Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

August 11, 2012

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 13:25

„Diavolul se sălăşluieşte de obicei întru noi, printr-un cuget sau gând mincinos şi pofta cea păcătoasă şi pe urmă, lucrează întru noi şi ne necăjeşte: e aşa de prost. Oare nu mai vârtos se sălăşluieşte Domnul Dumnezeul duhurilor, întru noi, printr-un singur gând şi printr-o dragoste adevărată şi sfântă şi petrec cu noi, şi lucrează cu noi, şi lucrează în noi şi se face orice pentru noi? Deci, roagă-te fără îndoială, simplu, adică în simplitatea inimii, după cum gândim uşor, aşa de uşor trebuie să ne fie şi a ne ruga”. (Ibidem, pag. 399).

„Tu nu poţi birui nici o patimă, nici un păcat, fără un ajutor plin de har, deci cere totdeauna ajutor de la Hristos Mântuitorul tău. El de asta a venit în lume, de asta a pătimit, a murit şi a înviat, ca să ne ajute întru toate, ca să ne scape de păcat şi de năvala patimilor, ca să cureţe păcatele noastre, ca să ne dea nouă, întru Duhul Sfânt, putere spre lucrarea faptelor celor bune, ca să ne lumineze şi să ne întărească, să ne împăciuiască. Zici: cum să te mântuieşti, dacă păcatul stă la fiecare pas şi greşeşti la fiecare clipă? Răspunsul la această întrebare e simplu: la fiecare pas şi în fiecare clipă cheamă pe Mântuitorul, adu-ţi aminte de Mântuitorul şi te vei mântui şi pe alţii îi vei mântui”.(Viaţa mea cea întru Hristos, partea 2-a, pag. 49).

„E luminos şi cald şi mi-e bine, când eu în întregime mă întorc cu sufletul meu către Soarele cel înţelegător, Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul meu. Şi se topeşte ghiaţa inimii mele, se îndepărtează necurăţia şi putregaiul ei (inimii), piere întunericul, fuge moartea cea duhovnicească, ne împărăţeşte viaţa cea cerească, nimic pământesc nu mă mai preocupă”. (Ibidem, pag. 99).

„În timpul rugăciunii când eşti puternic ispitit de diavol, aruncă toată grija ta spre Domnul, căci El se grijeşte de tine. În timpul rugăciunii, să crezi numai în Domnul, că El este de-a dreapta ta şi toate-ţi vor fi ţie cu putinţă”. (Ibidem, pag.136).

„Când tu te rogi lui Dumnezeu, apoi să nu-ţi închipui altfel apropierea Lui, decât aşa, că tu în fiecare clipă respiri prin El, te mişti, te luminezi, te odihneşti, te mângâi şi te întăreşti – cu un cuvânt trăieşti, prin El, după Scriptură: prin El vieţuim şi ne mişcăm şi suntem. Cel ce dă tuturor viaţă şi suflare şi totul. Aproape de tine este Domnul (Cuvântul), în gura ta şi în inima ta. Căci dacă vei mărturisi cu buzele tale pe Iisus Domn şi vei crede în El întru inima ta, apoi te vei mântui”. (Ibidem,pag.171).

„Rugăciunea este respiraţia sufletului, după cum aerul este respiraţia firească a trupului. Respirăm prin Duhul Sfânt. Rugându-te, vorbeşte gură către gură cu Domnul şi dacă ai deschis prin credinţă şi dragoste gura inimii, în acelaşi timp parcă ai sorbi din El, prin Duhul Sfânt, bunătăţile duhovniceşti cele cerute”. (Ibidem, pag. 196).

„Mântuitorul a binevoit să se întrupeze nu numai ca să ne mântuiască pe noi, atunci când păcatele, patimile noastre ne-au învins, când noi am fost încătuşaţi de ele, ci şi pentru ca să ne mântuiască pe noi, după rugăciunea noastră, atunci când păcatul şi patima se silesc să pătrundă în noi, când se luptă cu noi. Nu trebuie să dormim şi să lăsăm mâinile în jos, când ne luptăm cu patimile, ci în acest timp anume trebuie să fim treji, să privegheţi şi să ne rugăm lui Hristos ca să nu ne îngăduie să ajungem până la păcat. Nu atunci trebuie să scăpăm casa de foc, când focul a cuprins-o din toate părţile, ci e mult mai bine atunci când se iveşte flacăra. La fel şi cu sufletul. Sufletul e casa, patimile – focul. Nu daţi loc diavolului”. (Efes, 4, 27) (Ibidem, pag. 202).
480
Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: