Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Iulie 7, 2010

Filed under: Calea Asceţilor — Micael Nicolas @ 16:08

Precum cel închis, şi noi suntem liberi în nădejde,dar deplina mântuire se află în cealaltă lume nepământeană: de-abia atunci putem spune pentru totdeauna: sunt mântuit. Căci porunca ce zice fiţi dar voi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru Cel din ceruridesăvârşit este (Matei V, 48) este cu neputinţă de a fi   îndeplinită de către oameni aici pe pământ. Şi atunci pentru ce ni s-a mai dat?

Sfinţii răspund: Pentru a ne începe lucrarea încă de pe-acum, dar cu veşnicia înaintea ochilor.Ţelul libertăţii omeneşti nu sălăşluieşte în sine însuşi sau în aproapele, ci în Dumnezeu, spune episcopul Teofan.Căci astfel răsună strigătul libertăţii: pocăiţi-vă.Şi chemarea este: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi (Matei XI, 28).

Să fim osteniţi de ce? De zbaterea pentru bunurile trecătoare? Şi împovăraţi de ce? De griji şi preocupări lumeşti? Nicidecum, răspund sfinţii. Căci Domnul spune mai departe: Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, Care niciodată nu M-am gândit la bunurile cele trecătoare şi niciodată n-am fost împovărat de grijile lumeşti cât timp am petrecut pe pământ.Şi oare ce primesc cei ce se ostenesc pentru mântuirea lor şi sunt împovăraţi de împotrivirea lumii,atât înlăuntrul cât şi în afara lor, precum şi aceia ce iau asupra lor jugul lui Hristos şi trăiesc aşa cum a trăit El,şi de aceea se învaţă nu de la îngeri sau de la oameni sau din cărţi, ci de la Mine, de la El însuşi, din propria Sa viaţă, lumină şi lucrare în noi, că sunt blând şi smerit cu inima şi nu Mă înalţ cu gânduri despre mărirea Mea sau despre ce spun sau fac Eu – ce fel de plată vor primi toţi aceştia?

Ei vor găsi odihna sufletelor lor: vor fi eliberaţi de ispite, necazuri,umilinţe, bătăi, temeri, îngrijorări şi toate cele ce tulbură inima omului.Această învăţătură a Sfântului Ioan Scărarul a mers mai departe din creştin în creştin. Căci trăirile toarnă iarăşi şi iarăşi în inimile înnoite adevărul că jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară pentru acela care Mă iubeşte.Dar numai cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui (Matei XIX, 22), nu şi aceia ce cad şi se lenevesc. Acelora nu li s-a făgăduit nimica.

De aceea nu trebuie să ne lăsăm pradă oboselii.Trebuie să fim tari, neclintiţi, sporind totdeauna în lucrul Domnului, ştiind că osteneala noastră nu este zadarnică în Domnul (1 Corinteni XV, 28). O dată ce am început, nu trebuie să încetăm a face lucruri vrednice de pocăinţă (Fapte Apostoli XXVI, 20).Odihna este totuna cu darea înapoi.
13
Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: