Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 20, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:18

Preotul. Eu vreau să vă cer lămurire încă pentru o întrebare ce mi s-a ivit. Oare toţi cei ce au deprins rugăciunea lui Iisus trec, sau trebuie să treacă această cale a deprinderii acestei rugăciuni, pe care o arată Episcopul Teofan? Sau mai sunt cu putinţă şi alte căi? Mie mi s-a întâmplat să citesc în: „Mărturisirile sincere ale unui pelerin”, cum a deprins el rugăciunea lui Iisus de la povăţuitorul său, într-un mic număr de zile, rostind-o zilnic de la trei până la douăsprezece mii de ori pe zi. Despre un alt mijloc al deprinderii rugăciunii lui Iisus, iarăşi original, am citit în cartea „În munţii Caucazului”.

Acolo, un pustnic povesteşte despre sine că, vieţuind încă în mănăstire şi trecând ascultările mănăstireşti obişnuite, el timp de cincisprezece ani s-a îndeletnicit numai cu rostirea rugăciunii lui Iisus grăite. În timpul acestei îndeletniciri, el nu da deloc atenţie minţii şi inimii. După cincisprezece ani, rugăciunea grăită, singură de la sine, a trecut la cea a minţii, adică mintea a început să se ţină în cuvintele rugăciunii. Fiind până atunci risipită şi revărsată asupra obiectelor şi lucrărilor lumii acesteia, ea se adună în sine şi ţinându-se în cuvintele rugăciunii, petrece în ea ca şi la sine acasă, străină de orice gânduri care îndeobşte atât de chinuitor tiranizează sufletul oricărui om care nu e înnoit de acest har al rugăciunii. Neavând în sine punct de reazim – pe Hristos – mintea noastră e învăluită şi tulburată de fel de fel de mişcări ale gândurilor. Aşa povesteşte pustnicul.

Iar după aceasta, s-a descoperit în el şi rugăciunea inimii (spre părere de rău nu se ştie cât de degrabă), fiinţa (miezul) căreia, după cuvintele lui, este „cea mai strânsă unire a inimii noastre, nu, mai bine zis, amestecare (contopire) a întregii noastre fiinţe duhovniceşti cu Domnul Iisus Hristos”. Atunci, zice el, se descopere puterea lucrătoare a rugăciunii lui Iisus, adică puterea ei lăuntrică şi simţirea ei în inima noastră; care se cuprinde în faptul că ea devine în om un principiu activ, ocupă o situaţie dominantă şi precumpănitoare, supunându-şi ca şi un împărat toate celelalte înclinări şi stări ale inimii.

Din toate exemplele acestea, eu văd că mijloacele de deprindere a rugăciunii lui Iisus, la feluriţi nevoitori; sunt felurite. Se prea poate, că în afară de cazurile citate de mine, un om cunoscător poate să ne povestească încă şi multe alte încercări. Cum să facem? Să socotim toate aceste mijloace de aceeaşi valoare? Sau pe unele mult mai drepte, iar pe altele mai puţin? Eu aş vrea să capăt de la D-voastră lămurirea acestei chestiuni.

Monahul. Eu, deja, nu o dată v-am arătat că lucrarea rugăciunii lui Iisus, este „ştiinţa ştiinţelor şi meşteşugul dintre meşteşuguri”; având aceeaşi rânduială de temelie neschimbată, acest meşteşug în cazuri răzleţe speciale, nu poate să nu se acomodeze cu particularităţile unuia sau altui lucrător al rugăciunii, în legătură cu legăturile lui personale, cu măsurile vârstei lui duhovniceşti şi cu condiţiile lui de viaţă. De aceea este neapărată trebuinţă, în timpul îndeletnicirii cu rugăciunea lui Iisus, să ai un povăţuitor încercat care, în sfaturile şi poveţele sale, ar fi în stare să se adapteze la însuşirile individuale ale ucenicului său. Episcopul Teofan ne arată numai calea sigură, comună pentru lucrarea rugăciunii lui Iisus; şi el, fireşte nu poate intra în cercetarea cazurilor separate, individuale, din care pricină el şi arată mereu, că e nevoie să ai un povăţuitor pentru o îndrumare de mai de aproape în această lucrare şi pentru dezlegarea greutăţilor ce se ivesc. Toate acestea nu micşorează deloc valoarea, dreptatea îndrumărilor Prea Sfinţitului însuşi, ci explică de ce sunt posibile tot felul de osebiri individuale, în lucrarea rugăciunii lui Iisus. V-aţi lămurit acum?

Preotul. Da, mulţumesc; D-voastră mi-aţi lămurit pe deplin nedumerirea mea.

434

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: