Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

iunie 19, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 03:03
Ale aceluiaşi, 25 de alte capete ale cunoştinţei şi ale cuvântării de Dumnezeu
(gnostice şi teologice)
  • 1. Nici celui ce teologhiseşte nu i se potriveşte pocăinţa, nici celui ce se pocăieşte, teologia. Căci pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri (Ps. Cll, 12), pe atâta e mai înaltă teologia decât pocăinţa 91. Căci precum se vaită un om aflat în boală şi neputinţe, sau precum strigă un cerşetor îmbrăcat în zdrenţe, aşa face cel ce se află în pocăinţă şi săvârşeşte cu adevărat faptele pocăinţei. Iar cel ce teologhiseşte este asemenea celui ce petrece în curţile împărăteşti îmbrăcat în strălucirea veşmântului împărătesc şi vorbeşte neîncetat cu împăratul ca un intim al lui şi aude de la el în fiecare moment poruncile şi voile lui 92.
  • 2. Sporirea în cunoştinţa de Dumnezeu se face prijej şi pricină a necunoaşterii tuturor celorlalte, ba chiar şi a lui Dumnezeu. Şi mărimea luminii Lui e o nevedere desăvârşită ; iar simţirea supradesăvârşită a luminii Lui mai presus de simţire, e o nesimţire a tuturor celor ce sunt în afara ei 93. Căci simţirea care nu cunoaşte, nu află şi nu înţelege deloc ce sunt, de unde, unde, care şi cum sunt cele în care se află,neavând putere să ştie acestea, cum va fi simţire ? Cum nu vor fi acestea mai degrabă mai presus de simţire ? Iar mintea care-şi simte neputinţa ei, cum nu va fi nesimţitoare faţă de cele mai presus de simţire ? -«Căci cele ce ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit» (l Cor. II, 9) 94, cum vor fi supuse simţirii ?
  • 3. Domnul care ne dăruieşte nouă cele mai presus de simţire ne dă şi o altă simţire mai presus de simţire prin Duhul Său, ca să simţim în chip mai presus de fire darurile şi harismele Lui mai presus de simţire, prin toate simţurile, în chip clar şi curat 95.
  • 4. Tot cel ce e nesimţitor faţă de Unul, e nesimţitor faţă de toate, precum cel ce are simţire faţă de Unul le simte pe toate şi este în afară de simţirea tuturor. El le simte pe toate şi nu e stăpânit de simţirea lor 96.
  • 5. Cel surd faţă de cuvântul lui Dumnezeu e surd faţă de orice glas, precum cel ce aude cuvântul lui Dumnezeu le aude pe toate 97. Acesta este surd, pe de altă parte, faţă de orice glas. El le aude pe toate şi nu aude pe nici una, decât pe acelea care îşi spun cuvintele în Cuvântul 98, şi nici pe acestea, ci numai Cuvântul care grăieşte fără glas, în glasuri”.
  • 6. Cel ce aude,99 vede şi simte astfel, cunoaşte puterea (înţelesul) celor spuse. Iar cel ce nu o cunoaşte, este vădit că nu-şi are simţurile sufletului clare şi sănătoase.Şi fiind aşa, încă n-a cunoscut că a fost zidit ca văzător al zidirii văzute şi pentru a fi introdus în cea cunoscută cu mintea 100, ci, «fiind aşezat într-o astfel de cinste,s-a alăturat şi s-a asemănat cu animalele fără minte şi purtătoare de povară» (Ps. XLVIII, 13). Şi asemănat cu ele, rămâne astfel, neîntors, nerechemat, sau neridicat la prima cinste, după darul iconomiei Domnului nostru Iisus Hristos (Efeseni III, 2—7), Fiul lui Dumnezeu 101.
–––––––––––––––––– Notă

91. Avem aci sensul patristic al teologiei, ca fiind contemplaţie a lui Dumnezeu, atinsă pe treptele înalte ale curăţiei şi nepătimirii. Cel ce trăieşte desăvârşit în Dumnezeu, văzându-L cu mintea, nu mai simte nici trebuinţă de pocăinţă, căci uită până şi de starea sa, fiind ieşit întreg în Dumnezeu pe Care-L vede.
92. Adevărata teologie e nu numai vorbirea despre Dumnezeu, ci dialog cu Dumnezeu, simţire puternică şi responsabilă a prezenţei Lui personale şi revendicatoare.

93. Se afirmă aci caracterul apofatic, sau mai presus de cunoaştere al cunoaşterii lui Dumnezeu, conform lui Dionisie Areopagitul şi sfântului Grigorie de Nisa.
94. Extras din Cateheza XXVIII; op. cit., p. 158—160, unde e în legătură cu cap. I, ed. cit., p. 51—52.
95. Există o simţire mai presus de simţire. Sufletul nu se află pe acea treaptă într-o insensibilitate. Ea e o sensibilitate spirituală şi are drept cauză lucrarea Sfântului Duh. Dar e lucrătoare şi prin simţurile trupului, cum a fost cazul cu apostolii pe Tabor.
96. Sfântul Simeon Noul Teolog se dovedeşte în tot scrisul lui un teolog al simţirii mai presus de simţire. Dar această simţire nu-i un sentiment pur, ci un contact total al fiinţei noastre, sensibilizată de Duhul,cu Dumnezeu.
97. Acela vede şi aude în toate cuvântul lui Dumnezeu.
98. Nu aude nici un cuvânt ca stând de sine, sau ca răsunând de sine, ci fiecare cuvânt este identificat pentru el cu Cuvântul lui Dumnezeu.

99. Extras din Cateheza cit., ibidem. Numai prin faptul că auzim în mod real Cuvântul lui Dumnezeu, ca un cuvânt căruia trebuie să-i răspundem, auzim real toate cuvintele Lui prin lucruri şi prin oameni, ca pe nişte cuvinte care ne scot din izolarea şi egoismul nostru şi trebuie să le răspundem. Propriu-zis în toate cuvintele e un singur Cuvânt personal Care ni se comunică, ne revendică şi simţim că trebuie să-I răs-pundem prin viaţa, prin faptele noastre.
100. Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuv. 38, 11 ; P.G. 36, 324-A. Omul a fost făcut ca subiect cunoscător şi văzător al celor cunoscute şi văzute,într-o legătură ontologică cu ele, cum e Logosul divin cu raţiunile Sale,care prin creaţie devin raţiunile lucrurilor.
101.Extras din Cateheza cit., op. cit., p. 160—162. Sfântul Simeon vorbeşte şi de nişte simţuri sau de o sensibilitate a sufletului, care s-a tocit prin cădere. Cine aude şi vede prin ele, cunoaşte «puterea» realităţii spirituale, nu numai înţelesul ei, pentru că prin ele se pune în legătură cu acea realitate şi ea, fiind personală, iradiază putere din ea.
21
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: