Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 17, 2010

Filed under: Despre Rugăciune — Micael Nicolas @ 04:08

Despre biruirea trupului în rugăciune

De ce este nevoie de rugăciuni lungi? Ca prin rugăciunea lungă, făcută cu osârdie, să încălzim inimile noastre reci, învârtoşate prin petrecerea îndelungată în deşertăciune – căci este lucru nefiresc a crede, cu atât mai mult a pretinde, ca inima învechită în deşertăciunea acestei vieţi să se poată pătrunde în scurtă vreme de căldura credinţei şi dragostei de Dumnezeu în timpul rugăciunii. Nu, pentru aceasta e nevoie de osteneală şi iar osteneală, de vreme şi iar vreme. Împărăţia Cerurilor se ia cu sila, şi silitorii o răpesc pe ea (Mt. 11,12).

Împăratia lui Dumnezeu nu vine grabnic în inimă, cand oamenii fug de ea cu atâta osârdie. Domnul Insuşi vesteşte voia Sa ca noi să ne rugăm nu puţină vreme atunci când ne-o dă pildă pe văduva care îndelungată vreme se tot ducea la judecător, supărându-l cu rugăminţile sale (Lc. 18, 2-6 ). Domnul, Tatăl nostru Ceresc, ştie dinainte cererea noastră (Mt. 6, 8 ), ştie de ce avem nevoie, dar noi nu-L ştim pe El cum trebuie, suntem foarte credincioşi deşertăciunii lumeşti, nu Tatălui Ceresc; şi iată că El, după înţelepciunea şi milostivirea Sa, preface nevoile noastre în prilej de-a ne întoarce către Dânsul. „Întoarceţi-vă, copiii Mei rătăciţi, măcar acum, la Mine, Tatăl vostru, cu toată inima voastră, dacă mai înainte vreme aţi fost departe de Mine; măcar acum încălziţi cu credinţa şi cu dragostea inimile voastre, care mai înainte erau reci, întorcându-le către Mine”.

Nu face la rugăciune placurile trupului lenevos – nu te grăbi: trupul, plictisit şi apăsat de lucrarea sfântă, se grăbeşte să termine cât mai repede ca să se odihnească ori să se apuce de lucruri trupeşti, lumeşti.

Când săvârşeşti rugăciune, pravilă, mai ales după carte, nu te grăbi să sari de la un cuvânt la altul fără a fi simţit adevărul lui, fără a-l fi pus la inimă, ci dă-ţi întotdeauna osteneala de a simţi cu inima adevărul lucrurilor pe care le spui; inima ta se va împotrivi -uneori prin lenevie şi împietrită nesimţire faţă de ceea ce citeşti, alteori prin îndoială şi necredinţă, printr-o oarecare văpaie şi strâmtorare lăuntrică, alteori prin împrăştiere şi abatere către oarece lucruri şi griji pământeşti, alteori prin pomenirea necazului suferit din partea aproapelui şi simţământul răzbunării şi al urii faţă de el, alteori prin închipuirea plăcerilor lumeşti sau a plăcerii pricinuite de citirea romanelor şi îndeobşte a cărţilor lumeşti. Nu fi iubitor de sine, biruie-ţi inima, adu-o lui Dumnezeu ca jertfă bineplăcută: Dă-mi, fiule, inima Ta (Pilde 23, 26), şi rugăciunea ta te va face rudă cu Dumnezeu, te va uni cu El şi cu tot cerul, şi te vei umplea de Duhul şi de roadele Lui, care sunt dreptatea, pacea şi bucuria, blândeţea, îndelunga răbdare, umilinţa inimii. Vrei să termini repede pravila de rugăciune ca să dai odihnă trupului ostenit? Roagă-te din inimă şi vei adormi cu somn liniştit, sănătos şi lin. Deci, nu te grăbi să te rogi cum se nimereşte: nefăcând o jumătate de ceas de rugăciune vei pierde trei ceasuri din cel mai sănătos somn. Te grăbeşti la muncă? Scoală-te mai devreme, nu dormi peste măsură, şi roagă-te cu osârdie: vei dobândi linişte, energie şi spor la lucru pentru întreaga zi. Inima năzuieşte spre lucrurile deşertăciunii celei lumeşti? Frânge-o; să fie comoara ei nu deşertăciunea pământească, ci Dumnezeu: învaţă-ţi inima să se lipească prin rugăciune de Dumnezeu, nu de deşertăciunea lumii, ca să nu te afli ruşinat în zilele bolii tale şi în ceasul morţii tale, ca un bogat în deşertăciunea lumii şi sărac în credinţă, nădejde şi dragoste, de nu te vei ruga în acest fel.

Nu crede trupului tău, ce te amenininţă că va slăbi în timpul rugăciunii: să ştii că minte. Cum vei începe să te rogi, vei vedea că trupul va deveni robul tău ascultător. Rugăciunea îl va şi înviora. Adu-ţi aminte totdeauna că trupul este mincinos.

La oamenii ce se roagă puţin, inima este slabă – şi iată, când vor să se roage, inima lor devine slăbănoagă şi le slăbeşte mâinile, trupul şi gândurile, încât le este greu să se roage. Trebuie ca omul să se biruie pe sine, să se străduie a se ruga din toată inima,fiindcă bine şi uşor este a te ruga din toată inima.La rugăciune nu te lăsa biruit de trup şi de vrăjmaşul care lucrează prin el, nu vicleni cu limba ta, ci grăieşte adevăr in inima ta (v. Ps. 14, 3, 2); să simţi şi să gândeşti precum grăieşti în rugăciune, nu ca şi cum pe limba ar fi miere, iar în inimă gheaţă; dacă vrăjmaşul te va birui o dată, după aceea va trebui să te aperi pe tine însuţi, să aperi slobozenia ta de el ca pe un petec de pământ cotropit de vrăjmaş, iar inima ta se va depărta de Domnul. Nimic să nu treci cu vederea în viaţa duhovnicească, să nu socoti despre nici un lucru că e mărunt, că nu merită luare-aminte. Lucrul de căpetenie este acesta: străduieşte-te să fii întotdeauna adevărat în inima ta. Când este greu să te lupţi cu trupul, tocmai atunci arată-ţi neclintirea, tocmai atunci să nu slabesti în luptă, ca un bun ostaş al lui Hristos.

Răsfăţul trupului, împietrită nesimţire faţă de tot ce este duhovnicesc, sfinţit, e strâmtorare de la vrăjmaşul, deşi omul trupesc nu o socoate strâmtorare, fiindcă binevoieşte intru ea – dar cei ce vor să trăiască duhovniceşte o socot strâmtorare, fiindcă ea nu îngăduie lui Dumnezeu să ajungă la inima noastră; nu lasă să se reverse în inimă harul Dumnezeiesc, care viază şi luminează sufletul nostru; face ca sufletul nostru să nu rodească roadele credinţei, nădejdii si dragostei. Atunci te faci un om trupesc, care nu are duh. O, ce multfelurite prigoniri! Îndată ce te vei întrista din inimă pentru această împietrită nesimtire, îndată ce vei plânge pentru ea înaintea Domnului, ea va şi trece, şi inima se va încălzi şi se va înmuia, şi se va face în stare de cugetare duhovnicească şi de simţăminte duhovniceşti.

2

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: