Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Iulie 7, 2010

Filed under: Calea Asceţilor — Micael Nicolas @ 15:44
XIII.

Lucrarea văzută ne duce acum la războiul ce se duce în adânc, asemănător curăţirii cepei foaie cu foaie,până când dăm de miezul ce se îndreaptă spre lumină.Acolo, în cămara cea mai dinăuntru, acolo vei afla cămara cerească, căci ele sunt totuna, după Sfântul Isaac Sirul.Acum când te întăreşti ca să cobori în adâncul lăuntric vei fi întâmpinat de adevărata ta faţă şi de acele feţe întunecate ale harapilor gândirii, cum îi numeşte Sfântul Isichie din Ierusalim, sau acea lucrare pe care Sfântul Macarie Egipteanul o asemuieşte cu un şarpe încolăcit ce s-a furişat înăuntru şi ţi-a vătămat cel mai preţios mădular sufletesc. De ai ucis acest şarpe, te poţi bucura de curăţia ta înaintea lui Dumnezeu, spune el.Dar de n-ai făcut-o, cazi cu umilinţă ca un scârbit şi păcătos şi roagă-te la Dumnezeu pentru toate cele ascunse din lăuntrul tău.Dar cum vom pune început bun noi cei ce n-am coborât niciodată în adâncul inimii? Ne aflăm în afară,dar să ciocănim cu post şi rugăciune, aşa cum ne îndeamnă Domnul când zice: bateţi şi vi se va deschide (Matei VII, 7).

Căci a bate înseamnă a făptui. Dacă stăm neclintiţi în cuvintele Domnului, în sărăcie, în smerenie, în toate cele ce poruncesc evangheliile şi zi şi noapte ciocănim la porţile duhovniceşti ale Domnului, atunci vom putea afla ceea ce căutăm.

Numai acela care vrea să scape de întuneric şi robie poate intra în libertate prin această uşă. Acolo îl aşteaptă firea  slobozeniei duhovniceşti şi putinţa de a-L vedea pe cerescul Împărat Hristos, ne spune Sfântul Macarie.

XIV.

Aceluia ce se aruncă în lupta lăuntrică îi trebuiesc în fiecare clipă patru lucruri: smerenie, cea mai mare trezvie, voinţă de împotrivire şi rugăciune. El trebuie să biruie cu ajutorul lui Dumnezeu pe ,,harapii gândului”, să-i întâmpine la uşa inimii şi să-i lovească acolo ca pe pruncii tăi de piatră (Psalmul 136, 9).

Smerenia este de neapărată trebuinţă, căci trufaşul nu este nicicând primit.Trezvia este trebuinţă pentru a recunoaşte grabnic vrăjmaşii şi a-ţi păstra inima despovărată.Voinţa de împotrivire trebuie să lucreze în acea clipă când potrivnicul a fost descoperit. Dar fără Mine nu puteţi face nimic (Ioan XV, 5), de aceea toată lupta se ţine pe temelia rugăciunii.

O mică imagine poate să-ţi fie călăuzitoare: cu trezvia ta descoperi pe vrăjmaşul ce se apropie de uşa inimii, de pildă ispita de a gândi rău despre semenul tău. De îndată se trezeşte voinţa de împotrivire şi respingi ispita, dar deja în clipa următoare eşti atacat pe la spate sub forma aprecierii de sine: măi, da’ straşnic am mai fost! Biruinţa ta părută se preschimbă într-o amarnică înfrângere, deoarece a lipsit smerenia. Dacă îţi predai lupta Domnului tău, piere şi prilejul aprecierii de sine şi eliberat. Vei vedea în curând că nu se află armă mai tare ca numele Domnului.Pilda ţi-a arătat cum trebuie purtat războiul fără răgaz. În vâltoarea luptei se strecoară înăuntru pornirile răutăţilor ce trebuiesc stăvilite deîndată. Acestea sunt săgeţile cele arzătoare ale vicleanului, despre care vorbeşte Apostolul (Efeseni VI, 16), şi care vin în zbor fără-ncetare. Tot astfel trebuie să strigăm şi noi neîncetat către Domnul. Lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţi, care sunt în văzduhuri (Efeseni VI,12).
15
Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: