Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Iulie 15, 2010

Filed under: Despre Dobândirea Sfântului Duh — Micael Nicolas @ 02:44

„Pentru ca ei să poată mereu să păstreze cu uşurinţă însuşirile nemuritoare, dumnezeieşti şi desăvârşite ale acestei suflări de viaţă, Dumnezeu a aşezat în mijlocul grădinii pomul vieţii, cu roade înzestrate de întreaga esenţă şi plinătate a suflării Sale dumnezeieşti. Dacă nu ar fi păcătuit, Adam şi Eva, precum şi toţi urmaşii lor, ar fi putut să mănânce mereu din roadele pomului vieţii şi, astfel, să păstreze de-a pururea puterea dătătoare de viaţă a harului dumnezeiesc.

„Ei ar fi putut, de asemenea, să-şi păstreze pururea toate puterile trupului, sufletului şi duhului lor într-o stare de nemurire şi tinereţe veşnică, şi ar fi putut continua, în această stare a lor de nemurire şi fericire, pentru totdeauna. În prezent, însă, ne este greu chiar şi să ne închipuim un asemenea har.

„Dar prin gustarea din pomului cunostiintei binelui şi a râului – care a fost înainte de vreme şi împotrivă poruncii lui Dumnezeu – ei au învăţat osebirea dintre bine şi rău şi au fost supuşi tuturor consecinţelor de după nerespectarea poruncii Domnului. Apoi, au pierdut acest dar nepreţuit al harului Duhului lui Dumnezeu, pentru că, până la venirea în lume a lui Dumnezeu-omul, Iisus Hristos, „încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit” (Ioan 7:39).

„Totuşi aceasta nu înseamnă că Duhul lui Dumnezeu nu era în lume deloc, ci doar că prezenţa Sa nu era atât de vădită. Se manifesta doar exterior, şi doar semnele prezenţei Sale în lume au fost cunoscute de oameni. Astfel, de pildă, multe taine legate de mântuirea ce va veni a neamului omenesc i-au fost descoperite atât lui Adam cât şi Evei, după căderea lor. Lui Cain, în ciuda lipsei de cinstire şi a neascultării sale, i-a fost uşor sa înţeleagă vocea care purta harul şi dumnezeirea, în cuvintele acuzatoare. Noe a vorbit cu Dumnezeu. Avraam L-a văzut pe Dumnezeu şi ziua Sa şi s-a bucurat (Ioan 8:56).

Harul Duhului Sfânt lucrând exterior se mai reflecta în toţi proorocii Vechiului Testament şi în sfinţii Israilului.

După aceea, iudeii au întemeiat şcoli proroceşti anume, în care fii proorocilor erau învăţaţi să deosebească semnele manifestării lui Dumnezeu sau a Îngerilor, şi să distingă lucrările Duhului Sfânt de fenomenele naturale obişnuite, ale vieţii pământeşti lipsită de har. Simeon, care L-a ţinut pe Dumnezeu în braţele sale, bunicii lui Hristos, Ioachim şi Ana, şi nenumăraţi alţi slujitori ai lui Dumnezeu au avut parte mereu de diferite apariţii dumnezeieşti, descoperiri, şi au auzit voci, care au fost însoţite de întâmplări minunate vădite.

Cu toate că nu cu aceeaşi tărie ca la poporul lui Dumnezeu, prezenţa Duhului lui Dumnezeu a lucrat totuşi şi în păgânii care nu-L cunoşteau pe adevăratul Dumnezeu, pentru că, chiar şi printre aceştia, Dumnezeu a găsit oamenii aleşi. De pildă, au existat fecioarele-prorociţe pe nume sibile, care şi-au închinat fecioria unui Dumnezeu necunoscut, dar lui Dumnezeu, Ziditorul lumii, atotputernicul ocârmuitor al universului, aşa cum era conceput El de păgâni. Cu toate că filosofii păgâni au rătăcit şi în întunericul necunoaşterii lui Dumnezeu, totuşi, ei au căutat adevărul, care este iubit de Dumnezeu. Din pricina acestei căutări plăcute lui Dumnezeu, ei s-au putut bucura de Duhul Domnului. Se spune că neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu îndeplinesc din fire cerinţele legii şi fac ceea ce este plăcut Lui (cf. Romani 2:14).

Domnul lăuda astfel adevărul, căci spune El însuşi despre acesta, prin Sfântul Duh: „Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit.” (Psalmul 84:12).
10
Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: