Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

August 22, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:13

Citind aceste lucruri, să nu vă gândiţi: iată ce grozăvii! Însă n-ai de ce te îngrozi aici deloc, căci vrăjmaşul n-are nici o putere să ne împingă spre rău împotriva voinţei. El întrebuinţează numai diferite momeli ca noi, înşelându-ne, să facem răul, crezând că facem cele bune. Luarea aminte şi rugăciunea, după cum am spus, fac ca toate uneltirile lui să rămână fără urmări. Domnul, niciodată, nu-i părăseşte pe ai Săi – şi îngerul-păzitor e aproape, care de îndată ce vede că cel momit nu se învoieşte cu sminteala şi i se împotriveşte ei, de îndată îl izgoneşte pe vrăjmaş fără de milă”. (pag. 393 – 396).

„Aveţi lacrimi. E bine. Iată harul lui Dumnezeu: Dv. nu le potoliţi, ci să le sprijiniţi. De la lacrimi, sufletul devine mai moale, cum devine pământul mai puhav după ploaie. Citiţi cuvântul Sfântului Scărar despre plâns. Acolo e lămurit de câte feluri sunt lacrimile şi cum trebuie să te porţi cu lacrimile cele adevărate, unde veţi găsi poveţe şi pentru Dv. (pag. 396).

„Era vorba la Dv. de o stareţă despre ostenelile lucrătoare. Amândouă sunteţi de acord că trebuie de ostenit după o rânduială statornicită fără nici o cruţare. Însă vă voi duce vorba Dv. până la sfârşit; nu se poate să te mărgineşti cu o viaţă lucrătoare; trebuie să te îndeletniceşti şi cu ocupaţii speculative ca, prin ele să ţii fără de slăbire, în bună rânduială şi întocmirea lăuntrică. Trebuie neapărat unită speculaţia (gândirea) cu lucrarea şi lucrarea cu speculaţia (gândirea). Fiind legate una cu alta, ele mişcă repede sufletul înainte, curăţindu-l de cele rele şi întărindu-l în cele bune. Uitaţi-vă în povestirile cele vrednice de pomenire – la Avva Ioan Golov şi la Avva Pimen”. (pag. 401).

„Vă ocărâţi pe sine, pentru nepăsare, uitare; lenevie, nerăbdare, nestatornicie. Bine că aţi început a observa aceste lucruri. Ochiul Dv. cel lăuntric devine mai ager. Priviţi mai cu pătrundere şi veţi vedea multe altele, pe care nu le vedeţi acum. Iată-vă şi începuturile cunoaşterii de sine, despre care că vă rugaserăţi Dv. Adevărata cunoaştere de sine este o vedere limpede a tuturor neajunsurilor şi slăbiciunilor, în aşa măsură că de ele e plin totul. Şi puneţi-vă un semn, că cu cât mai mult vă vedeţi
neisprăvită şi vrednică de orice ocară, cu atât mai mult vă mişcaţi înainte. Deci, binecuvântau pe Domnul, că EI v-a dat să vă vedeţi pe Dv. astfel”. (pag. 402).

„Mă întrebaţi: cum trebuie să te adânceşti în privirea lăuntricului tău, acest lucru pentru ce? Staţi cu luare aminte în inimă şi priviţi – nu eul Dv., ci pe Domnul, cu evlavie şi cu zdrobire. Şi asta-i totul. Cu acestea, uşor veţi vedea toate cele rele şi deşarte, ce ies din inimă şi intră în ea. Stăruiţi-vă mai degrabă, să le izgoniţi pe acelea şi să restabiliţi curăţia vederii lui Dumnezeu, cea din minte. Şi mai mult nu se cere nimic. După un timp, singur de la sine, va veni şi cunoaşterea prin încercare a tuturor neajunsurilor şi neputinţelor sale, care nu vă va îngădui să vă prea uitaţi la cele bune din Dv”. (pag. 403).

Că v-aţi schimbat puţin pravila voastră de acasă – e nimic. Se poate modifica şi mai des pentru ce printr-o noutate oarecare din ea, să-ţi menţii în putere şi luarea aminte şi simţirea. Pentru că obişnuinţa, pe de o parte, fără să pretindă o atenţie mai mare, slăbeşte adunarea gândurilor, iar pe de alta, micşorează consimţirea, părăsindu-te gustul faţă de unul şi acelaşi lucru; şi în sfârşit; transformă într-o lege imutabilă, ceea ce nu poate purta acest titlu”. (pag. 404).

„Vă îndeletniciţi ca să deprindeţi rugăciunea neîncetată. Bine! Însă băgaţi de seamă, nu obişnuiţi numai limba la repetarea unei rugăciuni scurte. Aceasta va fi numai o repetare mecanică a rugăciunii fără de rugăciune. Odată cu aceasta, obişnuiţi-vă să vă ţineţi în frică şi evlavie, cu zdrobire şi cu smerenie. Şi fiţi aşa ca şi cum aţi sta în faţa Domnului, Care e gata să rostească, pentru dumneata, sentinţa cea de pe urmă”. (pag. 406).

417

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: