Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

februarie 23, 2013

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 14:00

Vor întreba: oare, într-adevăr, un astfel de mare părinte, care a vieţuit în timpul când înflorea lucrarea minţii, nu vorbeşte nimic despre rugăciunea lucrată cu mintea în inimă? (Adică despre treapta cea mai înaltă a rugăciunii).

Vorbeşte însă aşa de acoperit, că numai cei care cunosc din încercare lucrarea rugăciunii, pot pricepe despre ce se vorbeşte. Astfel a făcut sfântul fiind îndrumat e o înţelepciune duhovnicească, de care e pătrunsă întreaga lui carte.

Expunând cea mai sigură şi mai satisfăcătoare învăţătură, care îl poate sui pe lucrător la starea harică, Scărarul s-a exprimat sub forma unei pilde şi despre ceea ce se petrece după adumbrirea nevoinţei de rugăciune de către har.

„Una este”, zice el; „să te întorci adesea către inimă şi cu totul altceva este să fii după minte (cu mintea) episcop al inimii, domnitor şi arhiereu, care aduce lui Hristos jertfe cuvântătoare” (Cuv. 28; cap. 51). Printre monahii din Rait, pentru care a fost scrisă de fericitul Ioan „Scara”; înflorea rugăciunea minţii sub îndrumarea unei povăţuiri duhovniceşti încercate.

Despre acest lucru, autorul sfânt iarăşi se exprimă în pildă şi acoperit în cuvântul către Păstor: „mai înainte de toate, o, cinstite Părinte, ne trebuie puterea cea duhovnicească ca să putem slobozi de noianul gândurilor, luându-i de mână ca pe nişte copii pe acei pe care i-am dorit să-i introducem în Sfânta Sfintelor, cărora neam hotărât să arătăm pe Hristos, Cel ce odihneşte pe masa lor cea tainică şi ascunsă – mai ales până când ei se află înaintea acesteia şi când vedem că-i strâmtorează şi-i asupreşte poporul, cu scopul de a le împiedica această intrare.

Iar dacă pruncii sunt peste măsură de goi şi de neputincioşi, apoi e neapărată nevoie să-i ridicăm pe umeri şi să-i suim pe umeri până când vom trece prin uşa de intrare, ştiu precis; de obicei acolo e mare strâmtoare şi înghesuială. De aceea a şi zis cineva despre această strâmtoare; aceasta este osteneala de dinaintea mea până ce voi intra întru cele sfinte ale lui Dumnezeu (Ps. 72, 16, 17) şi osteneala ţine numai până la intrare” (Cap.14).

Cel ce doreşte să vadă pe Domnul înlăuntrul său, se sileşte să-şi cureţe inima printr -o neîncetată aducere aminte de Dumnezeu. Ţara cea de gând a celui curat cu sufletul e înlăuntrul lui. Soarele care străluceşte în ea e lumina Sfintei Treimi. Aerul pe care îl respiră toţi vieţuitorii ei e Prea Sfântul Duh. Viaţa, veselia şi bucuria acestei ţări e Hristos, Lumina cea din Lumină – din Tatăl. Acesta este Ierusalimul şi Împărăţia Domnului. Această ţară e norul slavei lui Dumnezeu: cei curaţi cu inima vor intra în ea, ca să vadă faţa Stăpânului lor şi ca minţile lor să fie strălucite de raza luminii Lui”. (Isaac Sirul, Cuv. 8).

Stăruieşte-te să intri în cămara cea dinlăuntrul tău (inima) şi vei vedea cămara cea cerească. Şi una şi alta sunt acelaşi lucru, printr-o singură uşă intri prin amândouă. Scara spre Împărăţia cea cerească e înlăuntrul tău; ea e întocmită tainic, ca să scapi de păcat şi acolo vei găsi trepte, pe care te vei sui până la cer”. (Isaac Sirul, Cuv. 2).

La fel vorbeşte ucenicilor săi Cuviosul Varsanufie, care a ajuns la cea mai înaltă treaptă de sporire duhovnicească. Se recomandă cea mai mare evlavie faţă de lucrarea sfinţită a rugăciunii din inimă, prin descrierea măreaţă făcută de Părinţi. Această evlavie şi chiar prudenţa, cer de la noi, să ne lepădăm de efortul cel înainte de vreme, cu rânduială de sine, plin de trufie şi fără de socotinţă de a intra în templul tainic.

Şi evlavia şi prudenţa ne învaţă să petrecem cu o rugăciune atentă, cu o rugăciune de pocăinţă, lângă uşile templului. Luarea aminte şi zdrobirea duhului, iată cămara care e dată spre adăpost celor ce se pocăiesc. Ea este tinda templului. Să ne ascundem şi să ne închidem în ea de păcat.

442

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: