Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 7, 2012

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 11:30

Sufletul nostru e înzestrat cu multe puteri şi se foloseşte, ca de o unealtă, de trupul pe care îl face viu. Deci, prin ce organ ca unealtă, se foloseşte în activitatea sa puterea lui, pe care o numim minte?

Nimeni, niciodată, nu s-a gândit că mintea ar locui în unghii sau în gene în nări sau în obraji. Însă toţi sunt uniţi, că ea se află înlăuntrul nostru. Se deosebesc numai în ce priveşte cu ce organ se foloseşte ea ca o unealtă. Căci unii o aşează în creier, ca într-o acropolă (cetăţuie); alţii îi dau sediul în mijlocul inimii.

Cu aceştia din urmă ne unim şi noi, lămurind numai că puterea noastră înţelegătoare nu e închisă în inimă ca într-un vas oarecare, fiindcă nu e trupească şi nu se află în afară de ea ca ceva unit cu ea, ci există în inimă ca într-un organ al său, după cum ştim acest lucru destul de bine, fiind învăţaţi acestui lucru, nu de oameni, ci de însuşi Ziditorul omului, care spune în Evanghelie, că nu cele ce intră în gură spurcă pe om, ci cele ce ies din gură, acelea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile (Mat.15,11,19).

Acelaşi lucru îl spune şi Macarie cel Mare: „Inima cârmuieşte organul întreg şi când harul va cuprinde toate despărţiturile inimii, domneşte peste toate cugetele şi mădularele, căci acolo e mintea şi toate cugetele sufletului”.

Deci inima este cămara cea ascunsă a minţii şi cel dintâi organ trupesc al puterii celei gânditoare. De aceea, silindu-ne în cea mai mare trezvie să supraveghem asupra puterii noastre celei gânditoare, s-o cârmuim drept şi s-o îndreptăm prin ce fel de mijloc, putem să reuşim în acest lucru, dacă nu vom aduna de dinafară mintea risipită prin simţuri şi o vom introduce chiar în această inimă care este păstrătoarea cugetelor?

Pentru care lucru şi Fericitul Macarie, ceva mai jos după cuvintele citate mai sus, zice: „trebuie de privit acolo, dacă harul a scris legile duhului”.

Unde acolo? În organul cel mai de seamă, unde este scaunul harului şi unde este mintea şi toate cugetele sufletului, adică în inimă. Vezi, cât de necesar e pentru cei ce s-au hotărât să ia aminte lor şi în liniştire să întoarcă şi să închidă mintea în trup, dar mai ales în acela, care este trupul cel mai lăuntric din trup, pe care noi îl numim inimă.

Căci, dacă după psalmist, toată slava fiicei împăratului este înlăuntru (Ps. 44,15), apoi de ce noi s-o căutăm undeva în afară?

Dacă, după Apostol, a trimis Dumnezeu pe Duhul Sfânt în inimile noastre, strigând: Avva, Părinte (Gal. 4,6), apoi noi, cum să nu ne rugăm în inimă cu acest Duh Sfânt?

Dacă după cuvântul Domnului, al Proorocilor şi Apostolilor, Împărăţia lui Dumnezeu înlăuntrul nostru este (Luc.17,21), apoi nu va fi în afară de Împărăţia lui Dumnezeu acela care se sileşte să izgonească mintea de dinlăuntrul său în afară” 1? Aceasta e mărturia Sfântului Grigorie Palama.

Să ne întoarcem din nou la Episcopul Teofan. El scrie: „Când luarea aminte se va coborî în inimă, atunci va atrage acolo, într-un singur punct, toate puterile sufletului şi .ale trupului. Această concentrare a întregii vieţi omeneşti într-un singur loc, îndată răspunde acolo cu o anumită simţire.

Această simţire este începutul căldurii viitoare. Simţirea aceasta, de la început uşoară, mereu prinde putere, se întăreşte, se adânceşte şi din rece cum e la început, trece într-o simţire caldă şi ţine atenţia asupra sa, naşte căldura din inimă. Iar această căldură ţine atenţia, fără o anumită încordare din partea ei (atenţiei). Pe urmă, ele se sprijinesc una pe alta şi trebuie să petreacă nedespărţite, căci răspândirea atenţiei răceşte căldura, iar micşorarea căldurii slăbeşte luarea aminte” (Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus, Q 11).

Mult mai amănunlit vorbeşte Episcopul Teofan despre petrecerea înlăuntru, în cartea sa „Calea către mântuire”.

––––––––––––Notă

1. Despre cei ce se liniştesc în sfinţenie, Filocalia, Ed. 2, vol. 5, pag. 289 – 293.
496
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: