Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 8, 2012

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 11:57

Să mai căutăm noi confirmarea ideilor expuse în cuvântul lui Dumnezeu şi în scrierile Sfinţilor Părinţi? Cine, cât de puţin, s-a interesat de viaţa creştină lăuntrică, a citit operele bărbaţilor care au trăit această viaţă harică şi ne-au lăsat indicii, cum ziceau ei în sine, viaţa cea duhovnicească – acela ştie foarte bine schema generală a mântuirii creştine.

Aceasta este curăţirea inimii, ostenelile şi sudorile pentru bucuria comuniunii cu Dumnezeu, pentru o viaţă în Dumnezeu. Aceasta este lupta cu păcatul, osteneala pe cea dintâi jumătate a căii spre mântuire şi odihnirea întru Domnul, fericita sălăşluire a lui Dumnezeu, în cea de a doua şi cea de pe urmă.

Creştinismul e unica religie din lume, care admite posibilitatea unui control în viaţă şi care realizează, pentru om ceea ce-i făgăduieşte. Împărăţia lui Dumnezeu, înlăuntru pe Duhul Sfânt în inimile credincioşilor şi Împărăţia lui Dumnezeu într-adevăr vine în inima celui ce se sileşte să o iaşi Duhul Sfânt se sălăşluieşte într-un suflet care e pregătit pentru El şi locuieşte în el.

Acest adevăr, al religiei creştine, e accesibil celui mai riguros control şi e confirmat de experienţa unei adunări nenumărate de oameni, care şi-au închinat viaţa lor lui Dumnezeu, – e clar întipărit în tradiţia bisericească verbală şi scrisă şi prin el e vie conştiinţa bisericească ecumenică.

„Cine se sileşte să creadă şi să vină la Domnul, zice Macarie cel Mare, acela trebuie să se roage, ca încă de aici să primească Duhul lui Dumnezeu, pentru că El este viaţa sufletului. şi pentru aceasta a venit Domnul, ca încă de aici să dea sufletului viaţă – pe Duhul Sfânt. Căci scris este: „Până când aveţi lumină, credeţi în lumină”. (Ioan,12, 26). De aceea, dacă cineva n-a căutat aici şi n-a primit viaţa pentru suflet, adică Lumina cea dumnezeiască a Duhului – apoi el, în vremea ieşirii din trup, e lepădat în partea cea de-a stânga a întunericului, fără să intre întru împărăţia cerurilor şi având sfârşitul în gheenă cu diavolul şi cu îngerii lui.

După cum fierul sau plumbul, aurul sau argintul, introduse în foc, îşi pierd însuşirea asprimei, transformându-se în materii moi şi cât rămân în foc, după puterea căldurii focului, se topesc şi îşi schimbă asprimea firească, la fel şi sufletul lepădându-se de lume şi iubind pe Unul Dumnezeu, cu mare răbdare şi căutare din inimă, întru osteneală, întru nevoinţă, aşteptându-L neîncetat cu nădejde şi cu credinţă şi primind în sine acel foc ceresc al Dumnezeirii şi a dragostei Duhului, într-adevăr, se leapădă atunci de toată dragostea cea lumească, se eliberează de orice vătămare a patimii, aruncă totul de la sine, îşi schimbă calitatea nefirească şi asprimea păcatului, toate le socoate de prisos întru unicul Mire Ceresc, pe care L-a primit în sine, se odihneşte cu o dragoste fierbinte şi negrăită faţă de El.

Mintea şi priceperea creştinilor, după comuniunea şi împărtăşirea cu Sfântul Duh, ajung la o statornicire, tărie, netulburare şi odihnă, nu se risipesc şi nu se tulbură de gândurile cele deşarte şi nestatornice; ci petrec în pacea Iui Hristos şi în dragostea Duhului, după cum şi Domnul, vorbind despre unii ca aceştia, a zis că ei au trecut de la moarte la viaţă (Ioan 5, 24).

Făptura cea nouă – creştinul – se deosebeşte de toţi oamenii din lume prin înnoirea minţii, împăcarea gândurilor, prin dragostea şi alipirea cerească de Domnul. Pentru aceasta a şi fost venirea Domnului, ca cei ce, într-adevăr au crezut în Domnul, să se învrednicească de aceste lucruri duhovniceşti.
492
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: