Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 20, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:07

Monahul. Acum să mergem mai departe. De la Episcopul Teofan să trecem la Episcopul Ignatie(Breanceaninov), care foarte mult a scris despre rugăciunea lui Iisus. Ideile lui, într-un mod original, subliniază şi completează poveţele Episcopului Teofan, pe lângă că la Episcopul Ignatie exprimarea sistematică a învăţăturii despre rugăciunea lui Iisus predomină asupra îndrumării practice.

Cele mai de seamă opere ale Episcopului Ignatie, despre rugăciunea lui Iisus, sunt următoarele: în vol. 1 al operelor articolul „Despre rugăciunea lui Iisus, convorbirea unui stareţ cu ucenicul”; în al II-lea volum – „Cuvintele”: despre rugăciunea grăită şi glăsuită; despre rugăciunea cea din minte, din inimă şi cea sufletească; despre rugăciunea lui Iisus şi altele; în vol. V: Despre rugăciunea lui Iisus, despre îndeletnicirea cu rugăciunea lui Iisus; despre rugăciunea lui Iisus cea grăită din minte şi din inimă şi altele. Să încercăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, să scoatem din toate aceste scrieri ale lui, cele mai cu miez. Pe lângă aceasta, să ţinem seama că, în scrierile sale Episcopul Ignatie are în vedere, mai cu seamă pe monahi, deşi acest lucru nu le face pe ele de neaplicat şi de către mireni, care pricep însemnătatea rugăciunii lui Iisus şi doresc să se îndeletnicească cu ea.

„Ferirea minţii, paza minţii, trezvia, luarea aminte, lucrarea minţii, rugăciunea minţii – toate acestea, scrie Episcopul Ignatie, sunt feluritele denumiri ale uneia şi aceleiaşi nevoinţe a sufletului, în feluritele ei transformări. Această nevoinţă sufletescă sau duhovnicească, părinţii o definesc astfel: „Luarea aminte este liniştirea neîncetată din inimă, care mereu şi necurmat cheamă pe Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu, care respiră prin El, care se luptă împreună cu El împotriva vrăjmaşilor cu bărbăţie, care i se mărturiseşte lui Unuia Celui ce are putere a ierta păcatele”. (Isichie Ierusalimleanul). Mai simplu spus – lucrarea lăuntrică, lucrarea minţii, trezvie, pază şi ferire a minţii, luare aminte se numeşte unul şi acelaşi lucru: îndeletnicirea evlavioasă cu rugăciunea lui Iisus. Fericitul Nichifor Athonitul a asemănat aceste denumiri cu o felie de pâine tăiată, care poate fi numită şi bucată şi hrincă şi sfărâmătură (Opere, vol.1, pag. 205).

Despre această lucrare a minţii ne învaţă Sfinta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ca despre cel mai de seamă lucru al vieţii duhovniceşti. „Cu toată paza, păzeşte inima ta, căci din aceasta sunt izvoarele vieţii”. (Pilde, 4, 23). „Ia aminte la tine însuţi, ca să nu fie în inima ta vreun cuvânt ascuns al fărădelegii”. (Deuter.15, 9). În Noul Testament, Domnul învaţă: „Curăţeşte mai întâi cele din lăuntru ale paharului şi ale blidului, ca să fie cele de dinafară ale lor curate”. (Mat, 23, 26). Părinţii zic: Sfântul Varsanufie cel Mare – „dacă lucrarea lăuntrică cu Dumnezeu, adică cea adumbrită de harul cel dumnezeiesc, nu va ajuta omului, apoi în zadar se nevoieşte el cu cele de dinafară, adică cu nevoinţa trupească”; şi Sfântul Isichie zice: E cu neputinţă să-ţi cureţi inima şi să izgoneşti din ea duhurile cele vrăjmaşe, fără chemarea deasă a lui Iisus Hristos”. (Ibidem, pag. 206).

Domnul Iisus Hristos ne arată neapărata trebuinţă a unei rugăciuni neîncetate şi stăruitoare: Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide (Mat. 7, 7). Dumnezeu oare nu va face izbândirea aleşilor săi, care strigă către Dânsul zi şi noapte? Zic vouă, că va face izbândirea lor în curând. (Luca 18, 7 – 8). Şi Apostolul, repetând învăţătura Domnului zice: neîncetat vă rugaţi (l, Tes. 5,17).

Această neîncetată aducere aminte lăuntrică de rugăciune, despre Domnul Iisus Hristos – în afară, se exprimă prin cuvintele rugăciunii lui Iisus.

435

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: