Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 24, 2012

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:36

„Mila lui Dumnezeu să fie cu D-voastră, prea iubitorule de Dumnezeu tătucule, Părinte Gherman!

Noi toţi prietenii Dv. cei duhovniceşti, cu osârdie, cu mintea în inimă, de departe ne închinăm D-voastră şi cu închinăciune până la pământ, cu smerenie cerem binecuvântarea D-voastră Părintească şi sfintele rugăciuni şi cu ajutorul lui Dumnezeu, cel pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, vă dorim D-voastră de la Domnul Dumnezeu bunătăţile cele vremelnice şi cele veşnice, cele ce sunt spre viaţă şi bună cinstire şi sporirea desăvârşirii creştine. Despre manuscrisul stareţului D-voastră, n-avem să vă comunicăm nimic deosebit.

În el (manuscris) nu e nimic vătămător şi primejdios, ci totul e expus din încercare şi simplitate. Numai în ce priveşte pravila de chilie, el învaţă nu potrivit înţelegerii Sfinţilor Părinţi, ci zice: „De ce să se dea pravilă? căci scris este: „privegheaţi şi vă rugaţi” şi încă „rugaţi-vă neîncetat”.

Iar Sfinţii Părinţi ai noştri zic aşa: numai cei desăvârşiţi în viaţa duhovnicească n-au nevoie de pravilă, iar ceilalţi neapărat trebuie să aibă pravilă, numai ca ea să fie potrivită cu puterile sufleteşti şi trupeşti, după puterea minţii fiecăruia, cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe fiecare, după cum şi El însuşi a lămurit în Sfânta Evanghelie: unuia i-a dat un talant, altuia – doi, iar altuia – cinci, fiecăruia după puterea lui, iar a îngropa talantul în pământ prin nepăsare şi nesimţire, n-a poruncit nimănui şi pentru aceasta chiar pedepseşte aspru.

Noi nu vă hotărâm D-voastră pravilă părinte, iar Dv singur rânduiţi-vă una cu toată băgarea de seamă. Miezul lucrării nu e în cantitatea pravilei, ci în calitatea ei, iar pe unii îi aduce şi cantitatea spre calitate, iar la cei înaintaţi, cantitatea vine mai mult de la calitate. Noi nu cunoaştem bine întocmirea D-voastră; Dv. mai bine vă puteţi rândui lucrul, numai să faceţi totul după înţelegerea lui Dumnezeu şi după voia lui Dumnezeu şi spre slava lui Dumnezeu şi iar spre a Sa; şi în fel şi chip fugiţi de trândăvie, vorbire multă şi dormit mult. Aceştia sunt cei mai răi vrăjmaşi ai propăşirii în rugăciune.

Când Domnul vă va da o rugăciune liniştită şi cu luare aminte, apoi să vă ţineţi mai mult de ea: Rugăciunea nu se cuprinde în cuvinte şi nu în numărul cuvintelor, ci în luare aminte şi smerenia cea din inimă, în simţământul pocăinţei, credinţei, fricii de Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu şi aproapele. Pe dragostea cea duhovnicească a lui Dumnezeu, atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă de aproapele e întemeiată toată mântuirea noastră. Toată legea şi proorocii sunt cuprinse în aceste două porunci.

Ioan Hrisostom astfel scrie: „Ce facem noi fără de dragoste faţă de Dumnezeu şi aproapele, apoi acolo n-are Hristos unde să-şi plece capul, iar dragostea se cunoaşte din împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Acela zice, Mă iubeşte pe Mine care păzeşte cuvântul, Meu, iar cine nu Mă iubeşte, acela nici cuvintele Mele nu le păzeşte.

D-voastră scrieţi despre apărarea şi durerea din piept. D-voastră băgaţi de seamă în ce priveşte acest lucru, din toate punctele de vedere, n-aveţi cumva o râvnă necumpătată şi o înfierbinţeală, ca să dezvolţi mai degrabă rugăciunea minţii din inimă.

Acest Iucru, părinte, e foarte vătămător, dar se cuvine, în timpul rugăciunii pe treptele şi cele începătoare să unim mintea cu inima, cu ajutorul atenţiei rugăciunii, fără fierbinţeală proprie, cu o tăcere şi cu o linişte a duhului, fără o anumită încordare a trupului sau a sângelui.

E cu neputinţă să câştigi o rugăciune adevărat duhovnicească, printr-o simţire sufletească sau trupească silită. Ea se dăruieşte de Dumnezeu la vremea sa, nu pentru o râvnă a trupului, ci pentru simţământul duhovnicesc al smereniei, iar de la necumpătare şi de la fierbinţeala sângelui, mulţi s-au vătămat şi se vatămă”.

„Mila lui Dumnezeu fie cu D-voastră, prea iubitorule de Dumnezeu tătucul nostru, părinte Gherman. Din tot sufletul vă dorim orice milă a lui Dumnezeu şi sporire duhovnicească întru toate.
464
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: