Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 22, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 14:37

Fiica sa duhovnicească, începând să-şi facă lucrarea rugăciunii, după indicaţia episcopului Teofan, peste câtva timp a căzut în trândăvie şi-i scrie lui: „La mine lucrurile merg rău, sufletul nu e la locul lui, gândurile rătăcesc, n-am nici o plăcere să citesc de cele duhovniceşti, pravila o fac molâu şi cu lenevie şi am devenit nepăsătoare faţă de toate. Parcă a plecat ceva din suflet.” Episcopul Teofan îi răspunde ei: „Nu vă descurajaţi. Starea Dv. este o stare de răceală, după cum ne spun Sf. Părinţi.

Ea este uneori ca pedeapsă, apoi e pentru vreun păcat, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul sau cu simţirea. Ca educativă ea e după planul lui Dumnezeu, ca să-l înveţe pe cel ce se nevoieşte iscusinţa cea duhovnicească. Cum e la Dv.? E mai smerit să crezi că acest lucru se petrece pentru ceva păcătos, după cum vă gândiţi şi Dv., deşi nu vă daţi bine seama pentru ce. Căiţi-vă şi rugaţi pe Domnul cel milostiv, ca să vă redea îmbrăţişările Sale cele părinteşti. Dar totodată căutaţi să pătrundeţi mai bine în cele ce le-aţi avut înainte de asta, nu veţi găsi cumva acolo cauza pentru care suferiţi acum această povară? Şi văzând-o, hotărâţi-vă să nu mai mergeţi pe acel drum, care v-a adus la această stare. O astfel de hotărâre va grăbi şi iertarea şi revenirea celor pierdute.

Starea aceasta înseamnă că harul lui Dumnezeu s-a depărtat – nu v-a părăsit – ci s-a îndepărtat şi stă afară. Atunci era înlăuntru, iar acum afară, şi Dv. aţi rămas ca şi cineva dezbrăcat la ger, sau ca o cameră din care a ieşit toată căldura prin ferestrele deschise. Cum să-l întorci (harul) înapoi? Aşa după cum şi faceţi, cu rugăciune, cu zdrobire, cu adăugirea lipsurilor pentru trup, în ce priveşte mâncarea şi somnul; mai adăugaţi la acestea, dacă puteţi, şi ajutorarea celor nevoiaşi. Osteniţi-vă.

Domnul se va îndura şi din nou vă va trimite harul Său. Însă timpul când se va petrece acest lucru nu poate fi sorocit. Reîntoarcerea harului nu e dată de la noi, ci de la harul însuşi. Când va binevoi, atunci va şi reveni, fără să fie oprit de ceva, după bunăvoirea sa liberă. Însă nu lăsaţi să vă cadă mâinile, ci strigaţi, şi strigaţi, rugându-vă să se întoarcă: când vei veni la mine? fără să te gândeşti chiar, că iată, iată se va întoarce, ci lăsându-te în întregime în mâinile lui Dumnezeu, ca şi acest scump lucru şi prea dorit, să fie tot după voia lui Dumnezeu şi lăsându-te în voia lui Dumnezeu te uneşti să rabzi, cât va binevoi El.

Mângâierile duhovniceşti, cu bună dăruire, vin şi pleacă când voieşte Domnul. Dv. ziceţi: iubesc pe Domnul. Nu e de mirare, când El vă umple de bucuriile cele întru Duhul Sfânt. Binevoiţi de-L iubiţi acum când El vă va lăsa singură, goală (deşartă) şi lipsită de acoperământul Său.

Aceasta va fi o dragoste cu desăvârşire dezinteresată, mult mai preţioasă decât cea dintâi. Iată pricepeţi acum, ce este omul lăsat de capul lui şi vă smeriţi tot mai mult şi mai mult. Dv. nu numai odată spuneaţi: am şi eu raţiune, am raţiune. Iată, poftiţi acum de vă descurcaţi cu raţiunea D-voastră. Când aţi rămas singură, vrăjmaşul v-a auzit şi a început, după cum scrieţi, să vă
sfătuiască, să vă orânduiţi viaţa mai bine, îndemnându-vă să vă fie milă de Dv., ba chiar să vă întoarceţi în lume. Să te întorci în lume e cam greu: eşti ca o felie de pâine tăiată. A-ţi fi milă de D-ta, parcă e mai frumos, dar nu e mai puţin primejdios. Cumpărând toate acestea, binevoiţi a vă scutura şi începeţi a vă osteni fără de nici o cruţare. Trebuie să te frecţionezi cu nevoinţe. Frecţiunile dezvoltă căldură. Siliţi-vă să vă obosiţi peste măsură cu lipsurile ca să păşiţi pe calea cea strâmtă şi cu scârbe, care este singura cale adevărată.” (pag. 344 – 347).

Cuvintele prea Sfinţitului Teofan au mişcat pe fiica sa duhovnicească. Ea s-a smerit. Şi în scrisoarea următoare îi scrie: „De îndată ce am deschis ochii, cel dintâi gând care mi-a venit a fost că sunt o nepăsătoare, o leneşă şi o mândră.”

407

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: