Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

februarie 23, 2013

† Doamne, Iisuse Hristoase ,Fiul lui Dumnezeu,miluieşte-mă pe mine ,păcătosul/a.

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 14:28

Această întocmire este ca în timpul rugăciunti lui Iisus să umbli în prezenţa lui Dumnezeu, să încălzeşti simţămintele de evlavie şi frica de Dumnezeu şi să nu-ţi îngădui nici un pogorământ faţă de tine; totdeauna şi în toate să asculţi de conştiinţa ta şi să o păzeşti neîntinată şi în pace şi toată viaţa ta, şi cea lăuntrică şi cea dinafară s-o laşi în mâinile lui Dumnezeu. Din aceste stihii duhovniceşti, harul lui Dumnezeu venind la vremea sa şi unindu-se laolaltă aprinde focul cel duhovnicesc din inimă; care e şi dovada prezenţei harului în inimă. Pe această cale, e greu să cazi în părere de sine. Însă şi aci e mai bine cu un povăţuitor de faţă, care li-ar vedea faţa şi ţi-ar asculta glasul. Căci aceste două (faţa şi glasul) descopăr ceea ce este înlăuntru”. (Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus, Q 378).

„Toate cele expuse mai sus se aduc aici nu pentru ca mirenii să fie îndepărtaţi de la lucrarea rugăciunii lui Iisus, ci pentru ca să li se arate lor rânduiala cea dreaptă a acestei lucrări.

Episcopul Ignatie, ca şi Episcopul Teofan şi alţi povăţuitori şi rugăciunii lui Iisus, subliniază cele două trepte dintâi ale rugăciunii lui Iisus, care fiind lucrate într-o riguroasă continuitate, mai ales cea dintâi dintre ele, sunt potrivite nu numai monahilor, ci şi mirenilor.

Pe cea dintâi dintre aceste trepte, predomină eforturile proprii, ostenelile şi nevoinţele celui ce lucrează rugăciunea, cu ajutorul harului lui Dumnezeu. Iar pe a doua treaptă precumpăneşte lucrarea harului lui Dumnezeu şi rugăciunea ajunge de sine lucrătoare în inimă.

Episcopul Ignatie scrie despre acest lucru astfel: „Îndeletnicirea cu rugăciunea lui Iisus are două din cele mai mari subîmpărţiri sau perioade, care se termină cu rugăciunea cea curată,ce este încununată de nepătimire sau de desăvârşirea creştină în acei nevoitori cărora Dumnezeu a binevoit să le-o dea.

În perioada cea dintâi, cel care se roagă e lăsat să se roage numai cu puterile lui proprii; harul lui Dumnezeu fără de îndoială că îl ajută pe cel care se roagă, însă el nu-şi descoperă prezenţa sa. În acest timp, patimile ascunse în inimă se pun în mişcare şi-l suie pe lucrătorul rugăciunii la nevoinţa muceniciei, unde înfrângerile şi biruinţele, neîncetat se înlocuiesc una pe alta, unde voinţa liberă a omului şi slăbiciunea lui se arată cu toată limpezimea.

În a doua perioadă, harul lui Dumnezeu îşi arată simţit prezenţa şi lucrarea sa, unind mintea cu inima, dând posibilitatea de a face rugăciunea fără de risipire, sau ceea ce este tot una, fără răspândire, cu un plâns şi o căldură din inimă; în acest timp gândurile cele păcătoase îşi pierd puterea lor cea cu silnicie, asupra minţii. Ca să se ajungă la această stare a doua, e neapărat nevoie să se treacă prin cea dintâi, e neapărat nevoie să se arate şi să se dovedească temeinicia voinţii şi să se aducă rod întru răbdare”. (Vol 1, pag. 269).

A doua rugăciune vine de la cea dintâi. Atenţia minţii, din timpul rugăciunii atrage inima spre învoire (consimţire); când se întăreşte atenţia, învoirea inimii se transformă într-o unire a inimii cu mintea; în sfârşit, în timpul atenţiei, care s-a unit cu rugăciunea, mintea se coboară în inimă pentru cea mai adâncă slujire sfinţită (Liturghisire) a rugăciunii”. (Vol. 2, pag. 263).

Cu cea mai mare asprime Episcopul Ignatie opreşte pe începători să tindă din capul lor, ca să ajungă la a doua treaptă. „Toate acestea se fac sub îndrumarea harului lui Dumnezeu, după bunăvoinţa şi iconomia Lui. Năzuinţa spre cea de a doua, înainte de a agonisi pe cea dintâi, nu numai că e fără de nici un folos şi poate fi şi o pricină de cea mai mare vătămare”. (Vol. 2, pag. 264):

440

Reclame

Un comentariu »

  1. Saccsiv’s Weblog
    CHEMARE la MITING. Impactul introducerii actelor electronice asupra vieții private și libertății de conștiință a cetățenilor

    http://saccsiv.wordpress.com/2013/03/07/chemare-la-miting-impactul-introducerii-actelor-electronice-asupra-vietii-private-si-libertatii-de-constiinta-a-cetatenilor/

    Comentariu de Lastun — martie 13, 2013 @ 22:09 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: