şi făptuitoare
(teologice şi practice)
  • 1. Hristos este începutul (l Cor. XV, 13), mijlocul şi sfârşitul 124. Căci e în toate : în cele dintâi (Col. I, 18) şi în cele mijlocii şi în cele din urmă ca în cele dintâi. Pentru că nu este în El vreo deosebire oarecare între acestea, precum nu este nici barbar, nici scit, nici elin, nici iudeu, ci toate şi în toate este Hristos (Col. III, 11).
  • 2. Sfânta Treime, străbătând prin toate de la cele dintâi şi până la cele din urmă, ca de la capul unui trup până la picioare, le strânge pe toate, le lipeşte, le uneşte şi le leagă de sine şi, unindu-le astfel, le face tari şi de nedesfăcut 125. Ea se face cunoscută în fiecare dintre ele,Una şi Aceeaşi, Care este Dumnezeu, în Care şi cei din urmă sunt cei dintâi şi cei dintâi sunt cei din urmă (Matei XX, 16) 126.
  • 3. Pe toţi credincioşii, noi credincioşii trebuie să-i vedem ca pe unul şi în fiecare din ei trebuie să vedem pe Hristos şi să avem atâta dragoste faţă de el, încât să fim gata să ne punem sufletul propriu pentru el 127. Nu trebuie să numim sau să socotim pe vreunul rău, ci pe toţi să-i vedem, cum am spus, ca buni. Chiar dacă ai vedea pe vreunul tulburat de patimi, să nu urăşti pe fratele, ci patimile care îl războiesc. Iar dacă îl vezi tiranizat de pofte şi de gânduri greşite, să ai şi mai multă milă de el, ca nu cumva să fii şi tu ispitit (Col. VI, 1), ca unul ce te afli supus schimbărilor materiei nestatornice 128.
  • 4. Precum cetele înţelegătoare ale puterilor de sus sunt luminate de Dumnezeu după treptele lor, de la cea dintâi la a doua şi de la aceasta la alta şi aşa mai departe, revărsarea luminii dumnezeieşti trecând la toate, aşa şi sfinţii, fiind luminaţi de dumnezeieştii îngeri şi legaţi şi uniţi prin legătura Duhului, se fac de aceeaşi cinste cu îngerii şi se întrec cu ei 129. Căci ei vin din neam în neam (Isaia IX, 27), prin sfinţii ce i-au precedat, lipindu-se de aceia prin lucrarea poruncilor lui Dumnezeu, prin care sunt luminaţi asemenea acelora, primind harul lui Dumnezeu prin participare. Astfel alcătuiesc ca un fel de lanţ de aur, fiecare din ei fiind ca un inel ce se leagă de celălalt prin credinţă, prin fapte şi prin iubire, încât alcătuiesc în Dumnezeu cel Unul un şir ce nu se poate rupe uşor 130.
–––––––––––––––––– Notă
124. Sfântul Maxim spune: «Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul celor ce sunt» (Cap. gnostice I, 5), dar şi că : «Dumnezeu nu este pentru Sine, pe cât e cu putinţă să ştim noi, nici început, nici mijloc,nici sfârşit» (II, 2). Hristos însă s-a făcut prin întrupare începutul, mijlocul şi sfârşitul vieţii noastre celei noi.

125. Sfânta Treime, ca diversitate de Persoane în unitatea fiinţei, se face principiu de menţinere a unităţii tuturor în diversitate.
126. Acelaşi Dumnezeu, fiind şi în cele din urmă, le face şi pe acestea ca pe cele dintâi. Din faptul că Dumnezeu sau Hristos e şi în cele din urmă, sfântul Simeon scoate concluzia că în fond şi cele din urmă sunt cele dintâi şi invers.

127. Sobornicitatea Bisericii îşi are temeiul în faptul că în fiecare credincios este Acelaşi Hristos, deci în fiecare credincios sunt toţi credincioşii.
128 Corespunde cu cap. 62 din Filocalia greacă.
129. Faptul că lumina dumnezeiască trece prin îngeri la sfinţi, nu-i lasă pe sfinţi mai prejos de îngeri. Căci lumina dumnezeiască trecând de la îngeri la sfinţi nu se împuţinează, ci li se împărtăşeşte acestora întreagă. Trecerea aceasta nu face decât să înfăptuiască legătura între îngeri şi sfinţi.
130. Trecerea luminii de la îngeri la sfinţi e ca trecerea pildei şi puterii de sfinţenie de la sfinţii dinainte la cei de după ei. Aceasta e o tradiţie vie, care asigură unitatea între generaţii. Acelaşi Hristos e în cei dintâi şi în cei din urmă, făcându-i pe cei dintâi ca pe cei din urmă şi pe cei din urmă ca pe cei dintâi. Sfântul Simeon dă revărsării luminii de la îngeri la sfinţi şi de la sfinţii dinainte la cei de după ei un sens de tradiţie.
28
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: