Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

August 19, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 09:51

„Cărţile Părinţilor, mai ales acelea din ele care ne învaţă la o adevărată ascultare, trezvirea minţii şi liniştire, luarea aminte şi rugăciunea minţii, adică aceea care se face cu mintea în inimă, se potrivesc numai cinului monahal, dar nu celorlalţi creştini ortodocşi îndeobşte.

De Dumnezeu purtătorii Părinţi, expunând învăţătura despre această rugăciune, afirmă că începutul ei şi temelia cea neclintită este ascultarea cea adevărată, din care se naşte adevărata smerenie, iar smerenia păzeşte pe cel ce se nevoieşte în rugăciune de toate înşelările care le vin celor cu rânduiala de la sine. O adevărată ascultare monahală şi o tăiere desăvârşită întru toate a voii şi priceperii sale nu poate fi deloc agonisită de oameni lumeşti. Cum e cu putinţă ca oamenii lumeşti, fără de ascultare, cu rânduială de la sine căreia îi urmează înşelarea, să fie îndemnaţi spre un astfel de lucru înfricoşat şi îngrozitor, adică spre o astfel de rugăciune, fără de nici o povăţuire?

Cum să scape de înşelările cele de multe feluri şi multe chipuri care vin asupra acestei rugăciuni şi asupra lucrătorilor ei, cu o viclenie peste măsură? Atât de înfricoşat este acest lucru, adică rugăciunea nu cea simplă a minţii (din minte), ci cea lucrată meşteşugit cu mintea în inimă, că şi adevăraţii ascultători (cei ce se află sub ascultare) nu numai care şi-au tăiat, ci cu desăvârşire şi-au omorât voia şi judecata lor în faţa părinţilor lor, povăţuitori adevăraţi şi prea iscusiţi în lucrarea acestei rugăciuni, totdeauna se află în frică şi cutremur, temându-se şi tremurând ca să nu sufere vreo înşelare oarecare în această rugăciune, deşi Dumnezeu îi păzeşte mereu, pentru smerenia lor cea adevărată, pe care au câştigat-o ei prin harul lui Dumnezeu prin mijlocirea ascultării lor celei adevărate.

Cu atât mai mult pentru oamenii lumeşti, care vieţuiesc fără de ascultare, dacă ei vor fi îndemnaţi la rugăciunea numai din citirea cărţilor, e primejdie să cadă în vreo înşelare oarecare, din cele ce li se întâmplă celor ce încep nevoinţa acestei rugăciuni cu rânduială de la sine. Această rugăciune este numită de către sfinţi, meşteşugul meşteşugurilor (arta artelor): deci cine o poate deprinde fără meşter, adică fără un povăţuitor iscusit?” (Vol. 2, pag. 260).

Despre faptul că rugăciunea lucrată meşteşugit în inimă, adică cu ajutorul mijloacelor lucrate de Părinţi, cere un povăţuitor şi fără de el poate duce la înşelare, scrie şi Episcopul Teofan, lucru despre care am vorbit deja tot în convorbirea aceasta: „Acel fel de rugăciune, care e rânduit în Filocalie, trebuie lucrat cu un povăţuitor, care cunoaşte această lucrare şi sub ochii lui. Iar cine se apucă singur de această lucrare numai după o simplă descriere a ei, acela nu va scăpa de înşelare.

Acolo e descrisă numai forma lucrării de dinafară, iar cele ce se adaugă de povăţuitor pe lângă aceasta pentru împlinirea lăuntrică, acelea nu se văd. Cel ce săvârşeşte o astfel de lucrare fără de un povăţuitor, care să fie de faţă, fireşte că rămâne numai cu lucrarea de dinafară, îndeplineşte cu rigoare toate cele poruncite pentru poziţia trupului, respiraţia şi privirea în inimă. Fiindcă astfel de mijloace, fireşte pot duce la un grad oarecare de concentrare a atenţiei şi căldurii, apoi el neavând
pe lângă sine un povăţuitor sigur, care i-ar fi spus lui care e preţul schimbării ce se produce în el, -ajunge la gândul că acest lucru şi este ceea ce caută el – adică, că l-ar umbri harul, care nici nu este şi începe să se creadă că are har, fără să-l aibă.

Aceasta şi este înşelarea, care pe urmă va schimonosi tot cursul vieţii lui duhovniceşti de mai departe. Iată de ce vedem acum la stareţi că ei nu sfătuiesc deloc să se apuce cineva de aceste mijloace din pricina primejdiei lor. Ele singure de la sine nu pot da nimic haric: căci harul nu e legat de nimic din cele de dinafară, ci se coboară numai spre întocmirea lăuntrică. Întocmirea cuvenită dinlăuntru şi fără de ele, va atrage lucrarea harului.

439

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: