Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

iulie 8, 2010

Filed under: Calea Asceţilor — Micael Nicolas @ 02:23

Aceasta este taina cea mai adâncă a sfinţilor: nu-ţi îngădui nici o libertate, şi libertate ţi se va da ţie.S-a spus că spini şi pălămidă va rodi pământul.Cu osteneală şi în sudoarea feţei trebuie omul să-l lucreze; este vorba de sinea şi de fiinţa ta. Cu multă trudă trebuie să-ţi agoniseşti comoara, spune Sfântul Macarie, căci nu îţi este de folos a le primi pe cele bune fără strădanie, ci e pricină de trufie. Dar cum e aceea ,,a te prigoni pe tine însuţi”?

Aceasta înseamnă a-ţi izgoni poftele cele mari şi cele mărunte. Sfinţii Părinţi ne sfătuiesc să începem cu cele mărunte căci, spune Efrem Sirul, cum vei stinge focul cel mare când nu te pricepi să-l stingi pe cel mic? Vrei să te liberezi de o patimă mare, biruieşte poftele mărunte, spun Sfinţii Părinţi.

Să nu socoteşti că ele pot fi despărţite una de alta: ele se ţin împreună precum verigile lanţului şi ochiurile năvodului. Nu e de vreun folos să iei cu asalt marile patimi şi relele deprinderi fără ca deodată să asupreşti şi măruntele slăbiciuni ,,nevinovate”: pofta de dulciuri,multa vorbire în deşert, iscodirea, linguşirea. Căci în cele din urmă toate poftele noastre mari şi mici au aceeaşi temelie: năravul nostru nestăpânit de a ne sluji doar voii proprii.Această voire a noastră este vătămată: după căderea în păcat ea urmează fără încetare slujirea sinelui. De aceea războiul nostru se duce împotriva acestei rele voiri. Şi se cere luptat fără încetare şi neobosit.

Îţi vine să întrebi ceva: nu întreba! Ai bea două ceşti de cafea: bea doar una! Vrei să te uiţi la ceas: nu te uita! Îţi arde de vizite: rămâi acasă!Aceasta înseamnă a te prigoni pe tine însuţi;

Astfel se înăbuşă cu ajutorul lui Dumnezeu reaua voire personală.Poate că totuşi te întrebi: e oare aceasta de neapărată trebuinţă? La care Sfinţii Părinţi îţi răspund cu altă întrebare: Putea-vei umple un ulcior cu apă proaspătă până nu vei arunca pe cea veche şi împuţită? Sau cum vei primi pe oaspetele de seamă în încăperea plină de gunoaie şi neorânduială?

Nicidecum, ci acela ce nădăjduieşte a-L vedea pe Domnul aşa cum este,acela se curăţeşte pe sine, spune Apostolul Ioan (1 Ioan, III, 2-3).Să ne curăţim inimile! Să aruncăm gunoaiele şi necurăţeniile care s-au strâns în ele; să rânim podeaua,să spălăm fereastra şi s-o deschidem ca lumina şi aerul să pătrundă în cămara pe care o gătim ca locaş  Domnului .

Apoi să ne îmbrăcăm în haine curate ca nu cumva duhoarea putreziciunii să ne vădească şi să netrezim azvârliţi (Luca XIII, 28).Fie ca toate acestea să ne fie truda cea de toate zilele şi de toate clipele. Astfel îndeplinim întocmai ceea de Însuşi Domnul ne-a poruncit prin sfântul apostol Iacov să facem: curăţiţi-vă mâinile şi sfinţiţi-vă inimile (IV, 8).

Şi apostolul Pavel ne îndeamnă: să ne curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului (2 Corinteni VII, 1).

Căci dinăuntru, spune Hristos, din inima omului ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile,adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea,neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea,toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe om. (Marcu VII, 21-23).

De aceea El îi îndeamnă pe farisei: Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie curată şi cea dinafară (Matei XXIII, 26).
4
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: