Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Iulie 15, 2010

Filed under: Despre Dobândirea Sfântului Duh — Micael Nicolas @ 02:53

„Am devenit atât de neatenţi la lucrarea mântuirii noastre, încât interpretăm greşit şi multe alte cuvinte din Sfânta Scriptură, şi asta pentru că nu căutăm harul Domnului, şi pentru că, în mândria minţilor noastre, nu îi îngăduim să se sălăşluiască în sufletele noastre. De aceea nu avem adevărata luminare de la Domnul, pe care El o trimite în inimile oamenilor care flămânzesc şi însetează profund după dreptatea sau sfinţenia Sa.”

Mulţi tâlcuiesc versetul din Biblie „Dumnezeu a suflat suflare de viaţă în faţa lui Adam”, întâiul-zidit, cel ce a fost făcut de El din ţărână, cum că până în acel moment nu era nici suflet omenesc, nici duh în Adam, ci exista doar trupul făcut din ţărână. Această tâlcuire este greşită, pentru că Domnul l-a zidit pe Adam din ţărână, aşa cum descrie Sfântul Apostol Pavel: „Întreg duhul vostru, şi sufletul, şi trupul să se păzească, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23).

Şi toate acesta părţi ale firii noastre au fost făcute din ţărână, şi Adam nu a fost zidit mort, ci o fiinţă lucrătoare, ca toate făpturile Domnului ce vieţuiesc pe pământ.

Important este lucrul că dacă Domnul Dumnezeu nu ar fi suflat după aceea în faţa sa, această suflare de viaţă – adică harul Domnului Dumnezeului nostru Sfântul Duh, Care purcede din Tatăl, şade în Fiul şi este trimis în lume de dragul Fiului – Adam ar fi rămas fără Sfântul Duh în el. Sfântul Duh e Cel care L-a înălţat pe Adam la demnitatea dumnezeiască. Deşi desăvârşit, el a fost făcut şi superior celorlalte făpturi ale Domnului, ca o încununare a zidirii pe pământ; el ar fi fost ca toate celelalte făpturi, care deşi au un trup, suflet şi duh, fiecare după felul său, nu au pe Sfântul Duh într-înşele. Dar când Domnul Dumnezeu a suflat în faţa lui Adam suflarea de viaţă, atunci, după cuvintele lui Moisi: „Adam s-a făcut fiinţă vie” (Facerea 2:7), adică plinit şi asemenea lui Dumnezeu în toate felurile, şi ca El, pururea nemuritor.

Adam era imun la acţiunea elementelor, în aşa măsură, încât apa nu îl putea îneca, focul nu îl putea arde, pământul nu îl putea înghiţi în adâncurile sale, şi văzduhul nu îi putea face rău în nici un fel. Toate îi erau supuse, el fiind cel iubit de Dumnezeu, ca împăratul şi stăpânul zidirii, şi toate îl priveau ca pe încununarea desăvârşită a făpturilor Domnului. Adam a fost făcut atât de înţelept de această suflare de viaţă, care a fost suflată în faţa sa de buzele ziditoare a lui Dumnezeu, Făcătorul şi Stăpânitorul a toate, încât nu a existat şi probabil nu va mai exista om mai înţelept şi mai inteligent decât el, vreodată pe pământ. Când Domnul i-a poruncit să dea nume tuturor făpturilor, el a dat fiecăreia un nume care-i exprimă pe deplin toate calităţile, puterile şi însuşirile dăruite de Dumnezeu atunci când a zidit-o.

„Ca rezultat al acestui dar, al harului dincolo de fire al lui Dumnezeu, care i-a fost dăruit prin suflarea de viaţă, Adam putea să Îl vadă, să Îl înţeleagă pe Dumnezeu umblând în Rai, să Îi priceapă vorbele, să înţeleagă convorbirile sfinţilor îngeri, limbile tuturor fiarelor, păsărilor şi reptilelor şi tot ceea ce ne este acum ascuns, nouă făpturilor căzute şi păcătoase. Toate acestea îi erau foarte vădite lui Adam, înainte de căderea sa. Domnul Dumnezeu i-a dat şi Evei aceeaşi înţelepciune, tărie, putere nemărginită şi toate celelalte însuşiri bune şi sfinte. El nu a zidit-o din ţărână, ci din coasta lui Adam, în Edenul încântării, Raiul pe care El l-a aşezat în mijlocul pământului.
9
Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: