Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 10, 2012

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:50

O pojghiţă din anii copilăriei înfăşoară sufletul şi nu-l lasă să răzbească spre izvoarele unei alte vieţi. Iar când sufletul începe să ajungă la maturitate, el începe să facă nişte suprastructuri în această pojghiţă, trufindu-se, crede numai în sine, şi rupe orice legătură cu conştiinţa bisericii.

Tot mai mult şi mai mult sunt uitate idealurile bisericeşti ecumenice, deşi, despre ele, foarte des vorbesc şi scriu. Mintea simte falsul principial al vieţii obişnuite, vrea înrudire cu Dumnezeu, apropiere de El, ca fiecare pas al vieţii să fie făcut, dându-şi seama de Dumnezeu, simţindu-L pe el, având o simţire faţă de El şi înaintea Lui, însă fiind mărginit, nestatornic şi adesea mincinos, el ia ideea sfântă numai în parte şi nu o poate cuprinde pe ea în toată plinătatea. El nu-i poate da ei (ideii) explicarea (lumina) cuvenită şi cu atât mai mult nu poate arăta mijloacele reale pentru a o transpune în viaţă: De ideea sfântă s-au atins oamenii care trăiesc într-un fel sau altul, în afară de plinătatea conştiinţei bisericii, oameni cu o raţiune şi autoritate individuală, oameni care nu cunosc taina vieţii bisericeşti ecumenice şi care n-au studiat această viaţă în Sfânta Scriptură şi în acele tradiţii, unde ea s-a reflectat în toată puritatea sa.

Ei cunosc mult şi tratează despre o viaţă creştină din vechime, ca despre o viaţă a unei dragoste frăţeşti, ca despre o vială a libertăţii şi egalităţii, ca despre o ordine socială mai bună, însă nu cunosc nimic despre ea ca despre o viaţă de o reală comuniune cu Dumnezeu.

Şi acest lucru e de înţeles pe deplin. Duhul Sfânt locuieşte (sălăşluieşte) în biserica lui Hristos, se descoperă numai aceluia care, pentru ascultarea faţă de credinţă, e setos să trăiască cu toată plinătatea conştiinţei bisericeşti; se sălăşluieşte în inima omului pentru ostenelile şi sudorile unei vieţi de bună cinstire, după o încercare a celui ce se mântuieşte, după ce i s-a călit libertatea lui, în paza sfântă a talantului de har ce i-a fost  încredinţat. Creştinismul e profund teistic. Dumnezeul lui (creştinismului) e viu şi iubitor, personal, un Creator-Proniator apropiat de oameni. Sub îndrumarea lui personală şi voroava lui a crescut omul cel dintâi. După căderea omului şi după ce s-a lipsit el de viaţa cea în comuniune cu Dumnezeu, Dumnezeu cel plin de iubire vine la omenirea cea căzută în chip smerit de om. El petrece cu oamenii şi din nou îl ridică pe om, la posibilitatea comuniunii cu Dumnezeu şi asemănării cu Dumnezeu de mai înainte. Prin Mântuitorul, oamenii s-au altoit în Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt, viaţa cea de comuniune cu Dumnezeu a început să se zidească şi să se întărească pe pământ, în Biserica lui Dumnezeu.

Taina vieţii creştine este taina comuniunii noi a lui Dumnezeu cu omul, care începe pe pământ şi care se continuă în veşnicie.

Viaţa Bisericii lui Hristos, celei de pe pământ şi celei din cer, este, mai înainte de toate, o viaţă de o reală comuniune cu Dumnezeu, o viaţă a Duhului Sfânt în inimile credincioşilor. „Nu cunoaşteţi că sunteţi Biserica lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt locuieşte întru voi?”. (1 Cor. 3, 16). „Eu sunt buciumul , iar voi mlădiţele; rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi”, zice Hristos. „Ca toţi să fie una, precum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi ei una să fie întru noi”, se ruga Mântuitorul.

Şi creştinii, altoindu-se la Buciumul cel dumnezeiesc, prin Duhul Sfânt, ce locuieşte în ei, se uneau într-un duh, într-un singur om, într-o singură întocmire. „Ei, zice Grigore Teologul, cinstitorii Unuia au ajuns una; cinstitorii Treimii, s-ar zice, s-au unit între ei, au ajuns unanimi (cu un suflet) şi egal cinstiţi”. (Vol.1).
486
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: