Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

februarie 23, 2013

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 13:40

Să se adune în această Betezdă toţi cei ce şchioapătă moralmente, toţi leneşii, toţi cei orbi şi uscaţi, cu un cuvânt, toţi cei ce bolesc de păcat, aşteptând mişcarea apei, lucrarea milei şi harului lui Dumnezeu. Numai singur Domnul, la vremea cunoscută Lui, dăruieşte vindecare şi intrare în templu, numai din bunăvoinţa Sa cea nepătrunsă de noi. „Eu îi cunosc pe ce i-am ales, zice Mântuitorul. Nu voi M-aţi ales pe mine, zice El aleşilor Săi, ci eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit, ca voi să mergeţi şi rod să aduceţi, pe care, dacă-l veţi cere de la Tatăl Meu, vi-l va da vouă (Ioan,15-16)„. (Vol. 2, pag. 264 – 266).

„E foarte bun mijlocul de a deprinde rugăciunea lui Iisus, propus de Sfinţitul între monahi Dorotei, nevoitor şi scriitor ascetic rus. „Cine se roagă cu gura”, zice sfinţitul monah, „şi de suflet nu grijeşte şi inima nu-şi păzeşte, un astfel de om se roagă văzduhului, dar nu lui Dumnezeu şi se osteneşte în zadar: pentru că Dumnezeu ia aminte la minte şi la râvnă, dar nu la vorbă multă. A ne ruga se cuvine, din toată râvna noastră; din sufletul, din mintea şi inima noastră, cu frică de Dumnezeu, din toată tăria noastră.

Rugăciunea minţii nu îngăduie ca să pătrundă în cămara cea dinlăuntru nici risipirea, nici cugetele cele întinate. Vrei să deprinzi lucrarea rugăciunii minţii, sau acelei din inimă? Eu te voi învăţa. Ia aminte cu stăruinţă şi cu pricepere. De la început trebuie să faci rugăciunea lui Iisus cu glasul, adică cu gura, cu limba şi cu vorba, singur în auz. Când se vor sătura gura, limba şi simţirile; de rugăciunea cea rostită cu glas, atunci rugăciunea cea făcută cu glasul încetează şi ea începe să fie rostită pe şoptite”. (Vol. 2, pag. 266).

„Rugăciunea cea glăsuită singur de la sine, se transformă în cea a minţii, iar de la rugăciunea minţii vine şi cea a inimii. Mai ales e foarte folositor să facem rugăciunea lui Iisus cu glas, când ne aflăm sub o anumită înrâurire a răspândirii, întristării, trândăviei, leneviei; în timpul rugăciunii lui Iisus
glăsuite, sufletul, încetul cu încetul, se trezeşte din greul somn moral în care de obicei este aruncat de întristare şi trândăvie.

E foarte folositor să faci rugăciunea lui Iisus cu glas, când năvălesc puternic cugetele şi nălucirile poftei trupeşti şi ale mâniei, când de lucrarea lor se va înfierbânta şi va colcăi sângele, se vor răpi pacea şi liniştea din inimă, mintea se va clătina, va slăbi, parcă se va doborî şi se va lega de o mulţime de cugete netrebnice şi de năluciri; căpeteniile răutăţii din văzduh, prezenţa cărora nu e descoperită de ochii trupului, ci e cunoscută de suflet, după lucrarea produsă de ele asupra lui, auzind înfricoşatul glas, pentru ele numai, al Dumnezeului Iisus, vin întru nedumerire şi încurcătură, se înspăimântă şi nu întârzie să se depărteze de suflet. Mijlocul propus de sfinţitul monah este foarte simplu şi lesnicios. El trebuie unit cu mecanismul Sfântului Ioan Scărarul, adică de rostit rugăciunea lui Iisus cu glas, fără de grăbire şi închizând mintea în cuvintele rugăciunii (Grădina de flori, Omilia 32). (Vol.1, pag. 261).

Fericitul stareţ, Ieromonahul Serafim de Sarov, porunceşte celui începător, după obiceiul general, care exista şi mai înainte în Sihăstria de la Sarov, să facă neîncetat rugăciunea: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. „În timpul rugăciunii, ne povăluieşte stareţul, ia aminte la tine, adică adună-ţi mintea şi uneşte-o cu sufletul.

De la început, o zi, două şi mai mult, fă această rugăciune nu numai cu mintea, răspicat, luând aminte la fiecare cuvânt în parte. Când Domnul va încălzi inima ta cu căldura harului său şi te va uni pe tine într-un duh, atunci această rugăciune va curge în tine neîncetat şi ea va fi pururea cu tine, îndulcindu-te şi hrănindu-te. Anume, acest lucru îl înseamnă cuvintele zise de Isaia proorocul: roua cea de la tine, vindecare lor le este.

443

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: