Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 22, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:29

„Începeţi să căpătaţi gustul îndeletnicirilor Dv. duhovniceşti şi petreceţi însingurată; vă simţiţi fericită şi vă miraţi. Bine, bine! Numai să nu vă închipuiţi ceva despre mine şi să nu vă gătiţi de a zbura spre cer. Mulţumiţi lui Dumnezeu şi adânciţi-vă în cugetările şi simţămintele smerite despre sine”. (Ibidem).

„Mult vă sâcâie din pricină că vă împărtăşiţi des. Nu vă turburaţi. Toţi ar trebui să facă astfel, însă n-a prins obiceiul acesta la noi. În Răsărit, creştinii se împărtăşesc des, nu numai în posturile cele mari, ci şi în afară de ele. Iar de la început, în Biserica lui Hristos, se împărtăşeau toţi la fiecare liturghie. Pe timpul Sfântului Vasile cel Mare, îl întrebau dacă se poate împărtăşi des, şi cât de des? El a răspuns, că nu numai se poate, ci şi trebuie; iar în ce priveşte cât de des, a zis: noi ne împărtăşim de patru ori pe săptămână – miercuri, vineri, sâmbătă şi duminică. Noi – se înţeleg toţi cesarienii. Căci întrebarea îi privea nu pe cei ce liturghicesc, ci pe mireni. La fiecare liturghie, slujitorul celor sfinte cheamă: cu frica lui Dumnezeu şi cu credinţă să vă apropiaţi. Prin urmare, te poţi apropia la fiecare liturghie. La noi spun unii că e păcat să te împărtăşeşti des; alţii – că nu te poţi împărtăşi decât după şase săptămâni.

Nu ţineţi socoteală de vorbele acestea şi împărtăşiţi-vă atât de des cât simţiţi nevoia, nimic îndoindu-vă. Stăruiţi-vă însă în fel şi chip să vă pregătiţi cum se cuvine şi să vă apropiaţi cu frică şi cu cutremur, cu credinţă, cu zdrobire şi cu simţăminte de pocăinţă. Iar celor ce vă plictisesc cu vorba despre acest lucru, răspundeţi-le: doar eu nu sar pe aiurea către Sfânta Împărtăşire, căci de fiecare dată am dezlegare de la părintele meu cel duhovnicesc. Şi ajunge. Iar cât e de bine acest lucru pentru Dv., e mai bine să nu vorbim. Să cunoaşteţi acest lucru numai pentru Dv. şi mulţumiţi Domnului”. (pag. 391 – 392).

„D-voastră întrebaţi: „Să vorbesc cu alţii despre viaţa cea duhovnicească? Vorbiţi; însă despre cea a Dv. să nu spuneţi, ci vorbiţi în genere, ţinând însă seamă de starea celor ce întreabă. Se întâmplă că unii încep despre acest lucru, numai ca să vorbească. Şi aceasta e mai bine, decât să vorbeşti despre cele lumeşti, sau cele deşarte. Când vorbiţi, feriţi-vă mai mult decât orice ca să nu tulburaţi pe altul prin vreo supărare (mânie), sau prin vreun fel de vorbire împotriva lui, cu o dorinţă vădită de a triumfa asupra lui. Vrăjmaşul te îndeamnă la acest lucru, ca să se înceapă cearta, iar de la ceartă să ducă la despărţire. Nu mai puţin să vă feriţi a vorbi de cele duhovniceşti, ca să nu vă arătaţi în această privinţă, înţelepciunea Dv. Şi aceasta este un îndemn al vrăjmaşului, pe care dacă îl veţi urma neapărat veţi cădea sub batjocura oamenilor şi lipsa de bunăvoinţă din partea lui Dumnezeu”. (pag. 393).

În scrisoarea sa următoare, Episcopul Teofan scrie fiicei sale duhovniceşti despre feluritele uneltiri ale diavolului şi despre mijloacele de luptă cu ele. Scrisoarea aceasta a fost prilejuită şi de faptul, că fiica sa duhovnicească care, mai înainte nu da nici o atenţie serioasă vicleşugurilor diavoleşti, a recunoscut în sfârşit, că în această privinţă era greşită. Prea sfinţitul scrie: „În sfârşit, v-aţi înţelepţit şi aţi recunoscut că sunt ispite de ale vrăjmaşului, cu care vrăjmaşul nu ocoleşte pe nimeni, chiar şi
de erudiţia Dv. nu se ruşinează. Da, da; el stăruie în jurul fiecăruia şi fiecăreia. Însă acest lucru nu e de temut. Luarea aminte faţă de sine din inimă cu rugăciunea către Domnul risipeşte toate uneltirile lui. Citiţi la Isichie şi vă învăţaţi cum trebuie lucrat aici. Vrăjmaşul nu te îndeamnă deodată la rău.

415

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: