Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Iulie 15, 2010

Filed under: Despre Dobândirea Sfântului Duh — Micael Nicolas @ 02:02

Prin Sfintele Taine ni se dă mântuirea veşnică şi nebiruită ca o încredinţare spre viaţa veşnică, ca un răspuns bun la infricoşătoarea Sa Judecată şi ca un înlocuitor de preţ dincolo de înţelegerea noastră, pentru acel rod al Pomului Vieţii de care ar fi vrut să o lipsească potrivnicul omenirii, Lucifer, cel căzut din ceruri. Deşi vrăjmaşul şi diavolul a amăgit-o pe Eva, şi Adam a căzut împreună cu ea, totuşi Domnul nu numai că le-a dat un Mântuitor în rodul sămânţei femeii, Care a călcat cu moartea pe moarte, dar ne-a şi dat tuturor în femeie, Pururea Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, care zdrobeşte capul şarpelui în ea şi în toată omenirea, o pururea mijlocitoare către Fiul ei şi Dumnezeul nostru, precum şi o rugătoare nebiruită şi neîncetată chiar şi pentru cei mai deznajduiti păcătoşi. De aceea Maica Domnului este numită „Rană a Diavolilor”, căci nu este cu putinţă pentru un diavol să distrugă un om, atâta vreme cât omul însuşi a cerut ajutorul Maicii Domnului.

HARUL ESTE LUMINĂ

„Şi trebuie să explic mai departe, Înălţimea ta, deosebirea între lucrările Sfântului Duh, Care sălăşluieşte în chip tainic în inimile celor cred în Domnul Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, şi lucrările întunecimii păcatului, care la propunerea şi îndemnul diavolului, se făptuiesc prădalnic în noi. Sfântul Duh ne aminteşte cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos şi întotdeauna lucrează biruitor cu El, bucurându-ne inimile şi călăuzindu-ne paşii pe calea păcii, în timp ce duhul mincinos, diavolesc, lucrează în felul opus Domnului, iar lucrările sale în noi sunt răzvrătite, încăpăţânate şi pline de pofta cărnii, pofta ochilor şi mândria vieţii.”

„Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac.” (Ioan 11:26). Cel ce are harul Sfântului Duh ca răsplată a dreptei credinţe în Iisus Hristos, chiar dacă, din pricina slăbiciunii omeneşti, sufletul său ar muri pentru vreun păcat sau altul, totuşi nu va muri pentru totdeauna, ci va fi ridicat prin harul Domnului nostru Iisus Hristos „Care ia păcatul lumii” (Ioan 1:29), şi dăruieşte fără de plată har peste har.

Despre acest har, care s-a arătat întregii lumi şi omenirii întru Dumnezeu-omul, se spune în Evanghelie: „Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.” (Ioan 1:4); şi mai apoi: „Şi lumina luminează în întuneric; şi întunericul nu a cuprins-o niciodată.” (Ioan 1:5).

Aceasta înseamnă că harul Sfântului Duh, care ne este dat la botez în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în pofida căderii omului în păcat, în pofida întunericului care ne înconjura sufletul, nu încetează să lumineze în inimile noastre cu lumina dumnezeiască (care a existat din vremuri străvechi) a meritelor de nepreţuit ale lui Hristos. În cazul lipsei de pocăinţă a păcătosului, această lumină a lui Hristos strigă către Tatăl: „Avva, Părinte! Nu fii supărat de această lipsă de pocăinţă până la sfârşit (al vieţii sale).” Apoi, la trecerea păcătoşilor pe calea pocăinţei, şterge pe deplin toate urmele păcatului din trecut şi îl îmbracă, încă o dată, pe fostul păcătos, într-un vestmânt al nestricăciunii, ţesut din harul Sfântului Duh. Dobândirea acestuia este scopul vieţii creştine, ceea ce v-am explicat, iubitorule de Dumnezeu.

„Vă voi spune altceva, pentru a putea înţelege mai limpede ce înseamnă harul lui Dumnezeu, cum poate fi recunoscut şi cum lucrările sale se manifestă, în mod deosebit,în cei ce sunt luminaţi de acesta. Harul Sfântului Duh este lumina care îl luminează pe om. Întreaga Sfânta Scriptură vorbeşte despre aceasta.

Astfel, sfântul nostru părinte David a spus: „Făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele.” (Psalmul 118:105), şi „De n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci aş fi pierit întru necazul meu.” (Psalmi 118:92).

Cu alte cuvinte, harul Duhului Sfânt care este exprimat în Lege, în cuvintele poruncilor Domnului, este făclia şi lumina mea. Dacă acest har al Sfântului Duh (pe care încerc să îl dobândesc cu atâta grijă şi râvnă, încât cuget la dreptele Tale judecăţi de şapte ori pe zi) nu m-ar fi luminat în mijlocul întunericului grijilor, care sunt de nedespărţit de chemarea înaltă a rangului meu împărătesc, de unde aş putea primi o scânteie de lumină care să-mi lumineze drumul pe cărarea vieţii, ce este întunecată de reaua voinţă a vrăjmaşilor mei?”

„De fapt, Dumnezeu a dovedit deseori, în faţa multor martori, în ce fel harul Sfântului Duh lucrează în oamenii pe care El i-a sfinţit şi luminat cu marile Sale insuflări. Amintiţi-vă de Moise după convorbirea sa cu Dumnezeu din muntele Sinai.

El strălucea atât de tare, cu o lumină atât de grozavă, încât oamenii nu se puteau uita la el. Chiar a fost nevoit să poarte un voal când a apărut în public. Amintiţi-vă Schimbarea la Faţa a Domnului, în Muntele Tabor. O lumină mare L-a înconjurat „şi veştmintele Lui s-au făcut strălucitoare, albe foarte, ca zăpada” (Marcu 9:3), iar ucenicii Săi au căzut cu faţa la pământ de frică. Iar când Moisi şi Ilie I s-au alăturat în acea lumină, un nor i-a umbrit pentru a ascunde strălucirea luminii harului dumnezeiesc, care orbise ochii ucenicilor. Astfel se înfăţişează harul Prea-Sfântului Duh al lui Dumnezeu, într-o lumină nestricăcioasă, tuturor celora care le dezvăluie Dumnezeu lucrarea sa.”

Tradus de Manuela Dascălu şi Mircea Narcis
Sfârşit
13
Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: