Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

iunie 19, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 03:17
  • 98. Toate acestea sunt fapte ale sfinţilor ce umblă în lumina nepătimirii. Dar cei ce înţeleg că sunt în afara lor, să nu se lase amăgiţi, nici să-şi amăgească sufletele lor, ci să ştie că ei umblă zadarnic, ca într-un întuneric 85.
  • 99. Mulţi s-au supus acestor nevoinţe, unul pentru un motiv, altul pentru alt motiv. Dar foarte puţini sunt cei ce au săvârşit osteneala lor cu frică şi cu dragoste firească de Dumnezeu. Singuri aceştia, ajutaţi de har, izbutesc în scurtă vreme în lucrarea virtuţii şi se întind spre cele spuse. Ceilalţi sunt lăsaţi, cum s-a spus, «să rătăcească în loc neumblat şi nu pe cale>> (Ps. CVI, 40) 86,potrivit cuvântului: «Şi i-am trimis pe ei după uneltirile inimilor lor, merge-vor întru meşteşugirile lor» (Ps.LXXX, II) 87.
  • 100. Cel ce a dobândit experienţa acestora prin sârguinţa cea mai bună va cunoaşte puterea (înţelesul) celor spuse. Iar cel ce e altfel, va cunoaşte înţelesul din afară al celor spuse, dar despre înţelesul lor duhovnicesc,care se cunoaşte cu înţelegerea, nu va avea decât idei teoretice, sau mai bine zis va plăsmui în cugetarea lui chipuri mincinoase, fiind foarte departe de ele, ca un om ce se amăgeşte.
  • 101. Când te-ai ridicat, prin multe osteneli şi sudori deasupra micimii trupului şi te-ai dezbrăcat de trebuinţele lui, îl vei purta uşor şi duhovniceşte, ca pe unul ce nu va simţi nici foame nici sete. Atunci vei privi mai bine, ca prin oglindă (1 Cor. XIII, 12) 88, pe Cel mai presus de minte şi cu ochii tăi spălaţi de lacrimi vei vedea pe Cel pe Care nimeni nu L-a văzut vreodată (Ioan I,18 ) 89. Şi având sufletul rănit de iubirea Lui, vei înfiripa un cântec amestecat cu lacrimi 90. Atunci să-ţi aduci aminte de mine şi să te rogi pentru smerenia mea, ca unul ce eşti unit cu Dumnezeu şi ai o îndrăznire neînfruntată faţă de El.
–––––––––––––––––– Notă
85. Extras din Cuv. cit., op. cit., p. 16. Aceştia umblă mult, însă umblă în întuneric şi nu reuşesc să iasă din el.
86. A umbla în întuneric neînaintând spre scopul firesc al vieţii noastre, înseamnă a nu umbla pe drum, căci orice drum duce undeva,duce la un scop.
87. Extras din Cuv. cit., op. cit., p. 18. Aceştia şi-au făcut propriile lor planuri, nu urmăresc planurile lui Dumnezeu.
88. Trupul lui a devenit transparent ca o oglindă prin care cel duhovnicesc se vede pe sine şi vede pe Dumnezeu.
89. Lacrimile fac ochii curaţi şi de aceea capabili să vadă esenţa tainică a lucrurilor şi pe Dumnezeu prin ele.
90.. Starea aceasta de mare înduioşare şi bucurie pentru Dumnezeu Îşi găseşte o expresie nu numai în lacrimi, ci şi în ritmul unei melodii.
20
Reclame

2 comentarii »

  1. […] neam, avva? Si fara zabava si nesucind cuvantul a raspuns batranul, spre folosul sufletului meu, ca „dupa [uneltirile] inimilor lor, merge-vor intru mestesugirile lor”!… Si-am inteles atunci, de la el si de la Asaf (Ps. 80), ca pentru viclesugul ce l-au […]

    Pingback de PARINTELE ARSENIE PAPACIOC – 1 an de la nasterea in ceruri (19 iulie): CUVINTE DE FOLOS, GRUPATE TEMATIC - — iulie 19, 2013 @ 01:05 | Răspunde

  2. […] avva? Si fara zabava si nesucind cuvantul a raspuns batranul, spre folosul sufletului meu, ca „dupa [uneltirile] inimilor lor, merge-vor intru mestesugirile lor”!… Si-am inteles atunci, de la el si de la Asaf (Ps. 80), ca pentru viclesugul ce l-au capatat […]

    Pingback de Calugarul care locuia in adevar | Îndulciri cu dor — iulie 19, 2018 @ 23:39 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: