Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

iunie 20, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 02:37
  • 58. Înainte de a se înfăţişa monahul la această judecată şi de a descoperi cele din lăuntrul său, poate îi mai este îngăduit să ridice contraziceri în unele lucruri, pentru că nu sunt cunoscute, iar în altele cu închipuirea că le poate ascunde. Dar după descoperirea gândurilor şi după arătarea vădită a lor, nu-i mai este îngăduit să contrazică pe judecătorul şi stăpânitorul său după Dumnezeu, până la moarte. Căci monahul, înfăţişându-se la început la această judecată şi dezvăluindu-şi cele ascunse ale inimii sale, s-a convins de la început, dacă a dobândit oarecare cunoştinţă, că e vrednic de nenumărate morţi; dar crede că prin ascultarea şi smerenia sa, se va izbăvi de toate pedepsele şi chinurile, dacă cunoaşte cu adevărat puterea tainei.
  • 59. Cel ce păzeşte acestea neşterse în cugetul său nu se va împotrivi niciodată în inima sa când va fi certat, sau sfătuit, sau mustrat. Fiindcă cel ce cade în asemenea rele, adică în contrazicere şi necredinţă faţă de părintele şi învăţătorul său duhovnicesc, se rostogoleşte jalnic în fundul şi în prăpastia iadului (Prov. IX, 18),încă trăind; şi se face casă satanei şi a întregii lui puteri necurate,ca un fiu al neascultării şi al pierzaniei(Efes.II,2 ; Ioan XVII, 12).
  • 60. Te îndemn pe tine, care eşti fiu al ascultării, ca să întorci aceste îndemnuri necontenit în cugetul tău şi să lupţi cu toată sârguinţa, ca să nu te cobori în relele amintite ale iadului, ci să te rogi fierbinte, în fiecare zi,lui Dumnezeu : «Dumnezeule şi Doamne al tuturor, Cel ce ai stăpânirea peste toată suflarea şi tot sufletul ; Cel ce singur mă poţi tămădui, ascultă rugăciunea mea, a nevrednicului, şi răpune pe dracul ce se află cuibărit în mine, omorându-l prin venirea Preasfântului Tău Duh 42 ;şi pe mine, cel ce sunt sărac şi gol de toată virtutea, învredniceşte-mă să cad cu lacrimi la picioarele sfântului meu părinte. Şi atrage sufletul lui sfânt la milostivirea faţă de mine, ca să mă miluiască. Dăruieşte, Doamne,smerenie inimii mele, şi gânduri cuvioase, păcătosului,care-ţi făgăduieşte să se pocăiască. Nu părăsi până la sfârşit sufletul meu care Ţi s-a supus odată şi Ţi s-a mărturisit şi Te-a ales pe Tine, în locul întregii lumi. Căci ştii, Doamne, că vreau să mă mântuiesc, măcar că deprinderea mea cea rea îmi stă piedică. Dar toate câte sunt oamenilor cu neputinţă, Ţie îţi sunt cu putinţă, Doamne»-43.
  • 61. Cei ce au pus temelie bună, cu frică şi cu cutremur, credinţei şi nădejdii, în curtea evlaviei, şi şi-au rezemat cu neclintire picioarele pe piatra ascultării de părinţii duhovniceşti, socotind cele poruncite de ei, ca ieşite din gura lui Dumnezeu, şi zidindu-le pe acestea fără şovăire pe temelia aceasta a ascultării întru smerenia sufletului, izbutesc îndată să împlinească această mare şi primă faptă : să se lepede de ei înşişi. Căci împlinind cineva voia altuia şi nu pe a sa, înfăptuieşte nu numai lepădarea de sufletul său, ci şi răstignirea faţă de toată lumea 44.
  • 62. Cel ce contrazice pe părintele său, face bucuria dracilor. Iar de cel ce se smereşte până la moarte, se minunează îngerii 45. Căci unul ca acesta face lucrul lui Dumnezeu (Ioan VI, 28), asemănându-se Fiului lui Dumnezeu, Care a împlinit ascultarea de Părintele Său până la moarte, iar moartea, pe cruce (Filip. II, 4—11).
–––––––––––––––––– Notă
42. Duhul rău e omorât de Duhul cel Bun şi Sfânt; împătimirea şi neliniştea, de nepătimire şi de pace ; neputinţa iubirii, de puterea iubitoare.
43. Extras din Cuv. IV etic. (din Traites theologiques et ethiques, în «Sources chretiennes», nr. 129, p. 18).
44. De fapt, a te supune din inimă unuia singur, ca lui Dumnezeu,arată puterea generală a ta de a nu te mai afirma nici pe tine, nici lumea, împotriva iubirii.
45. Se minunează îngerii, căci acesta e cel mai tare.
10
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: