Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

august 24, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:45

Preotul. Iertaţi-mă, părinte, aş vrea să spun că şi în operele scriitorilor noştri laici, uneori se arată la fel o simţire minunată de „atingere de alte lumi” (contact cu alte lumi), o înţelegere a limbajului naturii, o simţire dulce a dragostei faţă de tot ce există şi o dorinţă de a cădea la pământ şi a-l săruta şi a-l spăla cu lacrimi de umilinţă şi mulţumire faţă de Dumnezeu. Îmi amintesc chiar trăirile mele, când eu fiind încă tânăr iubeam să călătoresc pe jos, pe la locurile sfinte. Mergeai, se întâmpla, în arşiţa unei amiezi liniştite, singur, pe o câmpie; cât ai căuta cu ochii, acoperită de o secară ce da în pârg şi în această linişte adâncă şi însingurare, îndată simţeai tot adâncul tainic al unei lumi fără de hotar.

Un simţ de cutremurare îţi străbătea, de îndată, sufletul şi îţi veneau în minte cuvintele patriarhului Iacov: „Înfricoşat este locul acesta: nu este altceva aceasta, ci casa lui Dumnezeu şi aceasta e poarta cerului”.

Monahul. La fiecare om, zidit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, există o simţire firească şi o atracţie către Dumnezeu. Însă această gravitaţie firească trebuie osebită de pătrunderea harică în tainele vieţii celei din ceruri. Eu, îndată, vă voi aduce o pildă, cum se poate, petrecând fără de ieşire în chilia ta, să priveşti, cu ochii dinlăuntru, măreţia lui Dumnezeu.

Iată despre acest lucru, cuvintele Sfântului Simeon Noul Teolog: „O minune!” strigă el, „Ce fel de cuvânt ne va grăi acestea şi, şezând în chilie, văd înlăuntrul meu pe Făcătorul lumii şi vorbesc cu El, şi-L iubesc pe El, şi mă hrănesc numai cu vederea lui Dumnezeu, şi unindu-mă cu El, depăşesc cerurile; deci, unde-i atunci trupul? Eu ştiu, căci Domnul mă iubeşte şi mă primeşte în Sine însuşi şi mă ascunde în braţele Sale şi, fiind în ceruri, în acelaşi timp şi în inima mea, şi aici şi acolo e văzut de mine. Stăpânul mă arată a fi nu numai asemenea cu Îngerii, ci şi mai cu seamă decât ei, căci cel nevăzut de ei, şi neapropiat cu fiinţa, e văzut de mine şi se uneşte cu fiinţa mea.

Aceasta este aceea, despre care vorbeşte Apostolul: „că ochiul n-a văzut şi urechea n-au auzit şi în inima cea de carne nu s-a suit” (1 Cor. 2, 9), şi petrecând în aceasta, nu numai că nu vrea să iasă din chilie, ci ar vrea să se ascundă în adâncurile pământului, ca şi acolo, în afară de lumea întreagă, să privească pe Stăpânul şi Ziditorul cel fără de moarte” (Ep. Justin, Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Nil, nevoitorul de la Sora, pag. 39).

La fel cu Noul Teolog şi Sfântul Isaac zice: „că atunci când i se va lua omului vălul patimilor de pe ochii minţii lui şi va vedea el această negrăită slavă, mintea lui pe neaşteptate se ridică până la spaimă, şi dacă Dumnezeu n-ar pune hotar în această viaţă unei astfel de stări – cât trebuie de petrecut în ea – apoi chiar de i-ar fi îngăduită să dăinuiască aceasta în toată viaţa omului, niciodată n-ar fi vrut el să iasă din această minunată vedere. Însă, după mila Sa, Dumnezeu astfel a organizat lucrurile, ca pe un timp să se împuţineze harul Lui întru sfinţi, ca ei să poată purta de grije şi de fraţii lor, prin slujirea cuvântului, care îi învaţă buna credinţă.

Cei ce au gustat odată în acest trup muritor hrana nemuritoare şi în această lume de scurtă durată s-au învrednicit în parte de acea bucurie, care se pregăteşte de mai înainte întru patria cea cerească, de acum nu se mai pot lipi de frumuseţile lumii aceştia, sau să se teamă de ceva trist sau cumplit, ci împreună cu Apostolul, îndrăznesc să strige: „nimic nu ne va despărţi pe noi de dragostea lui Dumnezeu”. (Rom. 8, 9). (Ibidem, pag. 40).

387

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: