Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 17, 2010

Filed under: Despre Rugăciune — Micael Nicolas @ 02:56

Când diavolul, în vreme ce te rogi cu voce tare, va înnegura înţelesul cuvintelor printr-o ploaie de gânduri foarte subţiri, să spui: „Stăpânirea Mântuitorului în tot cuvântul si tot sunetul”.

Se mai întâmplă în vremea rugăciunii ca inima noastră să se ruşineze inaintea oamenilor, în chip potrivnic lui Dumnezeu cuvintele rugăciunii sau de Însuşi Domnul Dumnezeu, rostind rugăciunile moale, nu din inima. Această ruşine şi această frică potrivnică lui Dumnezeu, doritoare să placă oamenilor, diavolească, trebuie călcată în picioare; rugăciunile trebuie rostite din suflet şi cu glas limpede, întru simplitatea inimii, avându-L înaintea ochilor sufleteşti numai pe Dumnezeu şi toate celelalte socotindu-le ca şi cum nici n-ar fi. Cine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele întru acest neam preacurvar şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui Său cu sfinţii îngeri (Mc. 8, 38).

De obicei diavolul se sălăşluieşte intru noi printr-un gând mincinos si printr-o poftă păcătoasă, după care lucrează în noi şi ne tulbură: iată ce simplu e mecanismul lui. Oare nu cu atât mai mult Se sălăşluieste intru noi Domnul Dumnezeu printr-un singur gând de dragoste adevărată şi sfântă, şi petrece cu noi, si lucrează întru noi, şi este totul pentru noi? Asadar, roagă-te fără îndoire: a te ruga trebuie să fie la fel de uşor cum este să gândeşti.

Nu lua aminte la întunecările, la văpaia şi strâmtorarea ce vin de la vrăjmaşul în vremea săvârşirii rugăciunii, şi sprijină-te tare cu inima în înseşi cuvintele rugăciunii, având încredinţarea că în ele sunt ascunse comorile Duhului Sfânt.

Şi pe sfinţii lui Dumnezeu se intamplă să pună stăpânire deznădejdea si trândăvia diavolească. Şi atunci, noi, păcătoşii, ce vom face? O, vrăjmaşul ne răneşte adeseori prin împuţinarea inimii şi prin trândăvia cea cruntă. Trebuie să ne întoarcem mereu către Domnul şi să fim cu Dânsul în toată clipa, ca să nu pună stăpânire pe noi trândăvia vrăjmaşului. Mai e un mijloc prin care ne putem izbăvi de trândăvia vrăjmaşului: calea cea largă a lumii… plăcerile lumeşti… însă ferească Dumnezeu pe tot creştinul de o atare izbăvire din trândăvia diavolească. Mai bine să mergi pe calea strâmtă, să rabzi trandăvia şi să cauţi mereu ajutor şi izbăvire la Domnul Iisus Hristos, Cela ce veseleşte pe cei ce ostenesc pentru El, pentru mântuirea lor, decât sa te abaţi pe calea cea largă şi netedă a lumii şi îţi cumperi acolo slobozenie de duhul trândăviei prin desfătările trupului. Prin duhul trândăviei vrăjmaşul i-a făcut pe mulţi să se abată din calea strâmtă şi mântuitoare pe calea largă şi netedă, însă pierzătoare, a lumii.

Când vrăjmaşul te ispiteşte cu putere în vremea rugăciunii, varsă tot necazul tău la Domnul, că El Se va îngriji pentru tine. Tu doar să ai credinţă în Domnul la rugăciune, că de-a dreapta ta este, şi toate vor fi ţie cu putinţă.

Cu cât este mai vrednic de încredere şi mai puternic mijlocul care ne uneşte cu Dumnezeu (rugăciunea şi pocăinţa), cu atât isi îndreaptă mai mult împotriva lui lucrările sale stricătoare potrivnicul lui Dumnezeu şi al nostru, ce pentru a-şi atinge scopul foloseşte orice: şi trupul nostru cel aplecat spre lene, şi slăbiciunea sufletului, legarea luide bunătăţile şi grijile pământeşti, îndoiala, puţina credinţă care-i atât de apropiată tuturor, necredinţa, gândurile spurcate, viclene şi hulitoare, apăsarea inimii, întunecarea gândului – toate acestea sunt cârmuite de lucrarea vrăjmaşului în cei lipsiţi de luare-aminte, cu scopul de a-i împiedica în rugăciune, în suirea pe această scară ce ne înalţă la Dumnezeu. De aceea sunt foarte puţini rugători nefăţarnici, osârduitori; de aceea se şi pocăiesc şi se împărtăşesc foarte rar creştinii – poate că jumătate din ei nici nu ar face-o dacă legea civilă n-ar porunci ca toţi să se spovedească şi să se împărtăşească anual. Cei care au cercare cunosc toate acestea.

5

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: