Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Iunie 18, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 18:04
  • 50. Precum mireasa înainte de nuntă primeşte de la mire numai arvuna, iar zestrea convenită şi darurile făgăduite, aşteaptă să le primească după nuntă, aşa şi mireasa, care e Biserica credincioşilor şi sufletul fiecăruia dintre noi, primeşte întâi de la mirele Hristos numai arvuna Duhului, iar bunătăţile veşnice şi împărăţia cerurilor aşteaptă să le primească numai după plecarea de aici. Dar prin arvună are încredinţarea că va primi bunătăţile convenite în învoială în chip nemincinos 168.
  • 51. Se întâmplă uneori că mirele întârzie în vreo călătorie, sau e ocupat cu alte treburi, şi de aceea hotărăşte să amâne nunta. Dacă mireasa se va mânia şi, dispreţuind dragostea lui, va şterge sau va rupe hârtia de învoială, va cădea îndată din nădejdile ce le are în mire. Aşa se întâmplă şi cu sufletul. De va zice cineva dintre cei ce se nevoiesc : până când sunt dator să mă ostenesc ? Şi drept urmare va slăbi din ostenelile nevoinţei şi, prin neglijarea poruncilor şi prin părăsirea pocăinţei neîncetate, va şterge şi va rupe, aşa zicând, învoielile, va cădea îndată cu totul şi din arvuna şi din nădejdea în Dumnezeu 169.
  • 52. Dacă mireasa îşi întoarce către altul dragostea de la mirele cu care s-a învoit, şi se împreună cu acela, pe faţă sau în ascuns, nu numai că nu mai poate spera să primească de la mire nimic din cele făgăduite ei, ci are să aştepte cu dreptate şi pedeapsa şi ocara prevăzută de lege. Tot aşa se întâmplă şi cu noi. Dacă-şi întoarce careva dragostea datorată mirelui Hristos, spre pofta vreunui alt lucru, pe faţă sau în ascuns, şi inima lui e ţinută de acel lucru, se face urât mirelui şi nevrednic de unirea cu El 170. Căci a zis : – «Îi iubesc pe cei ce Mă iubesc (Prov. VIII, 17) 171.
  • 53. Arvuna este, pentru cei ce au dobândit-o, negrăită, înţeleasă în chip neînţeles, ţinută fără să fie stăpânită 172, văzută în chip nevăzut, vie şi grăitoare, în mişcare şi mişcând pe cel ce a dobândit-o, zburând din chivotul în care se află pecetluită şi aflându-se iarăşi în chip neaşteptat în lăuntrul lui 173. În felul acesta face pe cel ce a dobândit-o să nu socotească nici prezenţa ei sigură, nici plecarea ei fără întoarcere. Şi aşa neavând-o, este ca cel ce o are, şi având-o, cel ce a dobândit-o se simte ca cel ce nu o are 174.
–––––––––––––––––– Notă

168. Cap. 79, Filocalia greacă.
169. Cap. 80, Filocalia greacă. Odată arvuna primită, nu trebuie stat pe loc, ci trebuie înaintat, adică trebuie cultivată. Altfel are loc o adevărată cădere din dragostea faţă de mire.

170. S-a rupt comuniunea lăuntrică dintre suflet şi Hristos.
171. Cap. 81, Filocalia greacă. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu iubeşte pe cel ce premerge cu iubirea lui, ci pe cel ce răspunde iubirii Sale. Căci nu poate intra în inima celui ce nu şi-o deschide iubirii Sale.
172. Ţii iubirea cuiva, dar nu o stăpâneşti, căci depinde şi de libertatea aceluia.
173. Aci ţi se pare că ai iubirea celuilalt, aci că n-o mai ai. Numai după consolidarea în ea, ai
asigurarea statornică a ei.
174. Credinţa, harul, stările duhovniceşti nu sunt ca nişte obiecte fixe şi tangibile. Ele dau într-un anumit moment convingerea prezenţei lor, în altul parcă nu mai sunt. Principal e ca din momentul din urmă să nu tragi concluzia că nu va reveni momentul dintâi şi să-ţi faci din aceasta o concluzie definitivă de gândire şi comportare.
38
Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: