Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

februarie 20, 2013

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 13:37
Şi ele toate, ce gând mai cuprinzător pot încăpea şi expune decât gândul despre iertarea păcătoşilor de către Iisus? Hotărăşte-ţi ca singurul scop al vieţii să fie împlinirea voii lui Iisus, în orice împrejurare, cât de însemnată sau cât de măruntă ar fi ea în aparenţă; stăruieşte-te să faci faptele numai cele bine plăcute lui Iisus, şi toate faptele tale, la fel vor fi vrednice de cer.

Iubeşte voia lui Iisus mai mult decât poftele trupului tău, mai mult decât liniştea şi comoditatea ta, mai mult decât viaţa, mai mult decât sufletul tău.

Citeşte Evanghelia cât se poate de des, învaţă din ea voia Domnului şi Mântuitorului tău; nu lăsa fără de atenţie nici cea mai mică trăsătură din Evanghelie, nici cea mai neînsemnată, în aparenţă, poruncă.

Înfrânează-ţi şi omoară-ţi toate mişcările tale proprii, nu numai cele păcătoase ci, după cât se vede şi pe cele bune, care aparţin firii omeneşti celei căzute. Să tacă în tine tot ce este vechi al tău. Să lucreze în tine numai unul Iisus cu sfintele Sale porunci, cu gândurile şi simţămintele care decurg din aceste porunci. Dacă vei vieţui astfel, apoi rugăciunea lui Iisus, neapărat va înflori întru tine, independent de faptul dacă tu petreci într-o pustie adâncă, sau în mijlocul tumultului dintr-o viaţă de obşte, pentru că locul sălăşluirii şi odihna acestei rugăciuni sunt mintea şi inima, înnoite prin cunoştinţă, prin gustarea şi împlinirea voii lui Dumnezeu, celei plăcute şi desăvârşite.

Vieţuirea după poruncile Evangheliei este singurul şi adevăratul izvor al sporirii duhovniceşti la îndemâna fiecăruia, care sincer doreşte să sporească, ori în ce poziţie de dinafară ar fi pus de Pronia lui Dumnezeu cea nepătrunsă”. (Vol. 2, pag. 309).

„Îndeletnicirea cu rugăciunea lui Iisus, după însăşi firea acestei îndeletniciri, cere o necurmată veghe asupra noastră înşine. „Pază plină de evlavie, zice Stareţul Serafim, se cere aici din pricină că marea aceasta, adică inima, cu cugetele şi dorinţele sale, care trebuie curăţită cu ajutorul luării aminte, e mare şi largă; acolo sunt orătănii, cărora nu este număr (Pag. 103, 25), adică multe cugete deşarte, nedrepte şi necurate, prăsile de ale duhurilor celor rele”.

Trebuie neîncetat să ne supraveghem pe noi înşine, ca mintea şi inima să petreacă în voia lui Iisus şi să urmeze poruncilor Lui celor sfinte A pune altă temelie pentru rugăciune, afară de cea pusă, e cu neputinţă; ea este însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, Care într-un chip de nepătruns, a acoperit firea cea nemărginită a lui Dumnezeu prin firea cea mărginită a omului şi din firea mărginită a omului arată lucrările lui Dumnezeu celui nemărginit.

După pruncia noastră, Sfinţii Părinţi predau anumite mijloace de dinafară, pentru ca să ne deprindem cât mai lesnicios cu rugăciunea lui Iisus. Aceste mijloace nu cuprind în sine nimic deosebit. Asupra lor nu trebuie să ne oprim cu o atenţie prea mare. Nici nu trebuie să le atribuim însemnătate prea mare. Toată puterea şi toată lucrarea rugăciunii lui Iisus provine din închinatul şi atotputernicul nume Iisus, nume unic sub cer, întru care trebuie să ne mântuim.

Ca să ajungem în stare de a se descoperi în noi această lucrare, noi trebuie să fim prelucraţi de poruncile Evangheliei, după cum şi Domnul a zis: nu tot cel ce-Mi zice Mie Doamne, Doamne, va intra Împărăţia Cerurilor şi în aceea care ne aşteaptă după sfârşitul fericit, în aceea care se descoperă în noi în timpul vieţii noastre pământeşti, ci cel ce face voia Tatălui Meu, Carele este în Ceruri: Pentru cei înaintaţi nu e nevoie de nici un fel de ajutoare din afară; în mijlocul mulţimii zgomotoase ei petrec în liniştire.

Toate piedicile către sporirea duhovnicească sunt în noi, numai în noi! Iar dacă ceva din afară lucrează ca o piedică, apoi acest lucru e dovada voinţei noastre neputincioase, a îndoielilor din sufletul nostru, stricăciunii noastre provenită din păcat.
448
Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: