Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

iunie 20, 2010

Filed under: Cele 225 de capete teologice şi practice — Micael Nicolas @ 03:15
  • 34. Nimeni nu poate cunoaşte cum se cuvine, cu ochii sensibili, mărimea cerului şi lăţimea pământului şi raţiunile tuturor celorlalte. Căci cum va putea cineva înţelege cu ochii trupului cele ce întrec mintea şi înţelegerea ? Numai mintea curăţită de gânduri 32 şi eliberată de prejudecăţi şi luminată de mintea şi de harul lui Dumnezeu va putea încerca cum se cuvine, după măsura luminării primite, să contemple făpturile.
  • 35. Precum noaptea nu vedem cu ochii sensibili decât în locul acela unde aprindem lumina unui sfeşnic, iar toată lumea cealaltă rămâne pentru noi o noapte întunecoasă, la fel celor ce dorm în noaptea păcatelor, Bunul Stăpân li se face o lumină mică, măcar că, Dumnezeu fiind, rămâne tuturor necuprins, cruţând neputinţa noastră. Şi atunci deschizându-şi omul ochii minţii şi privind firea celor ce sunt, cum n-a mai privit niciodată, se umple de uimire şi-l podidesc, fără să vrea şi fără durere,lacrimile, prin care se curăţeşte cu al doilea botez 33, cu botezul acela de care zice Domnul în Evanghelie : «De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va intra în împărăţia cerurilor» (Ioan III, 5) ; şi iarăşi : «De nu se va naşte cineva de sus»- (Ioan III, 7). Spunând «de sus»-,a dat să se înţeleagă naşterea din Duh.
  • 36. Primul Botez are apa care preînchipuieşte lacrimile, are mirul ungerii care e semnul premergător al mirului spiritual al Duhului, iar al doilea botez nu mai este chip al adevărului, ci este însuşi adevărul 34.
  • 37. Nevoitorul 35 trebuie să se sârguiască să fie liber. El trebuie să se depărteze nu numai de faptele rele, ci şi de gânduri şi de înţelesuri contrare şi să petreacă pururea în cugetări folositoare de suflet şi duhovniceşti, ca astfel să rămână fără griji pentru cele ale vieţii pământeşti.
  • 38. Cel ce şi-a dezbrăcat întreg trupul său, dacă-şi are ochii acoperiţi cu vreun văl şi nu vrea să-l ridice şi să-l lepede, nu poate vedea lumina numai cu cealaltă parte dezvelită a trupului. Aşa şi cel ce a dispreţuit toate celelalte lucruri şi avuţii şi s-a izbăvit de patimile înseşi, de nu-şi va elibera ochiul sufletului de aducerile aminte lumeşti şi de înţelesurile cele rele, nu va vedea vreodată lumina înţelegerii, pe Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos.
  • 39. Precum este acoperământul aşezat peste ochi,aşa sunt gândurile lumeşti şi amintirile vieţii aşezate pe minte sau pe ochiul sufletului. Câtă vreme deci vor fi lăsate acolo, nu vom vedea. Dar când vor fi ridicate prin aducerea aminte de moarte, vom vedea limpede lumina cea adevărată «care luminează pe tot omul ce vine în lume» (Ioan I, 9).
–––––––––––––––––– Notă
32. «Gândurile» (Xo-jio(j.ot), de care trebuie să se curăţească mintea,sunt speculaţiile proprii, sau gândurile pătimaşe la lucruri.
33. E o altă caracteristică a spiritualităţii sfântului Simeon ,accentul pe care-l pune pe lacrimi, pe care le uneşte cu extazul cunoaşterii realităţii duhovniceşti.
34. Aceasta nu înseamnă că harul dumnezeiesc nu lucrează cu adevărat şi în Botezul cu apă şi în taina Mirungerii, ci numai că în aceste taine lucrează prin mijloace văzute şi fără ca primitorul să simtă această lucrare, pe când prin lacrimile iubirii de Dumnezeu lucrarea dumnezeiască e simţită.
35. Capitolul acesta până la 69 exclusiv corespund cu cap. 21—52 din Filocalia greacă.
7
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: