Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 11, 2012

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 13:09

„Cine nu adună cu Mine, zice Domnul, acela risipeşte. Trebuie să ne mişcăm tot înainte în viaţa cea duhovnicească, să ne suim tot mai sus şi mai sus; să mărim tot mai mult şi mai mult rezerva faptelor celor bune, iar dacă ne oprim la un punct al desăvârşirii morale, pe o treaptă a scării de suire creştină, apoi e ca şi cum am merge îndărăt, dacă nu adunăm, apoi e ca şi cum am risipi”. (Ibidem, pag. 421).

„Când te va acoperi pe tine ticălosul, întunericul, îndoiala, tristeţea, deznădejdea, tulburarea, atunci cheamă, numai cu toată inima, prea dulcele nume al lui Iisus Hristos şi în El vei găsi totul: şi lumină, şi întărire, şi nădejde, şi mângâiere, şi odihnă, vei găsi în El bunătatea însăşi, mila, îndurări, toate acestea le vei găsi într-un singur nume, ca într-o vistierie oarecare bogată”. (Ibidem, pag. 424).

Gândurile omului au foarte mare înrâurire asupra stării şi aşezării (întocmirii) inimii lui şi lucrărilor; de acum, ca inima să fie curată, bună, liniştită, iar aşezarea voii – bună şi evlavioasă, trebuie curăţite gândurile prin rugăciune, prin citirea Sfintelor Scripturi şi a operelor Sfinţilor Părinţi, prin cugetarea la stricăciune, zădărnicia şi pieirea desfătărilor de pe pământ”. (Ibidem, pag. 203).

Cât de aproape este de tine gândul tău, cât este de aproape credinţa de inima ta, cu atât e mai aproape de tine Dumnezeu şi cu cât e mai viu şi mai tare gândul de Dumnezeu, cu atât e mai vie credinţa şi cunoaşterea neputinţei şi nimicniciei tale, şi simţirea nevoii de Dumnezeu cu atât e mai aproape.

Sau cât e de aproape aerul de trup, aşa e de aproape şi Dummezeu de suflet. Căci Dumnezeu, aşa sar spune, e aerul cel înţelegător (de gând) prin care rezistă toţi îngerii, sufletul sfinţilor şi sufletele oamenilor care încă vieţuiesc, mai ales a celor binecinstitori. Tu nu poţi trăi fără de Dumnezeu, nici o clipă, şi într-adevăr, fiecare clipă o trăieşti prin El: căci prin El vieţuim şi ne mişcăm şi suntem”.

Aici, între altele, noi putem aduce gândurile (ideile) asemănătoare ale lui Inochentie, arhiepiscopul Chersonului: „Omul nu este aşa de strâns unit cu nici un lucru, cum este cu Dumnezeu; el vieţuieşte şi se mişcă prin puterea Lui. Însă această unire rămâne pentru noi (pătimaşii) întunecoasă, pentru că noi nu putem s-o pătrundem. Pe când ea totuşi e foarte apropiată de noi şi sigură; ea constituie temelie tuturor noţiunilor tainice sau ideilor minţii.”

„Aceste simţiri vagi (nelămurite) ale divinităţii pot fi văzute clar în inimă, ca într-o putere de bază a spiritului nostru, în care simţirea şi mintea nu este altceva decât o dezvoltare a ei, din amândouă părţile. Existenţa lui Dumnezeu se socoate de inimă: ca să umple uneori de astfel de simţiri care n-au avut nici o legătură cu vreun lucru de dinafară, care ar fi putut proveni numai de la comuniunea cu sufletul unei oarecare fiinţe misterioase”.

Terminând convorbirea noastră de astăzi, cu poveţele Părintelui Ioan de Cronstadt, vă rog să ţineţi bine minte, că nevoinţa lucrării rugăciunii lui Iisus şi în genere a lucrării lăuntrice duhovniceşti, după cum se vede acest lucru, din convorbirile anterioare, a existat totdeauna şi totdeauna a fost respectată în Biserica Ortodoxă şi, în special în Biserica rusă, ca cel mai însemnat şi cel mai eficace mijloc de unire lăuntrică prin inimă cu Domnul Iisus Hristos, care (unire) e cea mai de seamă şi mai necesară condiţie a unei vieţi creştine adevărate şi rodnice din fiecare om. Noi am adus o mulţime de mărturii, din scrierile nevoitorilor vechi şi noi, care confirmă cele spuse.

Dacă ar fi fost nevoie, am fi putut aduce mărturii de acestea încă şi mai multe. Însă şi cele spuse sunt de ajuns pentru scopul nostru – să arătăm importanţa şi necesitatea lucrării rugăciunii lui Iisus, pentru viaţa noastră duhovnicească, pentru mântuirea noastră.
482
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: