Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

August 10, 2012

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 13:03

Desigur, lucrarea minţii nu poate fi ruptă de faptele cele de dinafară ale vieţii creştine – frecventarea bisericii, îndeplinirea pravilei de rugăciune şi faptele cele bune, însă şi una şi alta, în totalitatea lor trebuie să alcătuiască o nevoinţă de neîmpărţit a unei vieţi pământeşti de creştin. Iar în ce priveşte suişurile spre treptele cele mai înalte ale contemplării, apoi căile lui Dumnezeu sunt de nepătruns: ea nu este cu neputinţă şi în viaţa viitoare, după cum arată acest lucru şi stareţul schimonah Vasile.

Deci, dacă greutăţile şi primejdiile sunt în orice lucrare creştină, iar nu numai în lucrarea rugăciunii lui Iisus şi dacă ajuns la desăvârşirea deplină nu poate în viaţa aceasta, nu numai un lucrător al rugăciunii lui Iisus, ci şi oricare alt creştin, apoi nu e nici un motiv suficient ca să ne înspăimântăm şi să ne ferim de lucrarea lăuntrică a rugăciunii, însemnătatea mare şi mântuitoare a căreia, pentru viaţa noastră cea întru Hristos, e atât de evidentă. Îndoielile şi îngrijorările cu atât mai mult nu pot avea loc, cu cât, în lucrarea rugăciunii lui Iisus, ca şi în întreaga noastră viaţă creştină – reuşita depinde nu de meşteşugul nostru şi nu de eforturile noastre, ci de ajutorul lui Dumnezeu. Osteneala noastră şi stăruinţa noastră, deşi sunt o condiţie neapărat trebuincioasă, însă ele singure de la sine, fără voia lui Dumnezeu, nu ne asigură reuşita.

Reuşita e condiţionată din partea noastră de smerenie, zdrobirea duhului, de lăsarea totală a noastră în mâinile lui Dumnezeu, de hotărârea noastră de a îndeplini totul, ce depinde de noi, iar reuşita ni se dăruieşte de la Domnul, atunci când ne trebuie acest lucru. Dacă noi ţinem minte acest lucru, apoi ne ne vine greu, cu toate primejdiile lucrării duhovniceşti, lăsându-ne cu o deplină linişte în mâinile lui Dumnezeu, să împlinim tot ce depinde de noi, şi cu o încredere de copil să aşteptăm ceea ce ne poate da numai singur Domnul!

Însemnătatea rugăciunii lui Iisus pentru viaţa cea duhovnicească a unui creştin ortodox devine şi mai de înţeles, când ne vom gândi mai adânc în miezul vieţii creştine şi ne vom stărui să pătrundem taina ei lăuntrică, care adesea e acoperită pentru noi, sau prin construcţii abstracte raţionalist-teologice, sau de o comportare formală de dinafară, faţă de îndatoririle religioase. Această „taină a vieţii creştine”, cu mare limpezime, e descoperită în articolul lui Ierom. Gurie, pe care, din pricina legăturii lui strânse cu conţinutul onvorbirilor noastre, îl reproduc în întregime: „Cât de mult s-a întărit în veacul nostru tendinţele de a da creştinismului fel de fel de înţelesuri!

Oricine se apucă să scrie programe de viaţă – tinde să atribuie idealurile sale lui Hristos şi să dea născocirile sale drept marea veste bună a Fiului lui Dumnezeu.

Dacă cândva, apoi, în veacul nostru mai ales, se simte nevoia de un criteriu, pentru a determina adevărul unor sentinţe despre religie, de o întoarcere spre acea plinătate a conştiinţei bisericeşti ecumenice, care s-a întipărit viu în scrisorile Sfinţilor Părinţi, tradiţii şi hotărârile sinoadelor.

Raţiunea individuală pretinde larg la dreptul său de a pătrunde adevărul din problemele religioase. Libertatea vrea să scape de cătuşele conştiinţei bisericeşti, care-i cere o ascultare chibzuită şi o normare mult mai chibzuită, strict îndreptată spre un anumit scop al vieţii. Raţiunea, mândră de poziţia sa, de talente şi de supremaţie, îngâmfă, iar normarea vieţii ca o normare a luptei lăuntrice, cu toate felurile de împotrivire a trupului şi trufiei duhului, se împotriveşte prea mult unui suflet iubitor de libertate. Sufletul ştie numai ceea ce îl înconjoară şi altceva nu vrea să ştie: Pentru el (sufletul) e scumpă orice aspiraţie pătimaşă, comoditate, comfortul, bucurie furtunoasă a pământului celui păcătos.
485
Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: